Bí quyết cùng mẹo đùa tài ngất bịp hot tốt nhất tại Reviewsgamebai.com


CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH KHÔNG ĐIỆN LY BT1: a) Tính nồng độ molan của dung dịch NaCl 5%? b) mật độ molan của dung dịch H3PO4

Views 54 Downloads 4 File form size 137KB

tải về FILE

Recommend Stories

Đang xem: độ đậm đặc molan

*

SAES-L-450.pdf

Engineering Standard SAES-L-45012 July 2010Construction of On-Land & Near-Shore Pipelines Document Responsibility:

4 2 441KBRead more

*

*

Po Lam v.

Bạn đang xem: Công thức tính nồng Độ molan là gì, nghĩa của từ nồng Độ molan trong tiếng việt

CA

University of the Philippines College of Law MSI D2021 Topic Case No. Case Name PonenteProvisional Remedies > Notice o

21 2 645KBRead more

*

KHI vs CLD KHI

BAB I PENDAHULUAN Perkawinan merupakan fitrah makhluk hidup yang ada di muka bumi. Manusia, hewan bahkan tumbuhan melaku

14 0 148KBRead more

*

de Thi Tuyen Dung Vao Canon de co Khi

ME CHANICALEXAMINATIONTIME PERIOD: 60 MINUTESCADIDATE NO.:MechanicalSubigctExaminatien Question 1 There are 2 par

15 0 2MBRead more
Ứng Dụng Của dòng Điện Fuco vào Cuộc Sống, kim chỉ nan Dòng Điện Fucô Lý 11
Ong Ching Po v CA

Ong Ching Po, et al. V CA and Soledad Parian GR Nos. 113472-73 | December 20, 1994 | Quiason, J. Facts: In 1947, Ong Joi

23 0 46KBRead more

Ong Ching Po vs CA

Natural Resources và Environmental Law case digestFull mô tả tìm kiếm

31 2 66KBRead more

Lng

LNG (Liquified Natural Gas) Liquified Natural Gas (LNG) adalah gas bumi yang dicairkan dengan proses pendinginan hingga

137 1 154KBRead more

Citation preview

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH KHÔNG ĐIỆN LY BT1: a) Tính mật độ molan của hỗn hợp NaCl 5%? b) mật độ molan của hỗn hợp H3PO4 45,0 % theo cân nặng là? BT2: Ở 25oC, áp suất tương đối nước nguyên hóa học là 23,76 mmHg. Cũng tại nhiệt độ đó, áp suất của một hỗn hợp Ure là 22,98 mmHg. Kiếm tìm nồng độ molan của dung dịch Ure. BT3: Tính nhiệt độ sôi của dung dịch chứa 9g Gluco (C6H12O6) vào 100g nước tại 1 atm biết Ks= 0,51o/mol. BT4*: Khi tổ hợp 3,24g phân tử S vào 40g C6H6 thì ánh sáng sôi của dung dịch tạo thêm 0,81oC.

Xem thêm: It'S None Of Your Business Là Gì ? Meaning Of Be None Of Sb'S Business In English

Tính xem trong hỗn hợp này, 1 phân tử S bao gồm mấy nguyên tử. Biết Ks = 2,54o/mol BT5: hài hòa 0,4g một hợp hóa học hữu cơ X vào 25g axit acetic thì dung dịch ban đầu đông quánh ở 16,150C. Biết rắng axit acetic nguyên chất đông sệt ở 16,600C với hợp chất X tạo thành dung dịch rắn cùng với axit acetic. Cho thấy thêm hằng số nghiệm lạnh lẽo của axit acetic là 3,6. Tính phân tử gam của X BT6: Ở 25oC, áp suất khá bão hòa của nước nguyên chất là 23,76 mmHg. Khi hòa hợp 2,7 mol Glyxerin vào 100 mol H2O thì độ bớt áp suất khá bão hòa của dung dịch bởi bao nhiêu? BT7: Áp suất hơi, theo mmHg của một hỗn hợp được điều chế bằng phương pháp hòa rã 3,00.102 g Ure (NH2)2CO (một hóa học tan không bay hơi) trong 9,00.102 g nước ở 63,50C bởi bao nhiêu? cho thấy áp suất tương đối của nước nghỉ ngơi 63,50C là 175 mmHg? BT8: trong một lít hỗn hợp phải tất cả bao nhiêu gam glucozo (C6H12O6) để cho áp suất thẩm thấu của nó bằng áp suất thấm vào của dung dịch cất 3 gam formaldehyd HCHO trong 1 lít dung dịch ở cùng nhiệt độ? BT9: Xiclohexan đông quánh ở 6,6oC và có hằng số nghiệm đông là 20oC mol-1.kg. Tổng hợp 10g Naphtalen C10H8 vào 300 gam xiclohexan. ánh sáng đông sệt của hỗn hợp thu được là?

×Report “Nồng độ molan của dung dịch H PO 45,0 % theo trọng lượng là?”Your nameEmail

*

Contact information

Ronald F. Clayton Address: Suite #AHA340, Rastenfeld 151, 3532 Krems-Land, Austria

Subscribe our weeklyNewsletter

Subscribe

Our partners will collect data & use cookies for ad personalization & measurement. Learn how we & our ad partner Google, collect and use data. Agree & close

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *