Sẵn sàng du học – mọi khái niệm như chi phí lương, chi phí thưởng, chi phí hoa hồng có nghĩa không giống nhau, vì vậy được thể hiện bởi những từ ngữ không giống nhau trong giờ đồng hồ Anh. Những từ vựng cùng ví dụ sau đây để giúp bạn nắm rõ hơn các khái niệm này.

Bạn đang xem: Tiền lương và phụ cấp tiếng anh là gì : Định nghĩa, ví dụ anh việt

*

1. Pay /peɪ/: khoản chi phí được trả khi làm việc, lương nói chung.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:tiền làm ko kể giờ.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled khổng lồ extrapay.

Nhân viên làm cho thêm ngoài giờ sẽ được trả thêm tiền.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: chi phí lương trả thời hạn và thường xuyên theo tháng, đựơc công cụ trong đúng theo đồng lao động.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương các bạn một mon bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản tiền thuê thường trả theo tuần, nhất là cho những quá trình làm thuê phổ thông, không bắt buộc qua bằng cấp.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bưng bê được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:tiền phụ cấp.

meal/petrol/ travel/ elephone allowancelà chi phí phụ cấp nạp năng lượng trưa, xăng xe, đi lại, điện thoại. Ko kể ra, “allowance” còn được dùng để chỉ khoản tiền tiêu vặt cha mẹ thường cho con cái.

Ví dụ:

I receive anallowanceof 50 dollars per day.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đánh Trang Trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, Group Tin Học

Tôi nhận ra tiền trợ cấp từng ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:tiền hoa hồng, chi phí phần trăm doanh thu bán hàng.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi hay tính mứctiền hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:tiền thưởng,“attendance bonus”là chi phí thưởng chăm cần.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

Công ty tặng ngay thêm chi phí thưởng năng suất thao tác cho bọn chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: tiền máu kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest eggto help pay for her university fees.

Kể từ lúc Jenny thành lập và hoạt động chúng tôi ban đầu để dành tiền sau này con nhỏ xíu học Đại học.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cung cấp thôi việc

Employers are required topayseverance payafter an employee is terminated.

Các ông chủ nên trả chi phí trợ cung cấp thôi việc sau thời điểm một nhân viên bị thôi việc.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cấp thất nghiệp

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *