From there, she moved lớn the Office of the President, serving as the Head of the Legal Department, from 2009 until 2012.

Bạn đang xem: Dịch sang tiếng anh pháp chế tiếng anh là gì, pháp chế bằng tiếng anh


Filipino cuisine consists of the food, preparation methods & eating customs found in the Philippines.
AA-52 (Arme Automatique Transformable Modèle 1952) là mẫu súng trước tiên do Pháp chế chế tạo sau chiến tranh trái đất thứ hai.
The AA-52 (full designation in French: Arme Automatique Transformable Modèle 1952, "Transformable automatic weapon model 1952") is one of the first French-produced guns of the post–World War II era.
Để ứng phó lại những Panzerschiffe của Đức, Pháp chế tạo ra hai thiết cạnh bên hạm bé dại lớp Dunkerque vào đầu trong thời hạn 1930.
To combat the German Panzerschiffe, the French built two small Dunkerque-class battleships in the early 1930s.
Pháp chế tựa như đã sớm tước quăng quật quyền hành nghề của fan Do Thái đối với các loại công việc và nghề nghiệp khác.
Cô ấy còn nói rằng các quốc gia EU đã đạt đến vấn đề " thoả hiệp thực dụng " về " pháp chế đa tầng rất phức tạp " .
She said EU states had reached a " pragmatic compromise " on " very complex multi-layered legislation " .
Phương pháp chế tạo này còn có tiềm năng áp dụng trong mật mã lượng tử (tức là nguồn photon đơn) và đo lường và tính toán lượng tử.
This fabrication method has potential for applications in quantum cryptography (i.e. Single photon sources) & quantum computation.
Nhiều nền văn hóa truyền thống đã phong phú và đa dạng hóa các chủng loại thực phẩm của bản thân bằng các phương pháp chế biến, đun nấu nướng với sản xuất.
Many cultures have diversified their foods by means of preparation, cooking methods, and manufacturing.
Các công dụng cũng hoàn toàn có thể được thực hiện để đối sánh với phân tích thành phần hữu hạn các giải pháp chế độ thông thường.
Dàn pháo chủ yếu được trang bị vẻ bên ngoài hải pháo 152 mm/55 Modèle 1930 mạnh bạo mẽ, vốn là loại duy tuyệt nhất với khuôn khổ nòng 152 mm (6,0 in) được Pháp chế tạo.
The armament consisted of the 152 mm gun (152 mm/55 mã sản phẩm 1930), the only French-built gun of this caliber.

Xem thêm: Hướng Dẫn Thanh Toán Vnpay Qr Tiện Lợi Tại Tgdđ, Hướng Dẫn Đăng Ký Và Thanh Toán Bằng Vnpay


Các thí dụ nổi bật gồm pháp chế chống to bố, đóng cửa đài phát thanh vệ tinh của Hezbollah và quy định chống phát biểu hận thù.
Examples include anti-terrorism legislation, the shutting down of Hezbollah satellite broadcasts and some laws against hate speech.
Nhiều cơ quan chỉ đạo của chính phủ đã đề ra pháp chế nhằm đảm bảo an toàn thủ thuật này chỉ được thực hiện trong khám đa khoa do những bác sĩ có trình độ chuyên môn .
Several governments have introduced legislation to lớn ensure this process is only carried out in hospitals by trained doctors .
Hải quân Pháp cũng thực hiện Aquilon, một phiên bạn dạng của Sea Venom FAW.20 vị hãng SNCASE (Sud-Est) của Pháp chế tạo nên theo giấy tờ của Anh.
The French Navy operated the Aquilon, a version of the Sea Venom FAW.20 licence-built by SNCASE (Sud-Est).
Ông cũng giải tán Cour de sûreté, một toà án cấp cao đặc biệt quan trọng và triển khai việc pháp chế hoá mặt hàng loạt cho những người nhập cư bất phù hợp pháp.
He also dissolved the Cour de sûreté, a special high court, & enacted a massive regularization of illegal immigrants.
Biện pháp cưỡng chế này của điều khoản cũng vận dụng cho câu hỏi thú nuôi khiến thương tích cho những người khác.
Ngày nay, mặc dù giống được giữ lại, form size đã tăng lên rõ rệt, như hầu hết các giống vị sự nâng cấp nuôi và phương pháp chế độ ăn uống uống.
Nowadays, though breed definition is retained, the kích cỡ has markedly increased, as has that of most breeds due khổng lồ improved rearing and dietary methods.
Một ví dụ như về quy trình chế tạo: Su-8 là một chất cản quang, được áp dụng trong phương pháp chế tạo vi mô 3D mớ lạ và độc đáo với in litô UV nghiêng / xoay.
An example of the fabrication process: Su-8 is a negative thick photoresist, which used in novel 3d micro fabrication method with inclined/rotated UV lithography.
Dassault Super Mystère là 1 trong mẫu máy cất cánh tiêm kích-ném bom của Pháp chế tạo, nó là máy bay siêu thanh thứ nhất của Tây Âu được chuyển vào sản xuất hàng loạt.
The Dassault Super Mystère is a French fighter-bomber và was the first Western European supersonic aircraft lớn enter mass production.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *