Số điện thoại tiếng Anh là phone number, phiên âm là /ˈfəʊn ˌnʌm.bər/ Số smartphone là một hàng số được gán cho 1 thuê bao sử dụng điện thoại thắt chặt và cố định được kết nối với mặt đường dây năng lượng điện thoại.

Bạn đang xem: Số Điện thoại tiếng anh là gì, cách Đọc, hỏi số Điện thoại trong tiếng anh


Số điện thoại cảm ứng tiếng Anh là phone number, phiên âm là /ˈfəʊn ˌnʌm.bər/ Số điện thoại cảm ứng là một sản phẩm công nghệ liên lạc năng lượng điện tử ko dây như điện thoại cảm ứng di hễ hoặc các thiết bị khác có công dụng truyền dữ liệu qua mạng smartphone chuyển mạch nơi công cộng hoặc những loại mạng riêng khác.

*

Số năng lượng điện thoại vận động giống như một add để gửi hướng những cuộc gọi điện thoại cảm ứng thông minh đến đúng thuê bao nhận sử dụng một hệ thống định tuyến đường địa điểm.

Số điện thoại do người gọi click chuột điện thoại, smartphone sẽ gửi dãy số này thành một dãy những tín hiệu với gửi cho tới tổng đài điện thoại.

Từ vựng của số điện thoại bằng giờ đồng hồ Anh.

Area Code/ˈeə.ri.ə ˌkəʊd/: Mã vùng.

Battery /ˈbæt.ər.i/: Pin

Business gọi : Cuộc điện thoại tư vấn công việc.

Country Code : Mã nước.

Dialling Tone/ˈdaɪ.ə.lɪŋ ˌtəʊn/: biểu lộ gọi.

Directory Enquiries/dɪˌrek.tər.i ɪnˈkwaɪə.riz/: Tổng đài báo số điện thoại.

Engaged /ɪnˈɡeɪdʒd/: thứ bận.

Ex-Directory /ˌeks.dɪˈrek.tər.i/: Số điện thoại thông minh không có trong danh bạ.

Extension /ɪkˈsten.ʃən/: Số máy lẻ.

Fault/fɒlt/: Lỗi.

Interference /ˌɪn.təˈfɪə.rəns/: Nhiễu tín hiệu.

International Directory Enquiries : Tổng đài báo số điện thoại quốc tế.

Message /ˈmes.ɪdʒ/: Tin nhắn.

Missed gọi : Cuộc call nhỡ.

Mobile Phone Charger : Sạc smartphone di động.

Off The Hook /ˌɒf.ðəˈpeɡ/: thiết bị kênh

Operator /ˈɒp.ər.eɪ.tər/: bạn trực tổng đài.

Xem thêm: Hướng Dẫn Xây Dựng Trang Web Bằng Php Và Bootstrap, Hướng Dẫn Xây Dựng Trang Web Bằng Php

Outside Line /ˌaʊtˈsaɪd/: liên kết với số bên ngoài công ty.

Personal gọi Personal Call: Cuộc hotline cá nhân.

Phone Book Hoặc Telephone Directory : Danh bạ.

Phone Card/ˈfəʊn ˌkɑːd/: Thẻ điện thoại.

Phone Number /ˈfəʊn ˌnʌm.bər/:Số năng lượng điện thoại.

Signal /ˈsɪɡ.nəl/: Tín hiệu

Smartphone /ˈsmɑːt.fəʊn/: Điện thoại smartphone.

To Be Cut Off : Bị giảm tín hiệu.

To call Someone Back : điện thoại tư vấn lại cho ai.

To Dial A Number : cù số.

To Hang Up : Dập máy.

To Leave A Message : Để lại tin nhắn.

Một số mẫu mã câu về số điện thoại thông minh bằng giờ đồng hồ Anh.

This phone number will be displayed in your ad instead of your actual business phone number, & calls to this phone number will be forwarded to your actual business phone number.

Số điện thoại thông minh này sẽ tiến hành hiển thị vào quảng cáo nỗ lực cho số điện thoại cảm ứng thực tế của khách hàng và cuộc call đến số điện thoại cảm ứng thông minh này sẽ tiến hành chuyển tiếp đến số điện thoại cảm ứng thông minh thực tế của doanh nghiệp.

Track when someone calls you from a phone number in your ads or from a phone number on your website, or when they click your phone number on your smartphone website.

Theo dõi thời gian ai kia gọi cho bạn bằng số smartphone trong quảng cáo của bạn hoặc bởi số điện thoại cảm ứng thông minh trên trang web của công ty hay khi họ nhấp vào số năng lượng điện thoại của chúng ta trên trang web dành riêng cho thiết bị di động.

ITU-T Recommendation E.123Notation for national và international telephone numbers, thư điện tử addresses and Web addresses RFC 3966 The tel

URI for telephone numbers History of UK dialing codes, with lists of codes and more liên kết World Telephone Numbering Guide which can be used to lớn look up telephone numbering information ITU National Numbering Plans which links to the numbering plans of individual countries.

ITU-T Recommendation E.123Notation for national and international telephone numbers, thư điện tử addresses & Web addresses RFC 3966 URI tel

URI cho những số điện thoại Lịch sử mã vùng điện thoại thông minh ở vương quốc Anh, kèm theo list mã vùng World Telephone Numbering Guide dùng để làm tra cứu thông tin về các số điện thoại ITU National Numbering Plans link tới chiến lược đặt số điện thoại cảm ứng thông minh của từng quốc gia.

Bài viết số điện thoạitiếng Anh là gì đượctổng hợp vị giáo viên trung trọng tâm tiếng Anh vuonxavietnam.net.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *