Công nợ là gì?

Công nợ là một hoặc nhiều khoản nợ phát sinh vào kỳ thanh toán của bạn và được chuyển sang kỳ sau.

Bạn đang xem: Nợ tiếng anh là gì, con nợ trong tiếng anh là gì

Công nợ được phân một số loại thành nhì loại chủ yếu là: nợ công phải thu và công nợ phải trả.

Công nợ là công tác nghiệp vụ của kế toán tài chính doanh nghiệp, khi triển khai chốt nợ công cần để ý một số điểm như:

– Hạch toán cụ thể các đối tượng, những lần phát sinh, theo dõi và đôn đốc khách hàng.

– các chứng từ tương quan đến công nợ cần lưu trữ cẩn thận.

– Đối với những khoản có khoản nợ cao, nợ hết thời gian sử dụng lâu, những trường đúng theo nằm ngoài khả năng xử lí cần thông tin với các cấp cao hơn.

*

Công nợ giờ Anh là gì?

Công nợ giờ đồng hồ Anh là: A debt is one or more debts arising in a payment period of an enterprise and carried forward to the next period.

Liabilities are classified into two main categories: Receivables và Payables.

Debt is the professional work of enterprise accounting, when carrying out debt closing, it should pay attention khổng lồ a number of points such as:

– Detailed accounting of objects, arises, tracking & urging customers.

– Documents related to liabilities should be stored carefully.

– For items with high debts, overdue debts, cases beyond the handling capacity should be notified to higher levels.

Xem thêm: Hướng Dẫn Thể Thức Trình Bày Văn Bản Hành Chính Năm 2020, Hướng Dẫn Thể Thức Trình Bày Văn Bản

Công nợ được dịch sang trọng tiếng Anh bởi một số trong những từ đồng nghĩa tương quan như: Debt, mortgage, wages, entire, indebtedness, liabilities. Những từ này về cơ bản được hiểu là 1 khoản nợ, có trọng trách hoặc không có trách nhiệm pháp lí. Tùy thuộc theo từng trường hợp để hoàn toàn có thể sử dụng chúng đúng mục đích.

Cụm từ bỏ khác liên quan đến công nợ trong giờ đồng hồ Anh

Các nhiều từ khác liên quan đến nợ công trong tiếng Anh gồm những các từ cơ bản sau:

– trách nhiệm pháp lí: Legal responsibility.

– tài sản thu hồi công nợ: assets recovered liabilities.

– doanh nghiệp phá sản do nợ công quá kì hạn: The company went bankrupt because of its overdue debt.

– Tài chủ yếu kế toán công nợ tại những quốc gia: Financial accounting debt in countries.

– Công ty tịch thu công nợ: debt collection company.

– lúc nào công nợ quá hạn: When does the debt become overdue.

*

Những từ được sử dụng nhiều lúc nhắc đến công nợ trong giờ Anh

Nhắc cho công nợ trong tiếng Anh, phần nhiều từ ngữ sau đây cũng thường xuyên được sử dụng:

– Kiểm tra công nợ trong giờ Anh là: auditing accounts

– Đối chiếu nợ công có nghĩa tiếng Anh là: Debt comparison.

– Kế toán công nợ trong tiếng Anh tất cả nghĩa là: Accounting liabilities.

– report công nợ trong tiếng Anh tất cả cụm từ: Debt report.

– thu hồi công nợ giờ đồng hồ Anh là: Recover public debts. Áp dụng vào cụ thể từng trường hòa hợp mà thu hồi công nợ được dịch sang những từ không giống nhau như: recovery of dues, recovery of arrears,…

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *