MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 09-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

HƯỚNG DẪN

NGHIỆPVỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN

Ban tổ chức Trung ương trả lời một sốvấn đề về nghiệp vụ công tác đảng viên như sau:

I. KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

1. Quy trình, thủ tụckết hấp thụ đảng viên

1.1- Xây dựng vàthực hiện planer kết nạp đảng viên

a) thức giấc ủy và tương đương

- căn cứ phương châm, phương hướng,tiêu chuẩn, đk kết nạp fan vào Đảng của trung ương để đưa ra kế hoạch kếtnạp đảng viên tương xứng với điều kiện, điểm lưu ý của đảng cỗ và những biện pháp chỉđạo thực hiện.

Bạn đang xem: Hướng Dẫn 09 Của Btc Trung Ương

- lãnh đạo ban tổ chức cùng với những bantham mưu của cấp cho ủy sản xuất và phía dẫn tiến hành kế hoạch tiếp nhận đảng viêncủa đảng bộ.

- thường xuyên kiểm tra cấp ủy cấp dướithực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên; hằng năm sơ kết rút kinh nghiệm và báocáo Ban túng thiếu thư (qua Ban tổ chức triển khai Trung ương).

b) thị xã ủy cùng tươngđương

- cụ thể hóa kế hoạch kết nạp đảngviên của cấp cho ủy cấp cho trên phù hợp với đặc điểm của đảng bộ; chỉ đạo, phía dẫncác cấp cho ủy cấp dưới kiến tạo và tổchức triển khai kế hoạch hấp thụ đảng viên.

- Định kỳ hằng tháng xét đề xuất của cấpủy đại lý để vấp ngã sung, kiểm soát và điều chỉnh danh sách cảm tình Đảng; chỉ đạo trung trung ương bồidưỡng chủ yếu trị mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho tình cảm Đảng, nơi khôngcó trungtâmbồi dưỡng chủ yếu trị thì ban thường vụ cấp ủy giao đến ban tổ chức cấp ủy chủtrì, phối hợp với các ban tham vấn của cấp ủy tổ chức triển khai bồi dưỡng.

c) cung cấp ủy cơ sở

- rõ ràng hóa chiến lược kết hấp thụ đảngviên của cấp cho ủy cung cấp trên phùhợpvới điểm lưu ý của đảng bộ; chỉ đạo, phía dẫn, khám nghiệm chi cỗ xây dựng cùng thựchiện chiến lược kết hấp thụ đảng viên.

- Định kỳ hằng mon xét ý kiến đề xuất củachi bộ để bửa sung, kiểm soát và điều chỉnh danh sách cảm tình Đảng của đảng bộ; xét, đề nghịcho tình cảm Đảng tới trường lớp tu dưỡng nhận thức về Đảng; xét ý kiến đề nghị của chi bộ,quyết định cho tình cảm Đảng được gia công thủ tục lưu ý kết hấp thụ vào Đảng.

d) chi bộ

- Đánh giá, phân tích chất lượng quầnchúng để tạo kế hoạch chế tác nguồn tiếp nhận đảng viên; tổ chức triển khai tuyên truyền,giáo dục; chỉ đạo các đoàn thể chủ yếu trị - thôn hội, duy nhất là Đoàn tuổi teen Cộngsản sài gòn giáo dục, tuyển lựa đoàn viên, hội viên ưu tú ra mắt với chibộ.

- đưa ra bộ giao trọng trách cho tình cảm Đảng nhằm thửthách và tất cả nghị quyết cắt cử đảng viên thỏa thuận giúp đỡ cảm tình Đảng phấnđấu vào Đảng.

- Định kỳ hằng tháng xem xét, ra nghịquyết gạn lọc quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng, đưa đầy đủ ngườikhông đầy đủ tiêu chuẩn ra ngoài danh sách; xét, kiến nghị cho tình cảm Đảng tới trường lớpbồi dưỡng nhấn thức về Đảng; xét, kiến nghị đảng ủy cơ sở đưa ra quyết định cho cảm tìnhĐảng được gia công thủ tục xem xét kết nạp vào Đảng.

1.2- thu nạp đảngviên ngơi nghỉ nơi chưa có đảng viên, chưa có đưa ra bộ

a) Ở thôn, ấp, bản...

- Đảng ủy cấp xã giao cho bỏ ra bộ tất cả điềukiện dễ ợt nhất nhằm phân công đảng viên phê chuẩn tuyên truyền, trợ giúp ngườivào Đảng. Khi có đủ đk và tiêu chuẩn vào Đảng thì đưa ra bộ nơi gồm đảngviên hỗ trợ người vào Đảng đang sinh hoạt làm giấy tờ thủ tục đề nghị tiếp nhận vào Đảngtheo quy định. Trọng trách này được thực hiện cho đến khi thôn, ấp, bản... Gồm đủ sốđảng viên thỏa thuận để lập bỏ ra bộ.

- Ở đông đảo xã chưa ra đời đảng bộthì chi bộ cơ sở xã cử đảng viên tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ người vào Đảng,khi bạn đó tất cả đủ đk và tiêu chuẩn chỉnh vào Đảng thì chi bộ làm giấy tờ thủ tục đềnghị kết nạp theo quy định.

b) Ở những đơn vị sự nghiệp công lập vàngoài công lập

- những đơn vị sự nghiệp công lập vàngoài công lập đóng trên địa bàn xã, phường, thị xã như trường tè học, trườngtrung học cơ sở, ngôi trường mầm non, trạm y tế... Thì đảng ủy xóm (hoặc tương đương)thực hiện những thủ tục kết nạp đảng viên như so với thôn, ấp, bản nêu trên.

- các đơn vị sự nghiệp công lập vàngoài công lập vày Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương thống trị (trung tâmgiáo dục hay xuyên, trường dân lập, trường tứ thục, bệnh dịch viện...) thì cấp ủyhuyện (hoặc tương đương) chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng ở những đơn vị chuyênmôn trực tiếp cai quản thực hiện việc kết nạp đảng viên.

- các đơn vị sự nghiệp công lập vàngoài công lập vị tỉnh, thành phố làm chủ thì tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo cấp ủy,tổ chức đảng ở phần đa cơ quan trình độ chuyên môn trực tiếp cai quản thực hiện việc kết nạpđảng viên.

c) Ở những doanh nghiệp

Thực hiện tương tự như như những đơn vị sựnghiệp công lập và quanh đó công lập, nạm thể: nếu vì chưng cấp huyện (hoặc tương đương)quản lý thì giao cho cung cấp ủy ở rất nhiều cơ quan trình độ trực tiếp làm chủ hoặc cấpủy xã, phường, thị xã nơi doanh nghiệp tất cả trụ sở ổn định định, lâu dài thực hiện;nếu vị tỉnh (hoặc tương đương) thống trị thì giao cho cấp cho ủy ở các đơn vị trựctiếp cai quản thực hiện; trường hợp do các bộ, ngành Trung ương thống trị thì đảng ủy cơquan các bộ, ngành Trung ương chỉ huy chi bộ bao gồm điều kiện thuận lợi thực hiệnviệc thu nhận đảng viên.

1.3- Khai và chứng nhậnlý lịch của bạn xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ)

1.3.1- yêu thương cầu

Người vào Đảng cần tự khai lý định kỳ củangười xin vào Đảng, ko nhờ bạn khác viết hộ; khai trung thực, đầy đủ, rõràng, không tẩy xóa, sửa chữa; ko viết giải pháp dòng.

1.3.2- những nội dung trong lý lịch củangười xin vào Đảng

01. Họ và tên sẽ dùng: Ghi đúng họ,chữ đệm cùng tên ghi vào giấy chứng tỏ nhân dân hoặc căn cước công dân, bằngchữ in hoa, ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG.

02. Nam, nữ: Là phái mạnh thì gạch chữ “nữ”,là bạn nữ thì gạch men chữ “nam”.

03. Họ với tên khai sinh: Ghi đúng họ,chữ đệm với tên ghi trên giấy khai sinh.

04. Những bí danh: Ghi những bí danh đãdùng (nếu có).

05. Sinh ngày... Tháng... Năm...: Ghiđúng ngày, tháng, năm sinh ghi trên giấy tờ khai sinh.

06. Vị trí sinh: Ghi rõ xã (phường, thịtrấn), thị xã (quận, tp trực trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộcTrung ương) nơi cấp thủ tục khai sinh theo tên hiện sử dụng của khối hệ thống hành chínhNhà nước.

07. Quê quán: Ghi theo quê cửa hàng tronggiấy khai sinh (nếu có thay đổi địa danh hành chính thì ghi cả địa điểm cũ cùng hiệnnay); ngôi trường hợp đơn nhất có thể ghi theo quê tiệm của người bà mẹ hoặc bạn nuôidưỡng mình từ nhỏ tuổi (nếu lừng chừng rõ bố, mẹ). Ghi địa chỉ như bí quyết ghi nghỉ ngơi mục06.

08. địa điểm cư trú:

- địa điểm thường trú: Ghi địa chỉ cửa hàng đăng kýthường trú (thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, con đường phố, phường, thịxã, quận, thành phố).

- nơi tạm trú: bạn dạng thân đã tạm trú ởđâu thì ghi add nơi trợ thì trú đó.

09. Dân tộc: Ghi tên dân tộc gốc của bảnthân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường... (nếu là nhỏ lai người quốc tế thìghi rõ quốc tịch, dân tộc bản địa của bố, người mẹ là bạn nước ngoài).

10. Tôn giáo: Theo tôn giáo làm sao thìghi rõ (ví dụ: đạo Phật, Công giáo, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo... Ghi cảchức dung nhan trong tôn giáo - trường hợp có), nếu không áp theo tôn giáo làm sao thì ghi chữ“không”.

11. Nghề nghiệp và công việc hiện nay: Ghi rõ côngviệc bao gồm đang làm theo hợp đồng lao cồn hoặc đưa ra quyết định tuyển dụng, phâncông, vấp ngã nhiệm... Ví dụ: công nhân, nông dân, công chức, viên chức, bác sỹ ngoạikhoa, bộ đội, bên văn, nhà báo, công ty doanh nghiệp, học tập sinh, sinh viên hoặc chưacó vấn đề làm v.v...

12. Chuyên môn hiện nay:

- giáo dục và đào tạo phổ thông: Ghi rõ đã họcxong lớp mấy, hay giỏi nghiệp hệ 10 năm, 12 năm, học nhiều hay vấp ngã túc. Ví dụ:8/10 phổ thông, 9/12 bổ túc; giỏi nghiệp trung học diện tích lớn hệ 12 năm.

- Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm trungcấp chuyên nghiệp hóa và dạy dỗ nghề): Ghi theo chứng chỉ, văn bởi đã được cấp. Ví dụ:Công nhân kỹ thuật hàn bậc 3, Trung cấp cho Thú y...

- Giáo dục đại học và sau đh (baogồm trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ): Ghi theo văn bằng đã được cấp,thuộc chuyên ngành nào, hình thức đào sản xuất (chính quy, trên chức, siêng tu, đàotạo tự xa). Ví dụ: cđ Sư phạm, Đại học nông nghiệp, Cử nhân luật pháp tại chức,Kỹ sư cơ khí, bác sỹ Ngoại khoa; Thạc sỹ tởm tế, tiến sỹ toán học, Tiến sỹkhoa học tập ... Nếu có không ít bằng thì ghi tất cả.

- học tập hàm: Ghi chức vụ được bên nướcphong (Giáo sư, Phó giáo sư).

- Lý luận chủ yếu trị: Ghi theo bệnh chỉ,văn bằng cao nhất đã được cấp cho như: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân; học tậptrung hay là không tập trung.

Xem thêm: Máy Biến Dòng Là Gì - Tại Sao Máy Biến Dòng Không Được Hở Mạch

Đối với hầu như trường hợp đã học lý luậnchính trị ở những cơ sở huấn luyện ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đãhọc bao gồm trị chăm ngành cùng sau đại học tại học viện Chính trị - Hành chínhquốc gia hồ Chí Minh, thì ghi trình độ chuyên môn lý luận chủ yếu trị theo giấy xác nhậntrình độ lý luận chính trị được các cơ quan liêu cóthẩm quyền cung cấp theo pháp luật của Ban túng thư và chỉ dẫn của Ban tổ chức Trungương1.

- nước ngoài ngữ: Ghi theo văn bởi hoặc chứngchỉ đã được cấp cho (ví dụ: đh tiếng Anh, giờ Pháp, giờ đồng hồ Nga... Hoặc tiếngAnh trình độ chuyên môn A...).

- Tin học: Đối cùng với hệ tu dưỡng thìghi theo bệnh chỉ, ghi nhận đã được cấp cho (ví dụ: tin học văn phòng; tin họctrình độ A, B, C...); ví như tốtnghiệp đh chuyên ngành tin học tập thì ghi là đại học.

- Tiếng dân tộc thiểu số: Nói được tiếngdân tộc thiểu số như thế nào thì ghi rõ tên dân tộc bản địa đó.

13. Ngày và khu vực kết hấp thụ vào Đoàn Thanhniên cộng sản hồ Chí Minh: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi kết hấp thụ vào Đoàn (chiđoàn, Đoàn cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ sở Trung ương).

14. Đối với những người xin được tiếp nhận lạivào Đảng:

- Ngày và địa điểm kết hấp thụ vào Đảng cộng sảnViệt nam giới lần sản phẩm nhất: Ghi rõ ngày, tháng, năm và vị trí kết nạp vào Đảng(chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh giấc hoặc phòng ban Trung ương).

- Ngày và chỗ công nhận chấp nhận lầnthứ nhất: Ghi rõ ngày, tháng, năm và chỗ được công nhận chính thức (chi bộ, đảngbộ cơ sở, huyện, thức giấc hoặc cơ sở Trung ương).

- Người ra mắt vào Đảng lần đồ vật nhất:Ghi rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị chức năng công tác của từng người tại thời điểm giới thiệumình vào Đảng, ví như ban chấp hành đoàn các đại lý hoặc tập thể đưa ra đoàn cơ sở giớithiệu thì ghi rõ tên tổ chức triển khai đoàn bạn trẻ cơ sở cùng đoàn giới trẻ cấp trêntrực tiếp (nếu ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu thì cũng ghi nội dungtương tự).

15. Lịch sử phiên bản thân: nắm tắt quátrình từ thời niên thiếu cho tới ngày tham gia vận động xã hội (như ngày vàoĐoàn thanh niên, ngày nhập ngũ, ngày vào học tập ở những trường đại học, cao đẳng,trung học chuyên nghiệp hóa hoặc ngày tham gia hoạt động trong các tổ chức ghê tế,xã hội...). Ví dụ, tín đồ xin vào Đảng sinh vào năm 1985, khai định kỳ sử bản thân:

Từ tháng 9-1991 mang lại tháng 8-2000 họcTiểu học và Trung học cơ trực thuộc Trường Vân Hồ, Quận hai Bà Trưng.

16. Hồ hết công việc, công tác đã qua:Ghi đầy đủ, rõ ràng, liên tiếp (theo tháng) từ khi gia nhập hoạt độngxã hội; đi làm; tới trường đến nay, từng thời gian thao tác làm việc gì? Ở đâu? duy trì chức vụgì về Đảng, chính quyền, vào lực lượng vũ trang, những đoàn thể, các tổ chứcvăn hóa, giáo dục, khoa học, thôn hội... (ghi cả thời gian nhập ngũ, xuất ngũ,tái ngũ, đi học, đi trị bệnh, đi nghỉ ngơi mát, du lịch thăm quan nước ngoài, bị bắt, bịtù, bị ngăn cách liên lạc hoặc không vận động nếu có...).

17. Đặc điểm kế hoạch sử: Ghi rõ vì sao bịgián đoạn hoặc không sinh hoạt đảng (nếu có); có bị bắt, bị tù không (do chínhquyền nào, từ thời điểm ngày ...... Mon ...... Năm ........nào đến ngày ...... Tháng ...... Năm ........nào, sinh sống đâu). Có tham gia hoặc gồm quan hệ với các tổ chứcchính trị, ghê tế, xóm hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, trụ sở của tổchức đặt tại đâu?). Đã tham gia những chức dung nhan gì trong các tôn giáo.

18. Những lớp đào tạo, tu dưỡng đãqua: Ghi rõ đang học những lớp lý luận thiết yếu trị hay siêng môn, nghiệp vụ nào,theo chương trình gì; cấp cho nào mở, thương hiệu trường, thời gian học, làm việc đâu; học chínhquy xuất xắc tại chức; thương hiệu văn bằng hoặc chứng chỉ được cấp.

19. Đi nước ngoài: Ghi rõ thời hạn từtháng năm nào đến tháng năm nào, đi nước nào; cơ quan, đối kháng vị, tổ chức nào quyếtđịnh (chỉ ghi những trường hợp đến lớp tập, lao hễ hợp tác, công tác...từ 3tháng trở lên).

20. Khen thưởng: Ghi rõ tháng năm,hình thức được tâng bốc (từ bởi khen trở lên), cấp nào quyết định; những danhhiệu được đơn vị nước phong tặng: anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang,Nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, công ty giáo nhân dân, bên giáo ưu tú, thầy thuốcnhân dân...

21. Kỷ luật: Ghi rõ mon năm, lý dosai phạm, vẻ ngoài kỷ phương pháp (kỷ điều khoản đảng, bao gồm quyền, đoàn thể trường đoản cú khiển tráchtrở lên), cung cấp nào quyết định.

22. Thực trạng gia đình: Ghi rõ nhữngngười chủ yếu trong mái ấm gia đình như:

- Đối với ông, bà, nội ngoại: Ghi rõ họtên, năm sinh, quê quán, chỗ cư trú, nghề nghiệp, lịch sử hào hùng chính trị của từngngười.

- Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi chăm sóc từnhỏ); cha, bà bầu vợ (hoặc cha, mẹ chồng); bà xã (hoặc chồng). Ghi rõ: họ và tên, nămsinh, địa điểm sinh, quê quán; khu vực cư trú, nghề nghiệp, yếu tố giai cấp, định kỳ sửchính trị của từng bạn qua các thời kỳ:

+ Về yếu tố giai cấp: ghi rõ yếu tắc giaicấp trước bí quyết mạng mon tám năm 1945, trong cách tân ruộng đất năm 1954 (ở miềnBắc) hoặc trong cải tạo công, nông, yêu quý nghiệp năm 1976 ở những tỉnh, thành phốphía nam giới từ Quảng Trị trở vào như: cầm cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địachủ, công chức, viên chức, dân nghèo, đái thương, đái chủ, tiểu bốn sản, tứ sản...(nếucó sự thay đổi thành phần kẻ thống trị cần ghi rõ lý do). Nếu thành phầngia đình ko được phương tiện ở những thời điểm nêu bên trên và hiện thời thì vứt trống mụcnày.

+ Về lịch sử chính trị của từng người: Ghi rõ đãtham gia tổ chức cách mạng; làm công tác gì, giữ dịch vụ gì? gia nhập hoạt độngvà giữ dịch vụ gì trong tổ chức chính quyền, đoàn thể, đảng phái nào... Của đế quốc hoặc chếđộ cũ; hiện nay, những người dân đó có tác dụng gì? Ở đâu? ví như đã bị tiêu diệt thì ghi rõ vì sao chết,năm nào? trên đâu?

- anh chị em em ruột của bạn dạng thân, của vợ(hoặc chồng); những con: Ghi rõ họ tên, năm sinh, vị trí cư trú, nghề nghiệp, hoàn cảnhkinh tế, bài toán chấp hành công ty trương, chế độ của Đảng, pháp luật trong phòng nướccủa từng người.

23. Tự thừa nhận xét: Ghi gần như ưu, khuyết điểm chínhcủa bạn dạng thân về những mặt phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức nghề nghiệp lối sống, năng lượng côngtác và quan hệ quần chúng; sự tín nhiệm của quần bọn chúng và đảng viên ở đối chọi vịcông tác, thao tác đối với bạn dạng thân như vậy nào?

24. Cam đoan và cam kết tên: Ghi rõ “Tôicam đoan vẫn khai đầy đủ, rõ ràng, chân thực và chịu trách nhiệm trước Đảng vềnhững nội dung đã khai trong lý lịch”; ngày, tháng, năm, cam kết và ghi rõ họ tên.

Lưu ý: đưa ra bộ, cấp ủycơ sở chưa nhận xét, chưa hội chứng nhận, ký tên, đóng vệt vào lý lịch mà lại chỉ đóngdấu gần kề lai vào tất cả các trang và hình ảnh trong lý lịch của người xin vào Đảng;gửi công văn kiến nghị thẩm tra hoặc cử đảng viên đi thẩm tra lý lịch.

Không được cử tín đồ vào Đảng hoặc ngườithân (bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em, ruột) của người vào Đảng đi thẩm tra lýlịch.

25. Nhấn xét của cấp cho ủy, tổ chức triển khai đảngnơi mang đến thẩm tra lý lịch của tín đồ vào Đảng:

a) dấn xét của chi ủy, chi bộ; banthường vụ hoặc của ban chấp hành đảng bộ cơ sở nơi mang đến thẩm tra

Viết đầy đủ nội dung quan trọng về lý lịchcủa fan xin vào Đảng bởi cấp ủy chỗ có người xin vào Đảng yêu mong đã đúng, haychưa đúng hoặc chưa đủ cùng với nội dung người xin vào Đảng đang khai trong lý lịch; tậpthể cấp ủy hoặc ban thường xuyên vụ cấp ủy thống nhất nội dung ghi vào mục “Nhận xétcủa cấp ủy, tổ chức triển khai đảng…”ởphần cuối bản “Lý lịch của fan xin vào Đảng”. Người đại diện thay mặt cấp ủy xác nhận,ký tên, ghi rõ chức vụ, đóng vết của cung cấp ủy.

b) thừa nhận xét của cơ quan tổ chức triển khai hoặc củathường trực cấp ủy cấp cho trên cửa hàng (nếu có)

Viết đông đảo nội dung cần thiết về lý lịchcủa fan xin vào Đảng do cấp ủy chỗ có fan xin vào Đảng yêu cầu đã đúng, haychưa đúng hoặc chưa đủ cùng với nội dung bạn xin vào Đảng đang khai vào lý lịch; tậpthể trực thuộc cấp ủy hoặc lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy thống nhất câu chữ ghivào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức triển khai đảng...” tại phần cuối bạn dạng “Lý định kỳ của ngườixin vào Đảng”. Người đại diện thường trực cung cấp ủy hoặc chỉ đạo ban tổ chức triển khai xácnhận, ký kết tên, ghi rõ chức vụ, đóng lốt của cấp cho ủy hoặc ban tổ chức.

26. Nhấn xét của đưa ra ủy hoặc của chi bộ(nơi không có chi ủy): sau thời điểm có hiệu quả thẩm tra, xác minh lý kế hoạch của ngườixin vào Đảng, chi bộ nhấn xét, túng thiếu thư hoặc phó túng bấn thư ghi rõ phiên bản lý lịch đãkhai đúng thực sự chưa? không nên ở điểm nào? Có vụ việc về lịch sử dân tộc chính trịvàchínhtrị hiện nay không? quan liêu điểm, lập trường, phẩm chất đạo đức, lối sống với quanhệ quần chúng... Của tín đồ xin vào Đảng?

2. Khai lý lịch đảngviên cùng phiếu bổ sung cập nhật hồ sơ đảng viên

2.1- Lý kế hoạch đảngviên

Sau lúc được hấp thu vào Đảng, đảngviên khai lý định kỳ để tổ chức đảng cai quản lý, phương pháp khai như sau:

- những nội dung từ là một (họ và tên đangdùng) mang đến 21 (kỷ luật) ghi như chỉ dẫn về khai lý định kỳ của tín đồ xin vào Đảng;riêng mục 22 (hoàn cảnh gia đình) phần khai về anh, người mẹ ruột, những con vàanh, mẹ ruột bà xã (hoặc chồng) chỉ cần ghi họ cùng tên, năm sinh, địa điểm cư trú,nghề nghiệp; câu hỏi chấp hành công ty trương, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhànước; phần khai về ông, bà nội ngoại chỉ ghi những người dân có điểm lưu ý chính trị ảnhhưởng tốt, xấu với bạn dạng thân. Ví dụ: Là Lão thành biện pháp mạng, Anh hùng... Hoặc cótội ác, bị biện pháp mạng xử lý.

- Mục 14. Ngày và vị trí kết hấp thụ vào ĐảngCộng sản Việt Nam:

+ Ngày cấp bao gồm thẩm quyền ra quyết địnhkết nạp: Ghi rõ ngày, tháng, năm cấp bao gồm thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào ĐảngCSVN.

+ Ngày và khu vực kết hấp thụ vào Đảng: Ghi rõngày, tháng, năm cùng nơi tổ chức lễ tiếp nhận vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện,tỉnh hoặc phòng ban Trung ương).

- Mục 15. Ngày với nơicông nhận thiết yếu thức: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi được công nhận chính thức(chi bộ, đảng cỗ cơ sở, huyện, thức giấc hoặc ban ngành Trung ương).

- khẳng định - cam kết tên: Ghi như mục24 trong lý định kỳ của người xin vào Đảng.

- ghi nhận của cung cấp ủy cơ sở: bao gồm 2 nút chứngnhận:

+ Nếu cung cấp ủy vẫn thẩm tra, kết luậnđúng thực sự thì ghi: “Chứng dìm lý lịch của đồng chí... Khai trên đảng bộ, chibộ cơ sở... Là đúng sự thật”.

+ Nếu cấp ủy chỉ đối khớp với lý lịchcủa người xin vào Đảng hoặc lý định kỳ cũ của đảng viên thấy đúng thì ghi: “Chứngnhận lý kế hoạch của đồng chí... Theo đúng lý lịch của người xin vào Đảng (hoặc lýlịch cũ)”.

Ghi ngày, tháng, năm, chức vụ, họ vàtên bạn hữu bí thư hoặc phó túng bấn thư, cam kết tên, đóng vết của cung cấp ủy cơ sở.

Trường hợp cấp cho ủy cơ sở chưa tồn tại con dấu,thì cấp cho ủy cấp trên trực tiếp xác thực chữ ký, ghi rõ chức vụ, ký kết tên, đóng dấu.

2.2- Khai Phiếu đảngviên (mẫu 2- HSĐV)

Sau lúc được tiếp thu vào Đảng, đảngviên khai Phiếu đảng viên để tổ chức đảng quản lí lý, phương pháp khai như sau:

a) Khai những mục tại phần tiêu đề

- Ghi rõ tên đảng cỗ tỉnh và tươngđương, huyện và tương đương, đảng cỗ cơ sở, đảng bộ thành phần và bỏ ra bộ đảng viênđang ở đảng. Trường hợp là đưa ra bộ cơ sở thì ghi tên chi bộ cơ sở vào trong dòng “Đảngbộ, bỏ ra bộ cơ sở”, không ghi vào trong dòng “chi bộ”.

- Số lý định kỳ đảng viên: Do tổ chức triển khai đảngquản lý hồ sơ đảng viên ghi theo hướng dẫn ở mục 1, phần II.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *