Một số chúng ta hỏi về việc thực hiện từ theo collocations vào Writing (Task 2). Ko kể cách tích góp từ các việc đọc hoặc các sách chăm về collocations ra, tất cả một kinh nghiệm nữa các bạn có thể làm khi luyện viết là tra từ bỏ điển collocations.

Bạn đang xem: "pose a threat " có nghĩa là gì?

 Hiện có 2 trường đoản cú điển collocations bản thân dùng:

1. Online Oxford Collocations Dic: http://oxforddictionary.so8848.com

2. Ozdic: https://www.ozdic.com

Cách dùng như vậy nào?

Khi viết câu, mình cố gắng không dịch từng từ lịch sự tiếng Anh từ bỏ trái qua phải, mà lưu ý đến xem câu đang viết nói tới 2 đối tượng người sử dụng gì, hay nói bí quyết khác: Subject và Object của câu là gì? trả sử mình thích viết câu:

“Biển đổi khí hậu đang đe doạ loài người”

Vậy vào câu này bản thân có:+ subject: Climate change (biến thay đổi khí hậu)+ object: mankind (loài người)

Phần verb của bản thân mình là ‘threaten’ (đe doạ). Bản thân ráp câu vào như sau:

(1) Climate change is threatening mankind.

Tới đây, để tạo nên collocations mình sẽ chuyển đổi động trường đoản cú ‘threaten’ thành danh tự ‘threat’. Lí do bởi vì khi gửi thành danh từ, chúng ta buộc phải bổ sung cập nhật thêm một hễ từ nữa đứng đằng trước, với đây là cơ hội để bạn tạo ra collocations. Ví dụ:

– A affect (v) B -> A has an effect (n) on B– A benefits (v) B -> A is of benefit (n) to lớn B– A harms (v) B -> A inflicts harm (n) on B

Vậy trả sử mình lên ozdic, cùng đánh từ ‘threat’ vào. Công dụng là ‘threat’ sử dụng được với những động từ: pose/ present/ be/ represent. Ghép trong số những động trường đoản cú này với tự ‘threat’, mình tất cả câu sau:

(2) Climate change is POSING a threat to lớn mankind.

Vì từ ‘threat’ là danh từ, yêu cầu ngoài hễ từ ‘pose’, bạn có thể bổ sung thêm tính tự nữa. Sau khoản thời gian tra ozdic, tôi đã chọn được tính từ đi cùng với threat là:

(3) Climate change is posing an IMMINENT threat to lớn mankind.

Để câu dài thêm hơn nữa và chú ý đầy đặn hơn, bản thân sẽ lý giải rõ ‘climate change’ cùng ‘mankind’.

Xem thêm: Cánh Tay Robot Công Nghiệp, Ứng Dụng & Vai Trò Của Robot

(4) The erratic changes in global temperature are posing an imminent threat to lớn people all around the world, especially those living in lowlands & coastal areas.

Thật là biến hóa phải không? khối hệ thống lại công việc cho các bạn nhé:

1. Viết câu đơn S + V + O2. Gửi V thành noun, tiếp nối dùng cấu trúc “V + noun”. Sử dụng V làm sao thì tra trường đoản cú điển Collocations.3. Bổ sung cập nhật noun với một adjective. Sử dụng adjective làm sao thì sử dụng từ tra trường đoản cú điển Collocations.4. Nắm rõ nghĩa S + O.

Trên đây bài viết cách cần sử dụng từ điển collocation để làm writing, hi vọng giúp các bạn ôn thi IELTS học giỏi hơn tài năng IELTS writing.

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt
Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer
Việt-Việt
*
*
*

threat
*

threat /θret/ danh từ sự ăn hiếp doạthere is a threat of rain: có trận mưa đang nạt doạ, trời ý muốn mưa lời nạt doạ, lời hăm doạempty threat: lời bắt nạt doạ suôngto utter threat against someone: nạt ai
Lĩnh vực: toán và tinsự doạ dọa
American standard pipe threat
Ren ống theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ
American standard threat
Ren theo tiêu chuẩn Hoa Kỳelectric threatren ống đính thêm điệnpassive threatluồng thụ độngthreat agenttác nhân bắt nạt dọa

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): threat, threaten, threatening, threateningly


*

*

*

threat

Từ điển Collocation

threat noun

1 expression of intention to bởi vì harm/punish

ADJ. dire, terrible Despite dire threats of violence from extremist groups, the protest passed off peacefully. | empty, idle The kids took no notice of the teacher"s idle threats. | implied, veiled The company"s pay offer was accompanied by thinly-veiled threats of redundancies if it was rejected. | explicit | physical, violent | verbal | bomb, death, suicide

VERB + THREAT issue, make, utter | receive | carry out It"s unwise khổng lồ make threats that you cannot carry out. | lift, withdraw Teachers have lifted their threat of strike action. | reduce | give in to lớn The government refused to give in lớn the hijackers" threats.

PREP. ~ against The accused made death threats against a notable politician.

2 possible danger

ADJ. big, considerable, dangerous, deadly, grave, great, major, real, serious, significant | main | growing, increasing | constant, continual, continuous, ever-present, permanent | renewed The national park is under renewed threat from road-building schemes. | direct, immediate, imminent The opposition presents no immediate threat to the government. | insidious | long-term, short-term | potential | apparent, perceived | external The government was faced with internal rebellion as well as external threats. | physical | political | environmental | military, nuclear, terrorist

VERB + THREAT be, pose, present, represent the environmental threat posed by oil spillages | consider sth (as), perceive sth as, regard sth as, see sth as, view sth as Translators do not yet perceive computers as a threat to lớn their livelihood. | face, meet

PREP. under ~ Many wild plants are under threat of extinction. | ~ from the threat from overfishing | ~ of a threat of violence | ~ to The junta reacted violently lớn the perceived threat khổng lồ its authority.

Từ điển Word
Net


n.

a warning that something unpleasant is imminent

they were under threat of arrest

declaration of an intention or a determination to inflict harm on another

his threat khổng lồ kill me was quite explicit

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *