bây giờ lúc biên dịch sẽ sở hữu lỗi ở hàm setw() vì họ chưa có giá trị thông số vào

hãy mang đến vào đó là 1 nghĩa là setw(1)

rồi chạy thử

dễ thấy là công dụng in ra là một trong những chữ cái

vậy setw() đó là tạo khoảng để lưu giữ chuỗi đó, ở đây mình đang chỉ để là một nên nó chỉ giữ vào s là một kí tự đầu

để in hết ta thường mang đến tham số là độ nhiều năm của xâu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *