Phương thức học tập bài gia sản dài hạn hữu hình vào môn học tập FA/F3 ACCA

Trong C.ty, tài sản dài hạn (non-current assets) là những tài sản có vốn đầu tư to, thời hạn sử dụng lâu dài.

Bạn đang xem: Non-current assets là gì, tangible non, current assets và non

Bài Viết: Non-current assets là gì

Tài sản lâu dài kể cả: tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định và thắt chặt vô hình & những gia sản dài hạn khác.


*

Trong bài học kinh nghiệm này, các các bạn sẽ tập trung vào gia sản Đất đai, công ty xưởng, nhiều loại thiết bị; cách tiến hành hạch toán khấu hao, review lại and thanh lý tài sản dài hạn trong C.ty.

I. Mục tiêu

Chuẩn mực kế toán tài chính IAS 16: Đất đai, công ty xưởng, nhiều loại thiết bị.Hạch toán khấu hao gia tài dài hạnĐánh giá chỉ lại tài sản dài hạnThanh lý tài sản dài hạn

II. Content

1. Giá cả vốn hóa (Capital Expenditure) and chi phí chuyển động (Operating Expenditure)


*

*

3. Chuẩn chỉnh mực IAS 16: Đất đai, nhà xưởng & loại sản phẩm (PPE – Property, Plant, Equipment)

Trong những gia tài dài hạn hữu hình (Tangible non-current assets) của c.ty chế tạo, PPE chiếm phần một tỷ trọng to lớn về mặt tởm phí. Do vậy, các các bạn sẽ ưu ái nói tới PPE khi kể đến gia sản dài hạn hữu hình.

a. Định nghĩa

Theo IAS 16, Đất đai, bên xưởng & loại sản phẩm là gia sản hữu hình (tangible assets) hỗ trợ đủ 2 tiêu chí:

Đc sở hữu bởi C.ty, phục vụ cho chế tạo, đáp ứng nhu cầu mặt mặt hàng dịch vụ, gây ra thuê hoặc ship hàng cho việc làm quản ngại lýƯớc tính thời hạn dùng nhiều hơn nữa 1 kỳ kế toán


*

Chú ý: PPE không kể cả bđs cho thuê and bđs nắm giữ hóng tăng giá

PPE rất có thể đc hình thành từ các việc mua từ tín đồ bán, thành lập nội bộ hoặc qua bàn thảo. PPE còn được gọi là tài sản cố định (fixed assets) vào C.ty, cùng đã được trình diễn trong mục gia sản dài hạn trên Bảng bằng vận kế toán.

b. Phần đông thuật ngữ ảnh hưởng


*

c. Tiêu chí ghi dìm PPE

Kế toán ghi thừa nhận PPE nếu gia tài đó cung ứng:

Có thể thu đc công dụng kinh tếChi tổn phí của tài sản có thể khẳng định một phương thức bình an và xứng đáng tin cậy

Ngoài ra, tài sản cũng phải cung ứng những nhu cầu chi tiết về mức kinh phí do công ty điều khoản.

Ghi nhận cầm đầu (Initial Measurement)

Nguyên giá của PPE đc ghi nhận tất cả tât cả chi phí thiết yếu nhằm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng chuyển động. Những giá cả thiết yếu kể cả những khoản dưới đây:

Giá cài trên hóa 1-1 (sau lúc trừ đi chiếu khấu kinh tế tài chính and phần nhiều khoản ưu đãi giảm giá ngay)Giá thành sẵn sàng chuẩn bị địa điểmChi tầm giá vận chuyểnChi phí tổn lắp đặtChi phí thuê siêng giaChi giá thành chạy thử sau khoản thời gian trừ tiền thu đc từ việc bán món đồ tạo được lúc chạy thửChi phí nhân viên phát sinh trực tiếpChi phí mong tính cho câu hỏi tháo dỡ gia sản and hồi phục nơi về nguyên trạng

Nguyên giá chỉ của PPE không đề cập cả:

Hao hụt quá định nút (hư hỏng, mất…) trong quá trình hình thành and đổi mới tài sảnChi phí tổn quản trị and giá thành chế tạo chungChi phí lắp đặt and túi tiền trước vận hànhChi phí quản lý và vận hành mở màn trước lúc tài sản đạt tới mức công suất yêu cầuChi tổn phí đào tạo chuyên viên dùng tài sảnHợp đồng bảo dưỡng đã trả đến tài sản

Ghi nhận tiếp sau (Subsequently Measurement)

Trong gần như kỳ kế toán tiếp theo, ngân sách đầu tư trên sổ sách (CV) của PPE đc tính toán theo 2 phương thức:

Cách nguyên giá (Cost model):


Cách đánh giá lại kinh phí (Revaluation model):


Bút toán ghi dìm mở màn:

Thiếu PPE tại nguyên giá

Tiền/Thiếu cần trả

Dự trữ cho việc tháo dỡ gia tài and giá cả phục hồi nơi

4. Kế toán khấu hao gia sản (Depreciation Accounting)

a. Rất nhiều khái niệm

Khấu hao (Depreciation) là phần phân bổ kinh tầm giá hao mòn của gia tài trong thời hạn dùng gồm lợi.

Thời hạn dùng bao gồm lợi (Useful life) là thời hạn mà gia tài dài hạn phát huy đc chức năng cho chế tạo, buôn bán.

Chi phí còn lại (Residual value) là kinh phí đầu tư chênh lệch mà công ty kỳ vọng thu được từ một tài sản vào cuối thời hạn dùng tất cả lợi, sau khi trừ đi những ngân sách kỳ vọng của vấn đề thanh lý gia sản đó.

b. Thủ tục ghi thừa nhận khấu hao gia sản dài hạn

Khấu hao của gia sản trong kỳ đc tính vào lãi hoặc lỗ của kỳ kế toán tài chính một cách tiến hành thẳng trực tiếp hoặn loại gián tiếp

Bút toán ghi nhận:

Thiếu Giá thành khấu hao (Depreciation Expense)

Tài khoản khấu hao lũy kế/Dự trữ khấu hao

(Accumulated deprication account/Allowance for depreciation)

c. đa số phương thức tính khấu hao

Có 3 phương thức tính khấu hao thông dụng: Khấu hao mặt đường thẳng, Khấu hao theo số dư giảm dần and Khấu hao tổng hầu hết chữ số.

Xem thêm: Không Mong Đợi Tiếng Anh Là Gì, Phân Biệt 'Hope, Expect Và Look Forward To'

Cách khấu hao mặt đường thẳng (Straight line method)

Cách trích khấu hao cơ mà mức khấu hao hàng kỳ kế toán không thay đổi thay xanh ngắt thời hạn khấu hao của TSCĐ

Chi giá tiền khấu hao sản phẩm năm được tính bằng:


Cách khấu hao theo số dư sút dần (Reducing balance method)

Cách trích khấu hao nhưng mà mức khấu hao mặt hàng năm được tính theo xác suất phần trăm cố định và thắt chặt của kinh phí đầu tư trên sổ sách của tài sản

Chi phí tổn khấu hao hằng năm đc tính bằng:

Trong số đó:

n: số thời gian dùng gồm lợi

r: chi tiêu còn lại

c: Nguyên giá

Cách khấu hao tổng những chữ số (Sums of digits)

Cách trích khấu hao này tạo được mức khấu hao ở trong thời hạn đầu cần sử dụng to và giảm dần dần ở trong thời gian tiếp theo.

Chi chi phí khấu hao hàng năm được tính bằng:


Trong số đó:

y: số thời gian dùng hữu dụng còn lại

d: Tổng hầu như chữ số của các năm sử dụng =


5. Đánh giá lại kinh phí đầu tư PPE (PPE Revaluation)

Theo phương thức reviews lại ngân sách đầu tư (Revaluatuon model), việc đánh giá lại tài sản phải được triển khai hay xuyên, nhằm mục đích để ngân sách đầu tư ghi sổ (carrying amount) của một gia sản không biệt lập một phương thức trọng yếu nếu như với kinh phí phải chăng (fair value) trên Bảng bằng vận kế toán.

Nguyên lý chung:

Khi một gia sản đc review lại tởm phí, những tài sản cùng một số loại trong PPE cũng buộc phải đc reviews lạiViệc nhận xét lại gia sản phải đc dựa trên kinh phí hợp lí – dựa vào kinh phí thay thế hoặc chỉ số định giá chăm nghiệpKhi cất một gia tài đc reviews lại, phải liên tiếp update việc nhận xét lại này nhằm đảm bảo bình an rằng kinh phí đầu tư trên sổ sách (carrying value) xê dịch kinh phí hợp lí (fair value) tại ngày lập báo cáo Tài chính.

Có hai tình huống khi c.ty review lại PPE: Đánh giá lại nâng cấp giá trị and đánh giá lại sút kinh phí.

Đánh giá bán lại làm nâng cao giá trị tài sản(Upward Revaluation):

Quá trình ghi nhận:

Căn sửa ngân sách hợp lý cũ thành ngân sách hợp lý mớiXóa sổ khấu hao lũy kếHoàn nhập những khoản lỗ (nếu có) phát sinh từ hầu hết khoản reviews lại giảm kinh phí đầu tư trước đóGhi nhận khoản chênh lệch nâng cao giá trị tài sản vào thông tin tài khoản Thặng dư đánh giá lại tài sản (Revaluation Surplus)

Đánh giá chỉ lại làm giảm kinh phí gia tài (Downward Revaluation):

Quá trình ghi nhận:

Căn sửa giá thành hợp lý cũ thành chi tiêu hợp lý mớiXóa sổ khấu hao lũy kếHoàn nhập những khoản thu đc (nếu có) tạo nên từ phần đông khoản đánh giá lại nâng cấp giá trị trước đóGhi dấn khoản chênh lệch sút kinh phí gia sản lên report Thu nhập (Income Statement)

6. Thanh lý gia tài dài hạn (Non-current assets disposal)

Trong C.ty, tài sản dài hạn đc thanh lý khi không còn thời hạn dùng gồm lợi, hoặc nên được thay thế để mua tài sản mới có tác dụng cao hơn. Khi thanh lý, c.ty sẽ phát sinh khoản lãi hoặc lỗ tùy từng kinh giá tiền thu hồi đc and kinh phí trên sổ sách của gia sản đó:

Chi tổn phí thu hồi được > chi tiêu trên sổ sách (NBV): c.ty có lãiChi tầm giá thu hồi đc

Lợi nhuận thu đc từ vấn đề thanh lý tài sản dài hạn đc trình bày trên báo cáo Thu nhập (Income Statement) vào phần Thu nhập khác.

Lỗ từ những việc thanh lý gia sản dài hạn được trình bày trong phần Giá thành trên báo cáo Thu nhập (Income Statement).

Bút toán ghi nhận:

Kế toán ghi dìm đồng thời 3 cây bút toán lúc thanh lý:

Xóa khỏi tài sản

Thiếu Thanh lý gia tài dài hạn (Disposal of non-current asset)

gia tài dài hạn tại nguyên giá chỉ (Non-current asset at cost)

Xóa ngoài Hao mòn lũy kế

Thiếu Khấu hao lũy kế (Accumulated depreciation)

Thanh lý gia sản dài hạn tại ngân sách đầu tư của khấu hao trên ngày thanh lý (Disposal of non-current asset with the accumulated depreciation on the asset á at the date of tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá ngay)

Ghi dìm tiền thu đc từ thanh lý

Thiếu cần thu quý khách/Tiền

Thanh lý tài sản dài hạn tại giá cả (Disposal of non-current asset at price)

7. Trình bày Tài sản lâu dài (Disclosure of non-current assets)

IAS 16 yêu cầu đối chiếu giữa kinh phí đầu tư ghi sổ vào đầu kỳ and vào cuối kỳ của tài sản dài hạn trước khi được trình bày trên báo cáo tài chính.

Việc đối chiếu cần phải trình diễn sự dịch chuyển của số dư của tài sản dài hạn, kể cả các khoản:

Thêm tài sảnThanh lý tài sảnTăng/Giảm kinh phí đầu tư từ việc review lại tài sảnGiảm kinh phí đầu tư ghi sổ tài sảnKhấu hao tài sảnCác khoản thay đổi kinh phí tổn khác

Báo cáo tài bao gồm phải trình bày:

Một diễn giải cơ chế kế toán trình bày cơ sở đo lường để xác minh kinh giá tiền mà tài sản đc khấu hao, song song cùng với những cơ chế kế toán khácVới mỗi một số loại Đất đai, nhà xưởng and loại thiết bị:

Cách khấu hao được sử dụngThời gian dùng bổ ích and xác suất khấu hao được sử dụngTổng khấu hao được phân vấp ngã từng kỳKhấu hao lũy kế thời điểm đầu kỳ and cuối kỳ

Nếu như với gia tài đc nhận xét lại:

Cơ sở review lại tài sảnNgày có hiệu lực thực thi của việc đánh giá lạiNgười định giá (nếu không tự do với doanh nghiệp)Chi phí tổn ghi sổ của mỗi loại đất đai, công ty xưởng & loại thiết bị đã được kể cả trong báo cáo tài chính

Sự đổi thay thặng dư nhận xét lại gia tài trong kỳ và mọi hạn chế trong việc tán thành số dư cho tới chủ chiếm phần hữu8. Bảng hạng mục Tài sản cố định (The fixed assets register)

Bảng danh mục tài sản cố định đc dùng làm ghi chép toàn bộ tài sản thay định. Bảng danh mục tài sản cố định ship hàng mang đến việc điều hành và kiểm soát nội bộ dựa vào tính chính xác của sổ cái.

Bảng danh mục tài sản thắt chặt và cố định cần được check theo số đông ghi chép kế toán. Bất cứ một sự khách nhau nào thân bảng hạng mục and gần như ghi chép kế toán cũng cần phải được xác định and ghi chép một cách thức đúng chuẩn. Điều ấy cứu cho c.ty ngặn chặn được những sự rứa mất cắp.


The business adopts a date of 31 December as its year end. The oto was traded in for replacement vehicle in August 20X3 at an agreed value of $5000. It has been depreciated at 25% per annum on the reducing balance method, changing a full year’s depreciation in the year of purchase và non in the year of ưu đãi giảm giá ngay.

What was the profit cùng loss on disposal of the vehicle during the year ended December 20X3?

Chỉ dẫn giải:

B1: Tính ngân sách đầu tư còn lại tại năm sản phẩm 3 từng năm dùng của tài sản


B2: Tính lợi nhuận/lỗ lúc thanh lý

Lãi/Lỗ lúc thanh lý = chi tiêu có thể thu hồi được – ngân sách ghi sổ năm cuối = 5000 – 4,218.75 = 781.25

Thể Loại: Share kỹ năng Cộng Đồng
Bài Viết: Non-current Assets Là Gì, Current Assets / gia tài Ngắn Hạn

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://vuonxavietnam.net Non-current Assets Là Gì, Current Assets / gia tài Ngắn Hạn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *