Ngành cơ khí giữ lại vai trò quan trọng đặc biệt trong việc cung ứng các trang thiết bị, linh phụ kiện cho những ngành công nghiệp khác phát triển. Nói theo cách khác ngành cơ khí là cửa hàng và là động lực phát triển cho những ngành công nghiệp khác.

Bạn đang xem: Ngành cơ khí tiếng anh là gì, từ vựng tiếng anh chuyên ngành cơ khí

Để mở rộng con đường sự nghiệp trong nghành cơ khí, các bạn hãy thuộc vuonxavietnam.net tìm hiểu một số thuật ngữ giờ Anh ngành cơ khí thường gặp gỡ sau đây:

*
 

1. Mechanical: liên quan đến trang thiết bị hoặc là một thành phần của máy móc

*

 

Have knowledge of the construction process to be able khổng lồ make construction schedule for mechanical works.

=> Có kỹ năng về tiến trình xây dựng để có thể lập quá trình xây dựng cho những dự án cơ khí.

The mechanical engineer is responsible for guiding the mechanical staff khổng lồ follow the mechanical layout. 

=> Kỹ sư cơ khí có trọng trách hướng dẫn nhân viên cơ khí thực hiện theo sơ đồ sắp xếp máy móc.

Các các từ thường gặp:

Mechanical engineering: ngành cơ khí

2. Fix: sửa chữa thứ gì đó

*

=> đồ mưu hoạch sửa chữa máy móc cùng thiết bị của phòng máy.

I began lớn fix the machine.

=> Tôi bước đầu sửa cái máy đó.

Các cụm từ thường gặp:

To fix a machine: chữa một chiếc máy

Fix someone up with a job: bố trí sắp xếp quá trình cho ai

3. Maintain: giữ mang lại máy móc, thiết bị luôn trong triệu chứng tốt 

Mechanical engineer is responsible and supervises workers in operating, maintaining machines, equipment.

=> Kỹ sư cơ khí chịu trách nhiệm và tính toán công nhân trong câu hỏi vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

Companies have standards khổng lồ maintain.

=> các công ty có các tiêu chuẩn về bảo dưỡng.

Các các từ thường gặp:

To maintain machine: bảo dưỡng, bảo trì máy móc

4. Install: sắp xếp các bộ phận của sản phẩm móc, sản phẩm đúng địa chỉ và chuẩn bị đưa vào hoạt động.

*
 

Company would lượt thích to install a new security system.

=> công ty sẽ lắp đặt một hệ thống bình an mới.

Make sure the equipment is properly installed.

=> Đảm bảo vật dụng được lắp đặt đúng cách.

Các các từ thường xuyên gặp:

Normal install: sự lắp ráp chuẩn

Install program: chương trình cài đặt

Manual install: cài đặt thủ công

5. Maintenance: những việc cần có tác dụng để giữ mang lại máy móc, thiết bị luôn trong triệu chứng tốt

*

We are looking at others who had access, not limited khổng lồ the maintenance staff.

=> công ty chúng tôi đang coi xét những người được phép ra vào, không ngoại trừ nhân viên bảo trì.

He is responsible for kiến thiết maintenance strategies, procedures, và methods.

=> Anh ta chịu trách nhiệm thi công các chiến lược, thủ tục và phương thức bảo trì.

You need khổng lồ ensure that routine maintenance work is completed on time and respond khổng lồ equipment faults.

=> chúng ta cần đảm bảo rằng công việc bảo trì định kỳ được chấm dứt đúng thời hạn và thỏa mãn nhu cầu được những lỗi của thiết bị.

Xem thêm: " Take Advantage Of Nghĩa Là Gì ? Take Advantage Of Trong Tiếng Tiếng Việt

Monitor, report on & control maintenance costs.

=> Giám sát, report và kiểm soát chi tiêu bảo trì.

Các cụm từ thường gặp:

Chief utility và maintenance: trưởng chống thiết bị cùng bảo trì

Cost of maintenance: ngân sách chi tiêu bảo trì 

Director of maintenance: người có quyền lực cao bảo trì

Machine maintenance: sự gia hạn máy

Maintenance budget: giá thành bảo trì

Maintenance department: thành phần bảo trì

Maintenance engineer: nghệ thuật viên bảo trì

Maintenance handbook: sổ tay bảo trì

Routine maintenance: bảo trì định kỳ

6. Machine: một thiết bị bao hàm các bộ phận có thể vận động được trải qua việc sử dụng năng lượng để tiến hành một các bước cụ thể

Responsible for machine technical engineering of PB, TG, DENIM and other machines.

=> phụ trách về kỹ thuật thứ PB, AG, DENIM và các máy móc khác.

Support production và maintenance department khổng lồ get optimization, troubleshooting, operation modification of machine.

=> Hỗ trợ bộ phận sản xuất và duy trì để buổi tối ưu hóa, hạn chế và khắc phục sự cố, cải tiến hoạt động của máy móc.

Các nhiều từ hay gặp:

A machine breaks down: sản phẩm công nghệ bị hỏng

A machine for (doing) sth: một chiếc máy dùng để triển khai gì đó

Machine age: thời đại sản phẩm công nghệ móc

Machine tool control: tinh chỉnh máy công cụ

Unit construction of machine tools: kết cấu cụm của dòng sản phẩm công cụ

Spot welding machine: trang bị hàn điểm

Shearing machine: lắp thêm cắt

7. Technology: thể hiện việc sử dụng kỹ năng hoặc tiến trình khoa học trong ghê doanh, công nghiệp, sản xuất,…

*
 

Communicate new công nghệ about production và maintenance.

=> Truyền đạt technology mới về tiếp tế và bảo trì.

Company profits have doubled since the introduction of new technology.

=> Lợi nhuận của công ty đã tăng gấp đôi kể từ khi ứng dụng công nghệ mới.

Các các từ thường xuyên gặp:

Digital technology: kỹ thuật số

Limits of technology: tinh giảm về kỹ thuật

New technology: kỹ thuật mới

Supporting giải pháp công nghệ programme: chương trình hỗ trợ kỹ thuật

Technology revolution: cuộc bí quyết mạng kỹ thuật

Technology standardization: tiêu chuẩn kỹ thuật

Technology transfer: chuyển giao kỹ thuật

Manufacturing technology: công nghệ chế tạo

High technology: technology tiên tiến

8. Technical: tương quan đến các kiến thức, đồ đạc hoặc cách thức được thực hiện trong khoa học và công nghiệp

There are still a few technical problems to be dealt with before the hàng hóa can be put on sale.

=> Vẫn còn một số vấn đề kỹ thuật rất cần phải xử lý trước lúc sản phẩm rất có thể được chào bán ra.

Supervise installation, operation, maintenance và repair khổng lồ ensure that machinery is installed & operated according to technical requirements.

=> thống kê giám sát việc gắn đặt, vận hành, bảo dưỡng và thay thế để bảo đảm rằng trang thiết bị được lắp ráp và quản lý và vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Các các từ thường xuyên gặp:

Technical problem: sự việc kỹ thuật

Basic technical standards: tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật cơ bản

On a technical level: về mặt kỹ thuật

Technical viewpoint: ý kiến kỹ thuật

Technical support: cung ứng kỹ thuật

Technical skill: kỹ thuật siêng môn

9. Equipment: cỗ công cụ quan trọng cho một vận động hoặc mục đích cụ thể

*
 

He is responsible for identifying equipment failures và giving advice to the maintenance team.

=> Anh ta chịu trách nhiệm xác minh các hư lỗi của đồ vật và đưa ra lời khuyên cho đội bảo trì.

Proposed kiến thiết changes khổng lồ eliminate equipment or system malfunctioning.

=> Đề xuất biến đổi thiết kế để đào thải thiết bị hoặc khối hệ thống bị trục trặc.

Các các từ thường xuyên gặp:

Maintenance equipment: vật dụng dụng cụ bảo trì máy

Machinery và equipment: sản phẩm móc và thiết bị

Dimensional of equipment: quy biện pháp thiết bị

Equipment replacement: sự sửa chữa thiết bị

10. Design: cách thức một thành phầm được lên kế hoạch và thực hiện.

*

Lead the design and develop of the sản phẩm according to lớn accepted solution concept:

=> công ty trì việc thiết kế và cải cách và phát triển sản phẩm theo phương pháp được chấp nhận.

Check the detail of thiết kế drawing & suggest ideas with M&E Manager & Team Leader.

=> đánh giá các chi tiết của bản vẽ kiến thiết và đề xuất ý loài kiến với Trưởng chống M&E với trưởng nhóm.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *