Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú vuonxavietnam.net.Học những từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.

Bạn đã xem: Pate tiếng anh là gì

She discovered that her manager was changing sell-by dates on dairy products, pates & other items. Then one comes khổng lồ a cyclist, who has a đen cap và a bald pate, và who looks rather lượt thích an overdressed convict. I imagine it is envisaged that the application could be ex pate or at any rate heard without personal service on him. It was then found that the territory with which they were dealing was more difficult than anyone ever antici- pated. Official trade statistics for the volume of imports of pate de foie gras are not separately available. However, we still eat a lot of trắng veal & pate de foie gras that is produced abroad, and those processes show scant regard for animal welfare. Pate turned down the opportunity lớn sign a professional track and field contract in order to lớn finish his eligibility. những quan điểm của các ví dụ tất yêu hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên vuonxavietnam.net vuonxavietnam.net hoặc của vuonxavietnam.net University Press hay của các nhà cấp cho phép.

Bạn đang xem: Pate tiếng anh là gì, patê gan tiếng anh là gì

*

*

*

Xem thêm: Cách Lấy Lại Mật Khẩu Facebook Là Gì ? Pass Facebook Nghĩa Là Gì

*

cải cách và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột những tiện ích tìm kiếm kiếm tài liệu cấp phép giới thiệu Giới thiệu năng lực truy cập vuonxavietnam.net English vuonxavietnam.net University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *