B.kiểm tra tính trạng lệ thuộc vào môi trường hoặc lệ thuộc kiểu gen.

Bạn đang xem: Phép lai phân tích là gì, lý thuyết phép lai phân tích sinh 9

C.kiểm tra gene nằm trên NST thường hoặc bên trên NST giới tính.

D.kiểm tra kiểu ren của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp xuất xắc dị hợp.

Lời giải:

Đáp án: Dkiểm tra kiểu gene của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp tốt dị hợp

Giải thích:

- Lai so với là phép lai giữa các cá thể mang ý nghĩa trạng trội với các cá thể mang tính chất trạng lặn nhằm kiểm tra kiểu gen của cá thể mang tính chất trạng trội là thuần chủng hay không.

- Nếu đời con đồng tính thì cá thể trội đem lai là thuần chủng.

- Nếu đời con gồm sự phân tính thì cá thể trội đem lai ko thuần chủng

*

Cùng top lời giải search hiểu bỏ ra tiết hơn vềlai phân tíchnhé:

1. Lai đối chiếu là gì?

Phép lai so sánh là phép lai giữa cơ thể mang ý nghĩa trạng trạng trội cần xác định kiểu ren với cơ thể mang tính trạng lặn.

-Kết quả:

+ Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính chất trạng trội tất cả kiểu gen đồng hợp (AA).

Xem thêm: Hướng Dẫn Nâng Cấp Windows 10 Chính Thức Trên Lumia Cũ, Windows 10 Upgrade & Updates For Your Windows 8

+ Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể mang tính chất trạng trội có kiểu gen dị hợp (Aa).

*

- Mỗiphép lai bên trên được gọi là phép lai phân tích.

Thông thường lúc nói tới kiểu gen của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài cặp gen liên quan tớ các tính trạng đang được quan tâm như: kiểu gene AA quy định hoa tím, kiểu gen aa quy định hoa trắng. Kiểu ren chứa cặp gen gồm 2 gene tương ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp như: AA - thể đồng hợp trội, aa - kiểu đồng hợp lặn. Kiểu gene chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng khác biệt gọi là thể dị hợp (Aa). Như trong thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa tím ở F2 bởi vì 2 kiểu gene AA với Aa thuộc biểu hiện.

2. Ý nghĩa của tương quan liêu trội - lặn

-Tương quan liêu trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng bên trên cơ thể thực vật, động vật cùng người.

-Ví dụ: Ở quả cà chua tính trạng quả đỏ, nhẵn, thân cao là tính trạng trội. Tính trạng quả vàng, gồm lông tơ, thân thấp là tính trạng lặn. Ở chuột: tính trạng lông đen, ngắn là trội, lông trắng, dài là lặn.

-Để xác định được tương quan liêu trội lặn người ta sử dụng phép lai phân tích:

Ví dụ:

P: AA × aa

F1: Aa

F1 × F1: Aa × Aa

F2 tất cả tỷ lệ KG: 1AA : 2Aa : 1aa

KH: 3 trội : 1 lặn

- Ýnghĩa của tương quan liêu trội – lặn:

+ trong chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu: xác định những tính trạng ước ao muốn với tập trung nhiều gene quý vào 1 kiểu ren để tạo giống có giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan trội – lặn.

+ Để tránh sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) làm cho xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất vật nuôi, cây trồng người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống dựa vào phép lai phân tích.

3. Trội không trả toàn:

Trội không trọn vẹn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố với mẹ còn F2 tất cả tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *