Trong bài Học lập trình web này các các bạn sẽ được phía dẫn giải pháp tạo Slide bài viết bằng Jquery đến website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ac tellus ex. Integer eu fringilla nisi. Donec id dapibus mauris, eget dignissim turpis ...

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Tạo Slide Ảnh Bằng Jquery

cụ thể

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ac tellus ex. Integer eu fringilla nisi. Donec id dapibus mauris, eget dignissim turpis ...

chi tiết

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ac tellus ex. Integer eu fringilla nisi. Donec id dapibus mauris, eget dignissim turpis ...

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Sm Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Ý Nghĩa Của Sm Là Gì

cụ thể

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ac tellus ex. Integer eu fringilla nisi. Donec id dapibus mauris, eget dignissim turpis ...

cụ thể

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ac tellus ex. Integer eu fringilla nisi. Donec id dapibus mauris, eget dignissim turpis ...

cụ thể

body font-family:"Open Sans"; background-color:#fafafa;h2 margin:30px auto;.container margin:10px auto;#mixedSlider position: relative;#mixedSlider .MS-content white-space: nowrap; overflow: hidden; margin: 0 5%;#mixedSlider .MS-content .item display: inline-block; width: 33.3333%; position: relative; vertical-align: top; overflow: hidden; height: 100%; white-space: normal; padding: 0 10px;
media (max-width: 767px) #mixedSlider .MS-content .item width: 100%; #mixedSlider .MS-content .item .imgTitle position: relative;#mixedSlider .MS-content .item .imgTitle .blogTitle margin: 0; text-align: left; letter-spacing: 2px; color: #252525; font-style: italic; position: absolute; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5); width: 100%; bottom: 0; font-weight: bold; padding: 0 0 2px 10px;#mixedSlider .MS-content .item .imgTitle img height: auto; width: 100%;#mixedSlider .MS-content .item p. font-size: 16px; margin: 2px 10px 0 5px; text-indent: 0px;#mixedSlider .MS-content .item a float: right; margin: 0 20px 0 0; font-size: 16px; font-style: italic; color: rgba(173, 0, 0, 0.82); font-weight: bold; letter-spacing: 1px; transition: linear 0.1s;#mixedSlider .MS-content .item a:hover text-shadow: 0 0 1px grey;#mixedSlider .MS-controls button position: absolute; border: none; background-color: transparent; outline: 0; font-size: 50px; top: 95px; color: rgba(0, 0, 0, 0.4); transition: 0.15s linear;#mixedSlider .MS-controls button:hover color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
media (max-width: 767px) #mixedSlider .MS-controls button font-size: 20px; #mixedSlider .MS-controls .MS-left left: 0px;
media (max-width: 767px) #mixedSlider .MS-controls .MS-left left: -10px; #mixedSlider .MS-controls .MS-right right: 0px;
media (max-width: 767px) #mixedSlider .MS-controls .MS-right right: -10px; #basicSlider position: relative; #basicSlider .MS-content white-space: nowrap; overflow: hidden; margin: 0 2%; height: 100px;#basicSlider .MS-content .item display: inline-block; width: 20%; position: relative; vertical-align: top; overflow: hidden; height: 100%; white-space: normal; line-height: 50px; vertical-align: middle;
media (max-width: 500px) #basicSlider .MS-content .item width: 50%; #basicSlider .MS-content .item a line-height: 50px; vertical-align: middle;#basicSlider .MS-controls button position: absolute; #basicSlider .MS-controls .MS-left top: 35px; left: 10px;#basicSlider .MS-controls .MS-right top: 35px; right: 10px;

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *