Số 3 tiếng Anh ❤️️ giải pháp Đọc Số vật dụng Tự 3, Ghép những Số không giống ✅ chọn lọc Những kỹ năng Cơ phiên bản Nhất Trong vấn đề Học Đếm liên quan Đến Số 3.


Số 3 giờ đồng hồ Anh Là Gì

Số 3 tiếng Anh Là Gì? cùng theo dõi những tin tức hay tinh lọc được share sau đây sẽ giúp bạn đọc hoàn toàn có thể trả lời được thắc mắc của chính mình nhé!

Số đếm giờ Anh (Cardinal numbers) được quan niệm là số cho biết có từng nào sự vật hiện tượng xuất hiện thêm trong một ngữ cảnh nào đó. Hay như là một cách khác số đếm chính là số lần trong tiếng Anh. Dưới đây là một bảng ví dụ để các bạn hình dung dễ dàng về các số đếm thường gặp trong giờ Anh:

0zero
1one11eleven21twenty-one40forty
2two12twelve22twenty-two50fifty
3three13thirteen23twenty-three60sixty
4four14fourteen24twenty-four70seventy
5five15fifteen25twenty-five80eighty
6six16sixteen26twenty-six90ninety
7seven17seventeen27twenty-seven100one hundred/ a hundred
8eight18eighteen28twenty-eight1,000one thousand/ a thousand
9nine19nineteen29twenty-nine1,000,000one million/ a million
10ten20twenty30thirty1,000,000,000one billion/ a billion

Chia Sẻ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *