Hàm IF là một trong những hàm thông dụng và đặc biệt quan trọng nhất vào excel. Bạn dùng hàm nhằm yêu cầu Excel kiểm soát một đk và trả về một quý hiếm nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc trả về một quý giá khác nếu điều kiện đó không được đáp ứng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn hàm if trong excel, có ví dụ hướng dẫn cụ thể, hướng dẫn cách sử dụng hàm if trong excel

Trong bài viết này, vuonxavietnam.net học tập Excel Online sẽ khám phá về cú pháp cùng cách sử dụng hàm IF thịnh hành trong Excel, tiếp nối sẽ tất cả cái chú ý sâu hơn bằng những ví dụ về bí quyết mà mong muốn là sẽ hữu ích cho cả những người dân mới cần sử dụng Excel và những người dân có kinh nghiệm.


Những điều cần nhớ về hàm IF trong Excel:Cách thực hiện hàm IF vào Excel và những ví dụ:Hàm IF vào văn bản:Ví dụ về bí quyết hàm IF cho ngày, tháng:

Cú pháp hàm IF và giải pháp dùng:

Hàm IF là một trong những hàm logic cho phép đánh giá chỉ một đk nhất định với trả về cực hiếm mà bạn chỉ định nếu điều kiện là TRUE cùng trả về một giá trị khác nếu đk là FALSE

Cú pháp mang lại hàm IF như sau:

IF (logical_test, , )Như bạn thấy, hàm IF có 3 tham số, tuy vậy chỉ có tham số thứ nhất là sẽ phải có, còn 2 tham số còn sót lại là ko bắt buộc

logical_test: là một trong những giá trị giỏi biểu thức xúc tích có quý giá TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Cần phải có. Đối với thông số này, bạn có thể chỉ rõ đó là cam kết tự, ngày tháng, số lượng hay bất kể biểu thức đối chiếu nào.

Ví dụ: Biểu thức xúc tích của bạn có thể là hoặc B1=”sold”, B110.

Value_if_true: Là giá chỉ trị mà lại hàm sẽ trả về nếu biểu thức ngắn gọn xúc tích cho giá trị TRUE hay nói theo một cách khác là điều kiện thỏa mãn. Không bắt buộc phải có.

Ví dụ: bí quyết sau sẽ trả về từ bỏ “Good” nếu cực hiếm ở ô B1 lớn hơn 10: =IF(B1>10, “Good”)


*

*

Value_if_false: là giá trị nhưng hàm vẫn trả về nếu biểu thức xúc tích và ngắn gọn cho quý hiếm FALSE hay có thể nói là đk không thỏa mãn. Không cần phải có.

Ví dụ: nếu như khách hàng thêm thay đổi thứ 3 là “Bad” vào công thức ở lấy một ví dụ trên, nó vẫn trả về từ “Good” nếu quý hiếm ở trong ô B1 to hơn 10, còn nếu ngược lại thì quý giá trả về đang là “Bad”:

=IF(B1>10, "Good", "Bad")

*

Những vấn đề cần nhớ về hàm IF trong Excel:

Mặc mặc dù hai biến sau cùng trong hàm IF là không yêu cầu nhưng công thức có thể trả về phần lớn giá trị không ao ước đợi nếu như khách hàng không nắm rõ những phép tắc cơ bạn dạng nhất

1. Ví như như value_if_true bị bỏ qua

Nếu value_if_true bị bỏ lỡ trong cách làm IF (ví dụ chỉ tất cả dấu phải sau logical_test), thì hàm IF sẽ trả về kết quả là 0 nếu điều kiện chính được đáp ứng. Đây là ví dụ:

=If(B1>10,,”Bad”)Nếu bạn không muốn hàm If của chính mình không hiển thị bất kể điều gì khi điều kiện thỏa, hãy nhập gấp đôi dấu nhấy vào tham số sản phẩm công nghệ 2 như vậy này:

=If(B1>10,””,”Bad”). Về cơ bản, trường vừa lòng này hàm if đang trả về chuỗi trống.

*

2. Nếu như như value_if_false bị bỏ qua

Nếu chúng ta không quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra nếu đk quy định không được đáp ứng, bạn có thể bỏ qua phát triển thành thứ 3 trong bí quyết hàm IF, điều đó sẽ dẫn đến kết quả như sau

Nếu biểu thức xúc tích được cho rằng FALSE và thông số value_if_false bị bỏ qua (chỉ gồm một giá trị duy duy nhất ứng với thông số value_if_false) thì hàm IF đang trả về quý hiếm FALSE. Đây quả là 1 điều không muốn phải không nào?

Đây là một trong những ví dụ cho công thức

=IF(B1>10, "Good")Nếu bạn đặt vệt phẩy sau tham số value_if_true thì hàm IF vẫn trả về giá trị bởi 0, điều này còn có nghĩa rằng cực hiếm trả về không tương thích với cách làm =IF(B1>10, “Good”,).

Lần nữa, nguyên nhân thuyết phục nhất để đặt “” trong thông số thứ cha là các bạn sẽ nhận cực hiếm rỗng ví như điều khiện không thỏa mãn nhu cầu =IF(B1>10, “Good”, “”).

*

3. Khiến cho hàm IF hiện nay lên giá trị TRUE hoặc FALSE

Nếu như bạn muốn các công thức Excel có thể hiện lên các giá trị xúc tích và ngắn gọn như TRUE hoặc FALSE khi một điều kiện nhất định được thỏa mãn thì chúng ta phải gõ TRUE vào ô thông số value_if_true. Ô value_if_false hoàn toàn có thể điền vào là FALSE hoặc nhằm trống. Đây là một ví dụ cho phương pháp trên:

=IF(B1>10, TRUE, FALSE)hoặc

=IF(B1>10, TRUE)

*
Lưu ý. Nếu như bạn có nhu cầu hàm IF trả về quý hiếm TRUE với FALSE như giá trị lô ghích (Boolean) mà công thức excel khác có thể nhận dạng thì các bạn cần đảm bảo an toàn rằng không đặt chúng trong dấu ngoặc kép. Dấu hiệu của một Boolean vào một ô như bạn có thể thấy trong hình minh họa trên.

Nếu bạn có nhu cầu giá trị “TRUE” và “FALSE” là ký tự thì hãy đặt bọn chúng trong vệt ngoặc kép. Vào trường vừa lòng này, quý giá được trả về sẽ nằm bên trái và được format là dạng General. Không tồn tại công thức Excel nào dấn dạng “TRUE” với “FALSE” là giá chỉ trị xúc tích và ngắn gọn cả.

4. Tạo nên hàm IF hiển thị một phép toán và trả về một kết quả

Thay vì trả về một gái trị nhất quyết thì bạn có thể làm cho công thức hàm IF kiểm tra điều kiện đưa ra, giám sát và đo lường một cách làm toán cùng trả về cực hiếm dựa trên hiệu quả của phép toán đó. Bạn thực hiện điều này bằng cách dử dụng những công thức sô học tập hoặc những hàm khác của Excel vào ô thông số value_if_true và /hoặc value_if_false. Dưới đây là một vài lấy ví dụ điển hình:

Ví dụ 1:

=IF(A1>B1, C3*10, C3*5)Công thức so sánh giá trị trong cột A1 cùng B1, và nếu giá trị trong cột A1 to hơn trong cột B1 thì kết quả sẽ là việc nhân quý hiếm trong ô C3 cùng với C10, còn trái lại sẽ nhân với 5

Ví dụ 2:

=IF(A1B1, SUM(A1:D1), "")Công thức sẽ so sánh giá trị trong những ô A1 cùng B1, nếu quý hiếm trong ô A1 không bởi B1 thì cách làm sẽ trả về quý giá là tổng của tất cả các quý hiếm từ ô A1 tới D1, trái lại thì sẽ là 1 trong chuỗi cam kết tự rỗng.

Cách thực hiện hàm IF trong Excel và những ví dụ:

Bây giờ bạn đã thân quen với cú pháp của hàm IF, hãy xem xét một số ví dụ về phương pháp và khám phá cách thực hiện hàm IF như là một trong hàm thống kê giám sát trong Excel

Công thức lấy ví dụ như về hàm IF cho phép so sánh số học tập như: lớn hơn, bé dại hơn, bằng

Việc thực hiện hàm IF với các giá trị số dựa trên việc sử dụng những toán tử so sánh khác nhau để biểu đạt các điều kiện của bạn. Bạn sẽ tìm thấy danh sách rất đầy đủ các toán tử lô ghích được minh họa bằng các ví dụ về công thức trong bảng bên dưới đây.

Điều kiệnToán tửVí dụ về công thứcMô tả
Lớn hơn>=IF(A2>5, “OK”,)Nếu số trong ô A2 lớn hơn 5 thì cách làm sẽ trả về quý hiếm là “OK”, trái lại thì trả về 0
Nhỏ hơn=IF(A25, “Wrong number”, “OK”)Nếu số trong ô A2 khác 5 thì bí quyết sẽ trả về cực hiếm là “Wrong Number”, trái lại thì đang hiển thị “OK”
Lớn rộng hoặc bằng>==IF(A2>=5, “OK”, “Poor”)Nếu số vào ô A2 to hơn hoặc bằng 5 thì công thức sẽ trả về quý giá là “OK”, trái lại thì đang hiển thị “Poor”
Nhỏ rộng hoặc bằng

Hình minh họa tiếp sau đây thể hiện hiệu quả của việc so sánh “lớn hoăn hoặc bằng”

*

Hàm IF trong văn bản:

Nhìn chung, khi chúng ta viết công thức hàm IF cho các giá trị văn bản thay vì những toán tử “bằng” hoặc “không bằng” thì nên theo dõi một vài ba ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1. Phương pháp hàm IF không tách biệt chữ hoa tuyệt chữ thường cho những ký tự

Giống như phần lớn các chức năng của Excel, hàm IF được mặc định không tách biệt chữ hoa xuất xắc chữ thường. Điều này còn có nghĩa rằng các biểu thức xúc tích và ngắn gọn có chứa ký tự ko thể biệt lập được phong cách chữ hoa giỏi thường trong công thức hàm IF

Ví dụ, công thức hàm IF dưới đây trả về giá trị “Yes” hoặc “No” dựa trên trạng thái ship hàng (cột C)

=IF(C2="delivered", "No", "Yes")Công thức này tạo nên rằng Excel vẫn trả về “No” ví như một ô vào cột C bao hàm từ “Delivered”, còn trái lại thì đang trả về “Yes”. Không đặc biệt quan trọng là chúng ta gõ trường đoản cú “Delivered” ra làm sao trong thông số biểu thức logic – “delivered”, “Delivered”, xuất xắc “DELIVERED”. Cũng không đặc trưng liệu trường đoản cú “Delivered” được viết hoa xuất xắc thường ở trong bảng, như minh họa vào hình bên dưới đây.

Xem thêm: Thủ Đô Của Úc Là Gì ? Top 10 Điểm Du Lịch Nổi Tiếng Sydney, Melbourne Hay Canberra

*

Một biện pháp khác để có được một kết quả đúng mực hơn đó là sử dụng phép so sánh “không bằng” với tráo thay đổi hai tham số value_if_true với value_if_false

=IF(C2"delivered", "Yes", "No")Ví dụ 2. Phương pháp hàm IF phân biệt chữ hoa giỏi chữ thường cho các ký tựNếu như bạn có nhu cầu tạo một biểu thức súc tích có riêng biệt kiểu chữ hoa xuất xắc thường thì dùng kết hợp hàm IF với hàm EXACT bằng cách so sánh nhị chuỗi quý giá và trả về TRUE nếu xâu đúng, ngược lại thì trả về FALSE. Tuy vậy hàm EXACT gồm sự rành mạch hoa tuyệt thường tuy nhiên vẫn bỏ lỡ sự khác hoàn toàn về định dạng.

Bạn áp dụng hàm EXACT bằng cách như sau:

=IF(EXACT(C2,"DELIVERED"), "No", "Yes")Biểu thức xúc tích và ngắn gọn bạn áp dụng và “DELIVERED” là giá trị văn bản in hoa mà chúng ta phải hiện lên một cách đúng đắn tương ứng cùng với cột C.

*

Một cách dễ dàng hơn, chúng ta cũng có thể dùng giải pháp tham chiếu ô thay vày tham số chứa ký kết tự trang bị hai vào hàm EXACT nếu bạn muốn.

Lưu ý. Khi sử dụng văn bạn dạng như một vươn lên là trong hàm IF thì nên nhớ luôn luôn phải đi kèm theo với vết ngoặc kép.

Ví dụ 3. Bí quyết IF mang đến giá trị văn phiên bản với việc tham chiếu từng phần

Nếu bạn có nhu cầu điều khiếu nại mà bạn đưa ra dựa vào việc tham chiếu từng phần hơn nhưng tham chiếu thiết yếu xác, một phương án tức thì cho vấn đề đó đó là thực hiện ký tự thay mặt (hoặc) trong biểu thức logic. Mặc dù cách tiếp cận dễ dàng và dễ ợt này sẽ không còn hoạt động. Không ít hàm vào Excel gật đầu ký tự đại diện nhưng hàm IF là nước ngoài lệ.

Một phương án khác đó là cần sử dụng hàm IF kết hợp với hàm ISNUMBER SEARCH (không phân minh chữ hoa chữ thường) hoặc hàm FIND (phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ, nếu việc tiến hành điều khiếu nại No là bắt buộc cho cả hai mục “Delivered” cùng “Out for delivery” thì phương pháp sau sẽ hiệu quả:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("deliv",C2)), "No", "Yes")

*
Chúng tôi đã sử dụng hàm SEARCH cho bí quyết trên vì việc so sánh có rành mạch chữ hoa hay thường sẽ có vẻ hợp lý hơn với tài liệu đưa ra. Nếu bạn có nhu cầu đối chiếu bao gồm phân biệt chữ hoa tốt thường thì solo giản chỉ việc thay nạm hàm SEARCH bởi hàm FIND theo phong cách này:

=IF(ISNUMBER(FIND("ký tự", nơi nhằm tìm kiếm)), value_if_true, value_if_false)

Ví dụ về phương pháp hàm IF cho ngày, tháng:

Thoạt chú ý thì phương pháp hàm IF đối với ngày tháng như là như đối với số và ký tự họ vừa đề cập. Nhưng đáng tiếc là chưa phải như vậy.

Ví dụ 1. Bí quyết hàm IF cho 1 ngày tháng cùng với hàm DATEVALUE

=IF(C2Như minh họa của hình mặt dưới, cách làm hàm IF này đáng giá ngày mon trong cột C và trả về cực hiếm “Completed” nếu như như trò nghịch này diễn tra trước thời điểm ngày 11 tháng 11, còn ngược lại thì cách làm sẽ trả về quý giá “Coming soon”.

*

Ví dụ 2. Bí quyết hàm IF với hàm TODAY()

Với điều kiện điều kiện bạn đưa ra dựa vào vào ngày tháng hiện nay tại, chúng ta có thể dùng hàm TODAY() trong biểu thức logic. Lấy một ví dụ như:

=IF(C2Hàm IF còn có thể hiểu đầy đủ biểu thức logic phức tạp hơn như là ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 3. Bí quyết hàm IF mở rộng cho tháng ngày trong quá khứ cùng tương lai

Giả sử như bạn chỉ muốn đánh dấu trong khoảng tầm hơn 30 ngày tính từ thời điểm này thì chúng ta có thể biểu diễn biểu thức xúc tích như sau A2-TODAY()>30. Công thức hoàn chỉnh có dạng:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", "")Để chỉ ra phần đông ngày đã ra mắt cách phía trên hơn 30 ngày, chúng ta có thể dùng công thức sau:

=IF(TODAY()-A2>30, "Past date", "")

*
Nếu bạn có nhu cầu có cả hai tín hiệu trong cùng một cột bạn sẽ cần thực hiện đến hàm IF được lồng ghép như sau:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-A2>30, "Past date", ""))

*

Ví dụ về cách làm hàm IF cho dữ liệu và ô trống:

Đôi khi bạn muốn đánh lốt ô tài liệu hay ô trống nhất mực thì bạn cần triển khai một trong số cách sau:

Sử dụng phối kết hợp hàm IF với ISBLANKSử dụng các biểu thức logic =”” (bằng ô trống) hoặc ”” (khác ô trống).

Bảng sau đây sẽ giải thích rõ sự khác biệt giữa hai biện pháp trên và đưa ra ví dụ

Biểu thức logicMô tảVí dụ
Ô trống=””Được cho rằng TRUE nếu như ô được hướng đẫn là ô trống, bao hàm cả các ô với độ dài xâu bằng 0.

Ngược lại cho nên FALSE

=IF(A1=””, 0, 1)

Trả về 0 nếu như A1 là ô trống. Ngược lại thì trả về 1

Nếu A1 là 1 trong những chuỗi quý hiếm rỗng thì trả về 0

ISBLANK()Được cho rằng TRUE nếu như ô được hướng đẫn là ô rông trọn vẹn – không tồn tại công thức, không có cả chuỗi quý hiếm rỗng được trả về từ phương pháp khác.

Ngược lại vậy nên FALSE

=IF(ISBLANK(A1), 0, 1)

Trả lại hiệu quả giống với phương pháp trên tuy vậy xử lý các ô gồm độ dài chuỗi bởi 0 như các ô rỗng.

Tức là, nếu như A1 đựng một chuỗi giá trị rỗng, phương pháp sẽ trả về 1.

Ô bao gồm chứa dữ liệu””Được chỉ ra rằng TRUE trường hợp ô chỉ định có chứa dữ liệu. Trái lại thì là FALSE

Những ô với độ nhiều năm chuỗi bởi 0 cho nên ô trống

=IF(A1””, 1, 0)

Trả về 1 trường hợp A1 ô gồm dữ liệu, ngược lại thì trả về 0

Nếu A1 bao gồm chuỗi giá trị rỗng thì phương pháp trả về 0

ISBLANK()=FALSEĐược cho rằng TRUE trường hợp ô ấn định không hẳn ô rỗng. Ngược lại thì là FALSE

Ô với độ nhiều năm chuỗi bằng o vậy nên ô ko rỗng

=IF(ISBLANK(A1)=FALSE, 0, 1)

Tương tự như các công thức trên, nhưng lại trả về 1 giả dụ A1 có bao gồm một chuỗi giá trị rỗng

Ví dụ dưới đây sẽ biểu diễn biểu thức lô ghích có cất dữ liệu/ rỗng sẽ như vậy nào.

Giả sử như dữ liệu trong cột C chỉ tất cả được sau thời điểm đã có dữ liệu trong cột B tương xứng với trò chơi đã ra mắt thì chúng ta cũng có thể dùng công thức hàm IF sau để ghi lại những game đã hoàn thành

=IF($C2"", "Completed", "")=IF(ISBLANK($C2)=FALSE, “Completed”, “”)

Vì không có độ nhiều năm chuỗi bằng 0 vào bảng cần cả hai công thức đều trả về công dụng như nhau:

*

Nếu bạn có nhu cầu xem hướng dẫn cách sử dụng hàm IF vào Excel này dưới dạng video, thì mời bạn theo dõi clip sau đây:

Ví dụ áp dụng hàm IF trong việc xếp nhiều loại theo điểm số

Trong ngôi trường hợp các bạn có một yêu thương cầu thu xếp điểm số như sau:

Từ 5 mang lại 6.5: xếp các loại trung bìnhTừ 6.5 cho 8: xếp một số loại kháTừ 8 trở lên: xếp các loại giỏi

giả sử điểm số nằm trong ô A1, thì chúng ta cũng có thể viết hàm IF lồng nhau như sau:

=IF(AND(A1>=5,A1 IF(AND(A1>=6.5, A1 IF(A1>=8,"Giỏi","Không xếp loại")))

Trong trường thích hợp này, nếu như bạn thấy việc viết hàm IF lồng nhau quá phức tạp và cạnh tranh hiểu, thì bạn cũng có thể tham khảo cách làm khác ngăn nắp và dễ nắm bắt hơn bằng cách sử dụng hàm VLOOKUP

Như vậy với nội dung bài viết này, vuonxavietnam.net đã share cho các bạn cách dùng hàm IF vào Excel: bí quyết cho số, ký kết tự, dữ liệu và ô trống và một trong những các ví dụ. Nếu như có bất kỳ thắc mắc gì tất cả thể bình luận ngay dưới nội dung bài viết này để chúng tôi có thể xử lý mọi thắc mắc của khách hàng một phương pháp sớm nhất.

Những kỹ năng và kiến thức bạn vẫn xem thuộc khóa học: Excel từ cơ bạn dạng tới nâng cao của học Excel Online. Khóa huấn luyện này cung cấp cho bạn kiến thức một cách không hề thiếu và có khối hệ thống về những hàm, những công ráng trong excel, áp dụng excel trong công việc…

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *