1.

Bạn đang xem: Notwithstanding the foregoing là gì

Alternative dispute resolution (ADR): Phương thức giải quyết và xử lý tranh chấp quanh đó toà án

Ví dụ:

On 13 June 2008 the Attorney-General issued khổng lồ the National Alternative Dispute Resolution Advisory Council a reference asking that it inquire into and identify strategies for removing barriers to và providing incentives for the use of alternative dispute resolution instead of civil proceedings & during court & tribunal processes.

See<2010> AdminRw 15; (2010) 59 Admin reviews 70.

Trong lấy một ví dụ này, có một số trong những từ và cấu trúc câu chúng ta cần lưu lại ý:

Attorney – General: Tổng chưởng lý

Advisory Council: Hội đồng nuốm vấn

Inquire into something: to try lớn discover the facts about something: cố gắng nỗ lực tìm ra thực sự về cái gì đó

Identify: xác định (nhận dạng)

Civil proceedings: tố tụng dân sự

Tribunal (n): đề cập đến một hội đồng hoặc một phòng ban (tổ chức) tất cả vai trò xét xử

2.Negotiation: thương lượng

Ví dụ:

In the event of any controversy, claim or dispute arising out of or related to this Agreement or khổng lồ the breach or interpretation thereof (a "Dispute"), the parties shall first refer such Dispute lớn the Chief Executive Officer, or his or her duly appointed representative (each a "Responsible Executive") of each tiệc nhỏ for attempted resolution by good faith executive negotiations within thirty(30)days after such referral is made. In the event such officers are unable lớn resolve such Dispute within such thirty-day period, either tiệc ngọt may assert its rights in a manner in accordance with the provisions of Section12.3.3-12.3.6.

Excerpted from a real-world contract.

Xem thêm: Hướng Dẫn Stream Trên Talktv Bang Obs, Cách Dùng Obs Stream Trên Talktv

Trong lấy ví dụ như này, có một trong những từ và nhiều từ mà chúng ta cần nhớ:

Controversy: xung đột, mâu thuẫn

Claim: khiếu nại,đòi quyền lợi (trong một trong những trường hợp, tức là đơn khởi kiện, quyền yêu cầu)

Dispute: tranh chấp

Chief Executive Officer: chủ tịch điều hành

Appointed representative: Người đại diện thay mặt theo uỷ quyền

Good faith: thiện chí

3.Mediation:Hoà giải

Ví dụ:

Within 30 days of service of a Notice of Dispute the Supervisory Board shall meet & give a decision on the dispute in writing. Notwithstanding the foregoing, the Supervisory Board shall not have the authority to determine any disputes involving amounts of more than US$25 million. Such disputes will be referred directly khổng lồ mediation.

Excerpted from a real-world contract.

Trong lấy ví dụ này, bao gồm cụm tự sau các bạn cần nhớ:

Notwithstanding the foregoing: cụm từ này, được đọc trong điều khoản này là “Mặc dù cho có quy định trên”

4.Arbitration: Trọng tài

Ví dụ:

Any dispute fails khổng lồ be so resolved through such consultations shall be referred to trung quốc International Economic and Trade Arbitration Commission (the "Commission") for arbitration in accordance with its then effective arbitration rules. The arbitration proceedings shall be conducted in Beijing in Chinese. An arbitral award by the Commission shall be final and binding upon both Parties.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *