1. Chọn tab “Giao dịch cổ phiếu”2. Lựa chọn tab “Mua/bán”3. Chọn loại lệnh “Mua” tốt “Bán” vào phần Loại lệnh.4. Nhập mã thị trường chứng khoán trong ô Mã triệu chứng khoán5. Nhập vào số lượng chứng khoán vào ô Số lượng.6. Nhập giá bán (đơn vị 1000VND) vào ô Giá.

Bạn đang xem: Hướng dẫn mua bán chứng khoán, hướng dẫn Đặt lệnh trực tuyến mua bán cổ phiếu

*
" width="550" height="340" srcset="https://vuonxavietnam.net/huong-dan-mua-ban-chung-khoan/imager_1_3695_700.jpg 550w, https://www.vuonxavietnam.net/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-300x185.png 300w, https://www.vuonxavietnam.net/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-400x247.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

7. Dìm nút “Mua” để đặt Lệnh mua hoặc thừa nhận nút “Bán” để tại vị “Lệnh bán”.8. Hộp thoại chứng thực với tin tức lệnh đặt sẽ tiến hành hiện ra.

*
" width="550" height="309" srcset="https://vuonxavietnam.net/huong-dan-mua-ban-chung-khoan/imager_2_3695_700.jpg 550w, https://www.vuonxavietnam.net/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-300x169.png 300w, https://www.vuonxavietnam.net/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-400x225.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

9. Dìm nút “Xác nhận” để mang lệnh vào hệ thống, thừa nhận nút “Quay lại” để điều chỉnh lại10. Để xem tinh thần lệnh, nhấp vào “Sổ lệnh”.11. Những lệnh không khớp vào thời gian cuối ngày sẽ tự động bị hủy. Mọi lệnh này không còn hiệu lực vào ngày giao dịch tiếp theo.

Xem thêm: Ai Được Xác Định Là “ Người Thi Hành Công Vụ Là Gì, Nguyên Tắc Trong Thi Hành Công Vụ

II. HỦY/ SỬA LỆNH1. Vào thanh toán giao dịch cổ phiếu2. Vào Sổ lệnh

*
" width="550" height="338" srcset="https://vuonxavietnam.net/huong-dan-mua-ban-chung-khoan/imager_3_3695_700.jpg 550w, https://www.vuonxavietnam.net/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-300x184.png 300w, https://www.vuonxavietnam.net/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-400x246.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

3. Chọn lệnh mà bạn muốn sửa/hủy4. Nhấn nút Sửa/hủy nếu muốn sửa/hủy lệnh, screen sửa/hủy lệnh sẽ hiển thị như sau:a. Màn hình xác thực sửa lệnh

*
" width="453" height="268" srcset="https://vuonxavietnam.net/huong-dan-mua-ban-chung-khoan/imager_4_3695_700.jpg 453w, https://www.vuonxavietnam.net/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-300x177.png 300w, https://www.vuonxavietnam.net/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-400x237.png 400w" sizes="(max-width: 453px) 100vw, 453px" />

b. Màn hình xác thực hủy lệnh

*
" width="467" height="255" srcset="https://vuonxavietnam.net/huong-dan-mua-ban-chung-khoan/imager_5_3695_700.jpg 467w, https://www.vuonxavietnam.net/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-300x164.png 300w, https://www.vuonxavietnam.net/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-400x218.png 400w" sizes="(max-width: 467px) 100vw, 467px" />

5. Nhận nút “Xác nhận” để hoàn tất.Chú ý: Quý nhà chi tiêu chỉ được phép sửa/hủy lệnh lúc lệnh đó chưa được thực hiện, hoặc lệnh mới thực hiện một phần.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *