Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ tiên tiến nhất theo thông tứ 200/2014/TT-BTC.Báo cáo lưu chuyển khoản tệ là một trong những trong những report quan trọng bội nghịch ánh dòng vốn đi ra với vào của doanh nghiệp. Đối với report Lưu chuyển tiền tệ bao gồm cách lập là theo phương pháp trực tiếp hoặc loại gián tiếp. Bài viết dưới đây xin chia sẻ với các bạn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông bốn 200 theo cách thức trực tiếp và gián tiếp.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm lưu chuyển tiền tệ

1. Cơ chế lập cùng trình bày báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ

Việc lập và trình bày report lưu chuyển tiền tệ hàng năm và những kỳ kế toán thân niên độ phải tuân hành các khí cụ của chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính số 24 “Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ” .

Các khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình diễn trên report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ chỉ bao hàm các khoản đầu tư ngắn hạn gồm thời hạn tịch thu hoặc đáo hạn không thực sự 3 tháng có khả năng đổi khác dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không tồn tại rủi ro trong chuyển đổi thành tiền tính từ lúc ngày mua khoản đầu tư đó tại thời gian báo cáo. Lấy ví dụ kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi… tất cả thời hạn tịch thu hoặc đáo hạn không thực sự 3 tháng tính từ lúc ngày mua.

Doanh nghiệp phải trình diễn các luồng tiền trên báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo cha loại hoạt động: vận động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính theo chính sách của chuẩn mực kế toán số 24 ” report lưu chuyển tiền tệ”.

– Luồng chi phí từ chuyển động kinh doanh là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không hẳn là là những hoạt động chi tiêu hay chuyển động tài chính

– Luồng chi phí từ vận động đầu từ là luồng tiền phát sinh từ các vận động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản lâu dài và những khoản đầu tư khác ko thuộc những khoản tương tự tiền;

– Luồng tiền từ chuyển động tài chính là luồng tiền gây ra từ các hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô cùng kết cấu của nguồn ngân sách chủ tải và vốn vay mượn của doanh nghiệp.

Các luồng tiền phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động chi tiêu và chuyển động tài chính tiếp sau đây được report trên cửa hàng thuần:

– Thu chi phí và bỏ ra trả chi phí hộ quý khách hàng như tiền thuê thu hộ, chi hộ và trả lại đến chủ sở hữu tài sản.

– Thu chi phí và chi tiền so với các khoản có vòng quay nhanh, thời hạn đáo hạn ngắn như: mua, bán ngoại tệ; Mua, bán các khoản đầu tư; các khoản đi vay hoặc mang đến vay thời gian ngắn khác có thời hạn thanh toán không thật 3 tháng.

Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ đề nghị được qui thay đổi ra đồng tiền chính thức áp dụng trong ghi sổ kế toán và lập report tài bao gồm theo tỷ giá hối hận đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Xem thêm: Hæ°Á»›Ng DẫN Cã¡Ch LắP Rã¡P Lã M BảNg đIệN Tá»­ Led Ma TrậN

Các thanh toán về chi tiêu và tài chủ yếu không trực tiếp áp dụng tiền hay những khoản tương tự tiền ko được trình bày trong report lưu chuyển tiền tệ, Ví dụ:

– việc chọn mua tài sản bằng phương pháp nhận những khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ thuê mướn tài chính.

– vấn đề chuyển nợ thành vốn nhà sở hữu

Các khoản mục chi phí và tương đương tiền vào đầu kỳ và cuối kỳ, ảnh hưởng của đổi khác tỷ giá ăn năn đoái quy thay đổi ngoại tệ đề nghị được trình diễn thành những chỉ tiêu cá biệt trên báo cáo lưu chuyển khoản tệ để so sánh số liệu với các khoản mục khớp ứng trên bảng bằng phẳng kế toán.

Doanh nghiệp phải trình diễn giá trị và nguyên nhân của những khoản tiền và tương đương tiền tất cả số dư thời điểm cuối kỳ lớn vì doanh nghiệp sở hữu nhưng ko được áp dụng do tất cả sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buột khác nhưng doanh nghiệp yêu cầu thực hiện.

2. Các đại lý lập báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ

Việc lập report lưu chuyển tiền tệ được địa thế căn cứ vào:

– Bảng cân đối kế toán

– report kết quả hoạt động kinh doanh

– bạn dạng thuyết minh report tài chính

– báo cáo lưu chuyển khoản tệ kỳ trước

– những tài liệu kế toán tài chính khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán đưa ra tiết, các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gởi ngân hàng”, “Tiền vẫn chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp cùng sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán cụ thể khác…

*

Hình ảnh: giải pháp lập bảng lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo thông bốn 200

3. Yêu ước về mở và ghi sổ kế toán phục vụ lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ

– Sổ kế toán chi tiết các tài khoản phải thu, đề xuất trả nên được mở chi tiết theo 3 nhiều loại hoạt động: chuyển động kinh doanh, hoạt động chi tiêu và chuyển động tài chính.

– Đối cùng với sổ kế toán cụ thể các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền nhờ cất hộ ngân hàng”, “Tiền sẽ chuyển” yêu cầu có cụ thể để theo dõi được 3 một số loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, chuyển động đầu tư, hoạt động tài thiết yếu làm căn cứ tổng đúng theo khi lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ. Ví dụ, đối với khoản tiền trả bank về gốc và lãi vay, kế toán đề nghị phản hình ảnh riêng số tiền trả lãi vay cùng số chi phí trả nơi bắt đầu vay bên trên sổ kế toán đưa ra tiết.

– Tại thời điểm cuối niên độ kế toán, khi lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ, doanh nghiệp phải khẳng định các khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn có thời hạn tịch thu hoặc đáo hạn không thực sự 3 tháng kể từ ngày mua thỏa mãn nhu cầu định nghĩa được coi là tương đương tiền phù hợp với bề ngoài của chuẩn chỉnh mực “Báo cáo lưu chuyển khoản tệ” để loại trừ ra khỏi những khoản mục liên quan đến hoạt động đầu tư chi tiêu ngắn hạn. Giá chỉ trị những khoản tương tự tiền được cộng (+) vào tiêu chuẩn “Tiền và những khoản tương đương tiền cuối kỳ” trên report lưu giao dịch chuyển tiền tệ.

– Đối với các khoản đầu tư chứng khoán và chính sách nợ không được coi là tương đương tiền, kế toán phải căn cứ vào mục đích chi tiêu để lập bảng kê chi tiết xác định các khoản chi tiêu chứng khoán và lao lý nợ giao hàng cho mục đích thương mại (mua vào để bán) và phục vụ cho mục tiêu nắm giữ chi tiêu để thu lãi.

4. Hướng dẫnlập báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo Thông tứ 200 theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *