*

I. Nhấn mạnh vấn đề thành phần của câu

Câu chẻ thường có cấu trúc: It is/was + .... That + … 

1. Nhấn mạnh vấn đề chủ ngữ 

- Form: + It is/was + S (người) + who/that + V + It is/was + S (vật) + that + V

Ex: + Hoa is the best seller in my department => It is Hoa who/that is the best seller in my department. + My dog made neighbors very scared. => It was my dog that made neighbors very scared.

Bạn đang xem: Các hình thức nhấn mạnh tiếng anh là gì, câu nhấn mạnh trong tiếng anh

2. Nhấn mạnh vấn đề tân ngữ

- Form: + It is/was + O (người) + that/whom + S + V + It is/was + O (Danh từ riêng) + that + S + V + It is/was + O(vật) + that + S + V

Ex:  + He gave his wife the whole confidential document => It was his wife that/whom he gave the whole confidential document. + I met Lan at the các buổi party => It was Lan that I met at the party. + She sent her friend a postcard. => It was her friend that she sent a postcard.

3. Nhấn mạnh vấn đề trạng ngữ.

- Form: It is/was + trạng ngữ + that + S + V + O

Ex: 

+ Chỉ giải pháp thức, lý do: You can kill computer viruses by using this software. => It is by using this software that you can kill computer viruses. + Chỉ mục đích: My father repaired the bicycle for my brother. => It was for my brother that my father repaired the bicycle. + Chỉ nơi chốn: I was born in this house. It was in this house that I was born. +Chỉ thời gian: My father bought a new oto last Sunday. It was last Sunday that my father bought a new car.

II. Các cấu tạo chỉ sự nhận mạnh

1. Dùng thể bị động

- sử dụng thể thụ động khi tập trung hay như là muốn nhấn bạo dạn đến bạn hay trang bị bị hành động trong câu tác động. Thường xuyên thì phần nào rất cần được nhấn bạo dạn sẽ đứng sinh sống đầu câu. Khi áp dụng thể bị động, bọn họ sẽ nhấn mạnh vấn đề việc/hành hễ đã xảy ra với ai/cái gì hơn là bạn nào hay câu hỏi gì sẽ gây nên việc đó.

Ex: When I came, my oto was being repaired. = khi tôi mang đến thì xe hơi của tôi vẫn đang rất được sửa.

 2. Sử dụng các cấu tạo đảo ngữ

 - Đảo chơ vơ tự các từ bằng cách dùng những cụm giới từ bỏ hoặc một số trong những cụm như: at not time, suddenly into, little, seldom, never,… ở đầu câu, theo sau đó sẽ là các từ vẫn được đảo ngữ.

Ex:

+ At no time did I say you couldn"t come. = Tôi bao gồm nói là các bạn không thể mang lại đâu. + Little did I understand what was happening. = Tôi chỉ hiểu sơ sơ về việc đã xẩy ra thôi. + Seldom have I felt so alone. = Hiếm lúc nào tôi thấy đơn độc lắm. Note: lúc trong câu bao gồm trợ động từ thì hiếm hoi tự của câu khi đảo ngữ đang là: trợ rượu cồn từ + nhà ngữ + hễ từ chính.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nuôi Cá Rồng Cộng Đồng, Attention Required!

3. Dùng một số trong những trạng từ 

Dùng đông đảo trạng tự như always, forever,… khi phải thể hiện sự giận dữ về hành vi của một người khác. Kết cấu này được xem là một trường hợp quan trọng đặc biệt vì nó có một thói quen rộng là một hành vi xảy ra tại một thời điểm cầm thể. 

Ex:  + Martha is always getting into trouble. = Martha lúc nào thì cũng dính vào rắc rối cả. + Peter is forever asking tricky questions. = Peter luôn luôn hỏi những thắc mắc khó trả lời. + George was always being reprimanded by his teachers. = Georger lúc nào cũng trở thành thầy cô khiển trách. Note: cấu tạo này thường được dùng với thì hiện tại tiếp tục và quá khứ tiếp diễn.

4. Dùng câu tách với: It

- mọi câu được khởi đầu bằng It is hay It was thường được dùng để làm nhấn khỏe khoắn một chủ ngữ giỏi tân ngữ vắt thể. Theo sau mệnh đề giới thiệu này là 1 đại từ quan tiền hệ.

Ex:  + It was I who received the promotion. = Tôi đã làm được thăng chức. + It is the awful weather that drives him crazy. = thời tiết tệ đã làm anh ta nổi điên.

5. Dùng câu bóc tách với: What

- hầu như câu được mở đầu bằng What hay được dùng để làm nhấn mạnh khỏe một chủ ngữ tuyệt tân ngữ nắm thể. Theo sau mệnh đề trình làng này là cồn từ "to be".

Ex: 

+ What we need is a good long shower. + What he thinks isn"t necessarily true.

6. áp dụng trợ đụng từ "Do" hoặc "Did"

- thường xuyên thì trợ cồn từ vì và Did không được dùng trong câu khẳng định. Tuy nhiên, để nhấn mạnh vấn đề điều gì đó thì ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng trợ rượu cồn từ này.

Ex:  + No, that"s not true. John did speak khổng lồ Mary = Không, ko đúng. John đã thì thầm với Mary. + I do believe that you should think twice about this situation. = Tôi thiệt sự tin rằng cậu nên để ý đến lại về trường hợp đó.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *