Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị cacbon ( cho thấy sự nặng nhẹ kha khá giữa các phân tử). Phân tử khối bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử tạo thành thành phân tử.

Bạn đang xem: Phân tử khối là gì, cách tính phân tử khối của một chất

Ví dụ:

Phân tử khối của khí nitơ (N2) bằng: 14.2 = 28 đvC

Phân tử khối của con đường (C12H22O11) bằng: 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342 đvC.

Cùng đứng top lời giải tò mò cách tính phân tử khối tiếp sau đây nhé!

Cách tính phân tử khối

Bước 1: Xác định nguyên tử khối của từng nguyên tố kết cấu nên phân tử đó.

Bước 2: Nhân nguyên tử khối với số nguyên tử của nhân tố đó.

Bước 3: Tính tổng của tích các nguyên tử khối vừa làm cho ở bước 2.

Cụ thể:- Một phân tử được tạo ra thành từ x nguyên tử A với y nguyên tử B thì PTK = a . X + b . Y (với a, b là nguyên tử khối của A cùng B).- Một phân tử được tạo thành thành trường đoản cú x nguyen tử A, y nguyên tử B cùng z nguyên tử C thì PTK = a . X + b . Y + c . Z ( cùng với a, b, c theo thứ tự là NTK của A, B cùng C)

Với PTK của phân tử hợp chất tạo thành tự 3 nguyên tố, ta cũng tính tương tự như biện pháp trên.

*

 Dạng 1: tra cứu tên nguyên tố X, KHHH lúc biết PTK

Ví dụ 1: Một phù hợp chất bao gồm 1 nguyên tử X link 2 nguyên tử Oxi và nặng rộng phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối phù hợp chất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Root Zenfone Go Z00Vd, Asus Z00Vd Hard Reset

b/ Tính NTK X , cho biết thêm tên cùng KHHH

Hướng dẫn

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2

Hợp chất nặng rộng phân tử hidro 22 lần => PTK của hợp chất: 2.22 = 44

1 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử O => hợp hóa học (1X; 2O) => PTK = X + 2.16 = X + 32

ð X + 32 = 2 . 22 = 44

ð X = 44 – 32 = 12

Vậy X là nhân tố cacbon, KHHH là C.

Ví dụ 2: Một hợp chất bao gồm một nguyên tử X link 2 nguyên tử Oxi cùng nặng rộng phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối đúng theo chất.

b/ Tính NTK X , cho thấy thêm tên với KHHH

Lời giải:

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2Hợp chất nặng hơn phân tử hidro 22 lần => PTK của phù hợp chất: 2.22 = 441 nguyên tử X link 2 nguyên tử O => hợp chất (1X; 2O)

=> PTK = X + 2.16 = X + 32=> X + 32 = 2 . 22 = 44=> X = 44 – 32 = 12Vậy X là nhân tố cacbon, KHHH là C

Số khối của nguyên tử các bạn phải nhớ rõ, kiêng nhầm lẫn để giải quyết bài toán mau lẹ nhé

Dạng 2: khẳng định tên nguyên tố dựa vào nguyên tử khối

Ví dụ 1: Biết nguyên tố X tất cả nguyên tử khối bởi 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Xác định tên cùng KHHH của thành phần X.

Hướng dẫn:

Diễn đạt X bao gồm nguyên tử khối bởi 3,5 lần NTK của oxi là: X = 3,5.O

Giải:X = 3,5 . O = 3,5 . 16 = 56Þ X là yếu tố sắt, KHHH Fe.

Ví dụ 2: Hợp chất của sắt kẽm kim loại M với đội PO4 tất cả công thức là M3(PO4)2. PTK = 267. Thống kê giám sát để xác minh M là thành phần nào?

Đáp án:

M3(PO4)2 = 267

ó3 M + 2 (31 + 4. 16) = 267

=>M = (267 -190): 3 = 24

+ Tra bảng ta được M là thành phần Magie (Mg).

Bài tập tất cả đáp án

Bài 1:. Một vừa lòng chất gồm phân tử gồm 2 nguyên tử của nhân tố X link với 3 nguyên tử oxi và nặng rộng phân tử khí oxi 5 lần. Tính phân tử khối của hợp hóa học và tính nguyên tử khối của X, cho biết thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X.

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp hóa học là X2O3

Vì hợp hóa học nặng hơn O2 5 lần

Ta bao gồm phân tử khối của hợp chất là 16 * 2 * 5 = 160 (đvC)

X*2 + 16*3 = 160 => X=56

Vậy: Nguyên tử khối của X là 56, X là Fe. CTCT của hợp hóa học là Fe2O3

Bài 2: Một vừa lòng chất bao gồm phân tử có 2 nguyên tử của nhân tố X link với 5 nguyên tử oxi và nặng gấp gấp đôi phân tử khí clo. Tính phân tử khối của hợp chất và tính nguyên tử khối của X, cho thấy thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp hóa học là X2O5

Vì hợp hóa học nặng hơn Cl2 2 lần

Ta có phân tử khối của hợp chất là 35.5 * 2 * 2 = 142 (đvC)

X*2 + 16*5 = 142 => X=31

Vậy: Nguyên tử khối của X là 31, X là P. CTCT của hợp hóa học là P2O5

Bài 3: Một phù hợp chất có phân tử bao gồm một nguyên tử của nhân tố X links với 4 nguyên tử hidro với nặng bằng nguyên tử oxi. Tính phân tử khối của hợp hóa học và tính nguyên tử khối của X, cho biết thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *