- Tham mưu mang đến Hiệu trưởng về giám sát và đo lường điều hành ngân sách đầu tư do chi tiêu Nhà nước cấp, các nguồn ngân sách đầu tư hợp pháp không giống và những nghiệp vụ kế toán theo như đúng quy định hiện hành.

Bạn đang xem: Chức năng, nhiệm vụ phòng tài vụ

- Tham mưu mang lại Hiệu trưởng trong công tác làm việc xây dựng planer phát triển trong phòng trường theo định kỳ.

Nhiệm vụ:

- Lập planer theo dõi thống kê giám sát và kiểm tra báo cáo lưu trữ chứng từ trong việc thu chi, sử dụng tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác làm việc kế hoạch – tài vụ vào toàn trường.

- Giám sát, theo dõi, sửa đổi, bổ sung qui chế ngân sách chi tiêu nội cỗ cho cân xứng với qui định của nhà nước.

- Đề xuất phân bổ tài chính liên tiếp từng năm.

- tham mưu xét duyệt dự trù thu, chi hằng năm của những đơn vị trực thuộc.

- Xét chăm sóc yêu cầu điều chỉnh dự trù chi năm còn nằm trong giới hạn đã được để mắt và dự trù chi từng công việc.

- Tổ chức tiến hành dự toán thu nhận thường niên đã phê chuẩn và những khoản thu nhận khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- tiến hành chi xuất tài chính cho các khoản chi cơ chế qui định, những khoản đưa ra theo dự toán chi công việc được coi ngó và những khoản bỏ ra ngoài dự trù chi được Hiệu trưởng phê duyệt.

- triển khai thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao.

- Kiểm tra, kiểm soát việc triển khai các qui định làm chủ tài chính và chính sách tài chính. Triển khai dự toán thu bỏ ra hằng năm, chính sách chi trả cho người lao động, chế độ quản lý tài sản, các quy định về công nợ, giải pháp xử lý mất mát, lỗi hỏng, thiếu hụt tài sản.

- triển khai các thủ tục giao dịch giá thành theo điều khoản với Kho tệ bạc Nhà nước An Giang. Thực hiện các thủ tục giao dịch thanh toán tài chính với những Ngân hàng thương mại có mở tài khoản.

- tạo và lưu lại chuyển những chứng từ kế toán tài chính theo quy định. Thực hiện khá đầy đủ công tác kế toán tài chính tài chủ yếu theo nguyên lý Nhà nước.

- lập mưu hoạch dự trù ngân sách, tiến hành và hướng dẫn câu hỏi phân phối áp dụng nguồn kinh phí đầu tư chung.

- thẩm định tình hình thực hiện dự toán, những định mức túi tiền được săn sóc về các lĩnh vực. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho những đơn vị, bình chọn định kỳ việc sử dụng tài chính.

- phối hợp Phòng Đào tạo, các Khoa có liên quan tổ chức triển khai việc thu nhận ngân sách học phí của sinh viên.

Xem thêm: My Gu Là Gì? Cách Thể Hiện Gu Một Cách Tinh Tế Và Khéo Léo Nhất

- báo cáo thu bỏ ra hàng quí mang lại Ban Giám Hiệu.

- xuất bản kế hoạch vận động hàng năm trong phòng trường, tổng đúng theo kế hoạch hoạt động của các đơn vị chức năng trực thuộc Ban Giám Hiệu. Đề ra những chiến thuật tối ưu để tiến hành kế hoạch.

- Lập các kế hoạch trung hạn, lâu dài và các dự án kêu gọi đầu tư đối với sự phát triển của nhà trường.

Định hướng thời hạn tới:

Mục tiêu, hóa học lượng

- Tiếp nhận, cách xử lý và giao dịch thanh toán đúng theo quy trình giao dịch nội cỗ đã ban hành.

- công khai dự toán, quyết toán thu – bỏ ra theo quy định.

- giao dịch tiền lương từ ngày 01 đến 05 mặt hàng tháng

- thanh toán giao dịch chế độ, cơ chế của sinh viên không quá 3 ngày kể từ khi nhận được không thiếu thốn hồ sơ thanh toán.

- công tác làm việc thu học phí: thu đúng, thu đủ đạt 100% kế hoạch

- Lập dự toán, báo cáo tài thiết yếu đúng thời gian quy định của Sở Tài chính.

- không để xẩy ra tình trạng năng khiếu kiện của học viên, sinh viên liên quan đến thu học phí.

*
*
*

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài vụ

phòng Tài vụ ngôi trường Đại học văn hóa Tp. Hcm có chức năng, trách nhiệm sau:

I. Chức năng: chống Tài vụ là đơn vị chức năng thuộc trường Đại học văn hóa Tp. Tp hcm có chức năng:

- Tham mưu mang lại Hiệu trưởng trong việc làm chủ nhà nước về lý thu, bỏ ra tài bao gồm tại solo vị;

- triển khai các quá trình thuộc về lĩnh tài bao gồm và nghành khác liên quan đến tài do vì Nhà nước cùng cơ quan chức năng ban hành.

II. Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ quản lý:Quản lý chống về con người, quá trình và số lượng tài sản được nhà trường giao

sử dụng.

Nhiệm vụ thực hiện công việc:

2.1.Kế hoạch tài chính:

+Hàng năm lập dự toán thu, chi chi tiêu nhà nước, thu nhập sự nghiệp và những nguồn thu không giống theo chế độ của điều khoản trình Hiệu trưởng chú ý để trình cỗ Chủ quản ngại phê duyệt, làm cơ sở thu đưa ra tại đối kháng vị.

+ bên trên cơ sở nguyên tắc của pháp luật, xây dựng các quy định về định nấc thu, chi phù hợp. Đề xuất với Hiệu trưởng trong câu hỏi điều chỉnh dự trù theo nhu yếu thu, chi tại đối chọi vị.

+ địa thế căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trường, huy động và khai thác nguồn thu phù hợp pháp theo vẻ ngoài của phap luật.

+ Xây dựng khối hệ thống các định nấc thu cân xứng với thực tế.

Thực hiện các bước kế toán theo cơ chế hiện hành:Tổ chức bộ máy kế toán;Thực hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;Hạch toán những nguồn thu, đưa ra rõ rang, đúng đắn theo phê chuẩn y của Bộ;Tham mưu mang lại Hiệu trưởng về những nội dung và quy trình tiến độ chi làm động lực cho sự

phát triển của Trường;

Kiểm soát hoạt động thu, bỏ ra theo pháp luật của pháp luật;Lập các report nội cỗ theo lãnh đạo của Hiệu trưởng và cơ sở chức năng;Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quy định;Kiểm soát tạm thời ứng cùng tiến độ giao dịch tạm ứng theo quy định;Hướng dẫn thực hiện chính sách chứng từ kế toán tài chính theo quy định của cục Tài chính;Kiểm tra, đo lường và tính toán tận thu các nguồn thu hợp pháp của Trường;Kiểm soát, tư vấn nội dung các hợp đồng và hồ sơ tương quan về thu, đưa ra tài chính;Tư vấn cho những nhân, đơn vị liên quan thực hiện thu, chi theo đúng quy định chi

tiêu nội bộ do trường ban hành, khuyến cáo điều chỉnh quy chế khi bắt buộc thiết;

Bảo quản, tàng trữ chứng từ hồ sơ kến toán tương quan theo quy định.Quản lý tài sản:Mở sổ theo dõi, làm chủ tốt TSCĐ được đồ vật để ship hàng công tác chăm môn

một cách hiệu quả, tiết kiệm, không nhằm TSCĐ bị thất thoát, lỗi hỏng không có lý do chính đáng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *