Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, vào đó nguyên tử của đơn chất cầm thế nguyên tử của một nguyên tố không giống trong hợp chất.

Bạn đang xem: Phương trình phản Ứng thế là gì, Định nghĩa, khái niệm câu hỏi 588491

- Ví dụ: sắt + 2HCl→ FeCl2 + H2↑

Phản ứng trên là phản ứng thế do đơn chất fe đã cầm thế nguyên tử của nguyên tố hiđro vào hợp chất axit HCl.

Cùng vị trí cao nhất lời giải đi search hiểu chi tiết về phản ứng thế nhé.

1. Khái niệm phản ứng thế là gì?

Phản ứng thế theo định nghĩa là phản ứng hóa học nhưng mà trong đó nguyên tử của nguyên tố này ở dạng đơn chất nắm thế nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất.

2. Phương trình phản ứng thế

- trong hoá học vô cơ:

+ Phản ứng thế vào hóa học vô cơ bao giờ cũng tất cả sự nỗ lực đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

+Phản ứng thế về bản chất là phản ứng hóa học cơ mà trong đó một nguyên tố có độ hoạt động hóa học mạnh hơn (ở những điều kiện cụ thể về nhiệt độ và áp suất) sẽ cụ thế cho nguyên tố có độ hoạt động hóa học yếu hơn trong hợp chất của nguyên tố này, như phản ứng sau:(A + BX→ AX + B)

-Trong hóa học hữu cơ, phản ứng thế được biết là phản ứng hóa học cơ mà trong đó một nhóm của một hợp chất được ráng bằng một team khác.

3. Một số ví dụ phản ứng thế thường gặp

Một số phản ứng thế tuyệt gặp:

+Trong hóa vô cơ

(Fe + HCl→ FeCl2 + H2)

(2Al + 6HCl→ 2AlCl3 + 3H2)

(3Cl2 + 2NH3→ 6HCl + N2)

(Zn + CuCl2→ Cu + ZnCl2)

(2HCl + Zn→ H2 + ZnCl2)

(2C + SiO2→ 2CO + Si)

(Fe + CuCl2→ Cu + FeCl2)

(Fe + H2SO4→ H2 + FeSO4)

(2AlCl3 + 3Mg→ 2Al + 3MgCl2)

(3Cl2 + 6Fe(NO3)2→ 4Fe(NO3)3 + 2FeCl3)

+Trong hóa hữu cơ

*
Phản ứng thế là gì?" width="537">

a. Phản ứng thế trong hóa vô cơ

- vào chương trình hóa học phổ thông, người ta tốt đề cập đến hàng Beketop, đây sẽ là dãy để đối chiếu độ hoạt động hóa học của một số kim loại với nhau với so vớihiđro. Mặc cho dù vậy thì dãy này chỉ thể hiện đến một số kim loại điển hình ở điều kiện tiêu chuẩn. Vào thực tế, ở nhiệt độ cao thì một số phi kim như cacbon có khả năng thế chỗ của kim loại vào hợp chất của nó.

-Ví dụ phản ứng khử oxit sắt (III) là một phản ứng thế điển hình:(3C + Fe2O3→ 3CO + 2Fe)

-Dãy hoạt động hóa học (dãy beketop):

*
Phản ứng thế là gì? (ảnh 2)" width="560">

b. Phản ứng thế trong hóa hữu cơ

-Phản ứng thế ở những hợp chất hữu cơ được chia thành các loại như sau:

-Phản ứng thế ái lực hạt nhân.

Xem thêm: Cách Đọc, Viết Phân Số Thập Phân Tiếng Anh Là Gì, Số Thập Phân

-Phản ứng thế ái lực điện tử.

-Phản ứng thế gốc.

***Lưu ý:

-Phản ứng này thường gặp ở các hiđrocacbon no, được cam kết hiệu là S.

-Phản ứng thế halogen trong các phân tử ankan sẽ xảy ra theo cơ chế gốc (cơ chế SR).

-Đây là một phản ứng dây chuyền. Bởi vì đó, muốn khơi mào phản ứng, cần phải chiếu sáng hoặc thêm các chất dễ phân hủy thành gốc tự bởi hoạt động vào.

Ví dụ:Xét quá trình phản ứng giữa metan với clo, phản ứng xảy ra theo cơ chế gốc, trải qua 3 giai đoạn: khơi mào, vạc triển mạch, tắt mạch.

-Khơi mào:

(Cl2→ Cl’ + Cl’) (điều kiện: tia nắng khuếch tán).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *