So far là cụm từ thường được thực hiện trong cả văn nói với văn viết kia là vì sao tại sao bọn họ hay phát hiện trong thực tế. Nhưng thực ra cụm tự này tức là gì, được thực hiện trong ngữ cảnh như thế nào, thì ngữ pháp như thế nào được sử dụng so với nó? vị vậy, trong nội dung bài viết này Kienthuctienganh.com đã cùng chúng ta giải đáp những thắc mắc này nhé.

Bạn đang xem: So far là gì? cách dùng cấu trúc so far trong tiếng anh


Trước tiên, họ cùng nhìn vào nhì ví dụ sau đây nhé:Ex: I trust her only so far. (Tôi chỉ tin cậy cô ấy đến mức nào đó thôi).Từ lấy một ví dụ trên ta hoàn toàn có thể thấy mức độ tin tưởng có chừng mực cùng không nhiều. -> và nghĩa đầu tiên mà “SO FAR” sẽ là “chỉ đến hơn cả nào đó”.Cùng nhìn vào ví dụ sản phẩm hai:Ex: How would you assess our 2017 so far? (Anh nhận xét thời gian 2017 cho tới thời điểm bây giờ như núm nào?)Trong trường đúng theo này, “SO FAR” với nghĩa máy hai “cho cho nay”.


“SO FAR” gồm nghĩa là: cho đến bây giờ; bên cạnh đó có thuộc nghĩa này họ có up till now, up to lớn now. So far thường xuyên được sử dụng so với thì lúc này hoàn thành.


Thì hiện tại chấm dứt dùng để diễn tả một hành động bắt đầu diễn ra trong thừa khứ và vẫn còn đó ở hiện tại tại. Tiếp tế đó, có các từ chỉ thời hạn đi cùng như: since, for, ever, never, up lớn now, so far…


Ex: We haven’t finished the English exercises so far. (Chúng tôi vẫn chưa xong bài tập tiếng Anh)


Thì hiện tại hoàn thành với cụm từ mô tả khoảng thời gian cho tới hiện tại (lately, so far). Thì quá khứ solo với nhiều từ chỉ khoảng thời gian đã xong xuôi sớm rộng (last night, yesterday)


Ex: Have you seen any film lately? (Dạo vừa mới đây bạn có xem phim nào xuất xắc không?)So far my teacher hasn"t given us any homework.(Gần đây thầy giáo không giao bài xích tập về nhà cho cái đó tôi)Ex: Did you see that film last night? (Bạn xem phim về tối qua chứ)


“So far” ko được sử dụng cho thì vượt khứ vì đối với thì vượt khứ thì hành động đã xảy ra và hoàn thành hẳn trong vượt khứ, nhưng trong những khi đó “so far” bạn dạng thân của các từ đã cho thấy rằng hành vi này vẫn chưa xong hẳn trong thừa khứ.


Bài tập: bài tập thì hiện nay tại xong và vượt khứ đơn1. Jack and John………their brother. (not/ to lớn help)2. The children………at supermarket last Saturday. (not/ to lớn be)3. When………you………this beautiful skirt ? (to design)4. My brother………into the van. (not/ to crash)5. ………you………your uncle last month? (to phone)6 She………orange juice at home. (not/ to drink)7. The police………three people this afternoon. (to arrest)8. He………to Ha Noi but now he………back. (to go – khổng lồ come)9. Laura………two laptops this month. (already/ to buy)10. How many plans………so far this season? (your team/ to do)11. We……… the house. It seems new khổng lồ me. (to clean)12. Last month, they……… khổng lồ Paris. (to go)13. Mary và Laura……… the book. Now they can watch the film.(to read)14. I……… my elder sister three days ago. (to meet)15.I………my textbooks, so I can vì chưng that exercise. (to bring)16. He……… a new smart TV last month. (to buy)17. I’m sorry, but I……… my homework. (to forget)18. I………..her last year. (to meet)19. The boys……… their dinner yet. (to eat)20. They……… another country before. (to visit)21. Last summer , Laura………with her younger brother in Sydney for 5 days. (to stay)22.Laura và Jack………each other for more than 5 years now. (to know)23. First, she………to the supermarket, then she………to a bookstore. (to go – khổng lồ go)24. He………late three times this week. (to be)25. What’s that smell in here? – Min………just…. The soup. (to cook)


1. Jack & john did not help their brother.2. The children were not at supermarket last Saturday3. When did you kiến thiết this beautiful dress?4. My brother did not crash into the van.5. Did you phone your uncle last month?6. She did not drink orange juice at home.7. The police arrested three people this afternoon.8. He went lớn Ha Noi but now he has come back.9. Laura has already bought two laptops this month.10. How many plans has your team done so far this season?11. We have cleaned the house. It seems new khổng lồ me.12. Last month, they went lớn Paris.13.Mary và Laura have just read the book. Now they can watch the film.14. I met my elder sister three days ago.15.I have brought my textbooks, so I can do that exercises. 16. He bought a new smart TV in month.17. I’m sorry, but I have forgotten my homework.18. I met her last year.19. The boys have not eaten their lunch yet.20.They have never visited another country before.21. Last summer, Laura stayed with her younger brother in Sydney for five days.22. Laura and Jack have known each other for more than 5 years now.23. First, she went to the supermarket, then she went lớn a bookstore.24. He was late three times this week.25. What’s that lovely smell in here? – Min has just cooked the soup.


Trên đó là những loài kiến thức, ngôn từ và bài xích tập mà lại kienthuctienganh.com mong mỏi đề cập đến. Hy vọng rằng sau khi xem qua số đông nội dung trên, các bạn đã sở hữu thể có ý kiến tổng quan tiền và thông thường nhất về “so far”. Chủ yếu từ đó, bạn có thể hiểu rõ về nghĩa và áp dụng vào đúng ngữ cảnh, thì của nó nhằm mục tiêu tránh hầu như lỗi sai xứng đáng tiếc.

So far là 1 trong những cụm tự khá quan trọng đặc biệt trong giờ anh về cả mặt ngữ nghĩa cũng tương tự cách dùng. Cụm từ này xuất hiện thêm khá liên tục trong một số trong những bài đọc, bài viết, bài bác nói và nhấn mạnh cho thì bây giờ hoàn thành. Tuy nhiên, để nắm rõ và sử dụng cụm tự này thì không phải người nào cũng làm được. Trong nội dung bài viết này, mình đã giúp các bạn liệt kê các điểm kiến thức và kỹ năng liên quan tốt nhất về nhiều từ này.


1. So far là gì?

Loại từ: Trạng từ

Ý nghĩa: cho đến nay, cho tới bây giờ

Từ đồng nghĩa:

Up to now
Up to this point
Thus far

Ex: How would you assess our 2000 so far?

(Anh đánh giá thời gian 2000 cho đến lúc này như vậy nào?)

*
How would you assess our 2000 so far?

Ex: So far, We have met with no success

(Cho đến nay, họ vẫn chưa xuất hiện được thành công xuất sắc nào)

Ngoài ý nghĩa sâu sắc “Cho mang đến nay, cho đến bây giờ” mà họ vừa coi qua lấy ví dụ thì “So far” còn có thể dịch cùng với nghĩa:

Chỉ tới mức nào đó

Ex: Their honest only went so far

(Lòng thiệt thà của mình chỉ tất cả vậy thôi).

Ex: I trust him only so far.

(Tôi chỉ tin yêu anh ấy tới mức nào kia thôi).

*
I trust him only so far.

2. Thành ngữ So far, So good

*
Thành ngữ So far, So good

Ý nghĩa: Mọi sản phẩm vẫn tốt, vẫn ổn

Để hiểu được ý nghĩa của các thành ngữ bên trên thì bạn cũng có thể xét lấy ví dụ như sau:

Ex: I am doing very well thank you. I am busy so far. I am working as an EMS coordinator with my partner. I am helping her. We are busy but so far so good.

(Tôi đã làm rất tốt cảm ơn bạn. Tôi đang bận cho đến nay. Tôi đang làm việc như một điều phối viên của EMS với công ty đối tác của tôi. Tôi vẫn giúp cô ấy. Bọn chúng tôi mắc nhưng cho đến lúc này rất tốt)

Xét nhiều từ bên trên so far tất cả 2 ý nghĩa:

I am busy so far: cho đến bây giờ tôi rất bậnWe are busy but so far so good: chúng tôi bận nhưng phần đông thứ vẫn cực kỳ tốt.

3. So far là lốt hiệu nhận ra thì hiện tại Hoàn Thành

Thì hiện tại dứt là trong những thì được sử dụng khá liên tiếp trong cả tiếp xúc và một trong những kỳ thi. Để nhận thấy thì hiện nay tại kết thúc ngoài câu hỏi xét ngữ nghĩa, đặc điểm thì ta còn canh vào các trạng từ bỏ sau:

Since + Mốc thời gian: tính từ lúc khi. Ví dụ: Ví dụ: since 1982, since Junuary….For + khoảng tầm thời gian: vào vòng. Ví dụ: for three days, for ten minutes,….Already: đã
Yet: chưa
Just: vừa mớirecently, lately: gần đây
So far: cho tới bây giờ
Up khổng lồ now, up khổng lồ the present, up khổng lồ this moment, until now, until this time: đến tận bây giờ.Ever: đã từng lúc nào chưa
Never… before: chưa bao giờ
In/Over/During/For + the + past/last + time: trong thời gian qua

So far là giữa những dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại hoàn thành.

Thì bây giờ hoàn thành miêu tả hành động xảy ra trong qua khứ và chưa xuất hiện thời điểm kết thúc

→ SO FAR có nghĩa cho đến bây chừ tức vẫn chưa tồn tại thời điểm xác định.

Ex: So far I haven’t had any problems.

(Cho đến lúc này tôi đã chưa tồn tại vấn đề gì cả).

Ex:

A: Michelle how is your day going so far?

B: My day is going pretty well. So far so good.

A: How are the elections going so far?

B: So far it’s been crazy. It’s really heating up.

A: How is the team doing so far this season?

B: Not bad.

Một số câu ví dụ sử dụng ‘so far’

Ex: Three different primaries so far & we have had three different winners.

(Ba cuộc bầu cử sơ bộ khác nhau cho tới thời điểm bây giờ và shop chúng tôi đã có bố người thắng lợi khác nhau)

Ex: Their away form has cost them a hatful of points so far this season.

Xem thêm: Phép dịch "thép" thành tiếng anh là gì? sắt thép, bê tông cốt thép tiếng anh là gì

(Phong độ sân khách của họ đã khiến họ mất rất nhiều điểm trong thời điểm giải này)

*
Their away form has cost them a hatful of points so far this season.

Ex: Nobody told me it was so far away.

(Không ai nói với tôi rằng nó vô cùng xa.)

Ex: The effects so far look relatively benign.

(Các hiệu ứng cho đến bây giờ nhìn tương đối lành tính.)

Ex: This race looks weaker than the ones he has been asked lớn contest so far.

(Cuộc đua này có vẻ yếu nắm hơn so với đông đảo cuộc đua mà lại anh ấy đã từng tham gia cho tới nay.)

Ex: What has been the best moment so far?

(Điều gì vươn lên là khoảnh khắc tuyệt vời nhất nhất từ bỏ trước mang đến nay)

*
What has been the best moment so far?

Ex: That was three weeks ago & all had gone smoothly so far.

(Điều đó đã xảy ra ba tuần trước và tất cả đã ra mắt suôn sẻ cho đến thời điểm bây giờ.)

Ex: What has happened so far may make it look as though the pipeline has cleared.

(Những gì đã xảy ra cho tới lúc này có thể làm cho nó trông như thể cả mặt đường ống đã làm được dọn sạch)

Ex: The pieces on display are often so far from our present tastes.

(Các tấm này được trưng bày thường xuyên là không giống xa so với nhu cầu hiện tại của bọn chúng ta)

Ex: So far injury has meant that is not possible.

(Cho đến thời điểm này chấn thương là điều không được xảy ra).

Ex: It is a mã sản phẩm that seems so far to lớn be successful

(Đó là 1 trong mô hình ngoài ra đã thành công cho tới thời điểm này.)

Ex: One part of the reason may be a real but so far unproven clinical effect.

(Một phần nguyên nhân rất có thể do là một công dụng lâm sàng nhưng cho đến lúc này vẫn không được chứng minh.)

Ex: It was the toughest moment so far.

(Đó là khoảnh khắc trở ngại nhất cho đến thời điểm này.)

Ex: No other country has gone so far khổng lồ absorb the lessons of the recent past.

(Không có đất nước nào không giống đã chịu đứng lên cho tới thời điểm trải qua trải quan bài học đáng ghi nhớ trong vượt khứ.)

Ex: On the face of it, those efforts are so far failing very badly.

(Trên phương diện nào đó, những nỗ lực cố gắng đó cho đến lúc này vẫn thua trận rất nặng trĩu nề.)

Ex: & anyway, can you really plan something like that so far in advance?

(Và cho dù sao đi nữa, bạn cũng có thể thực sự lên planer trước cho đến thời điểm lúc này không?)

*
And anyway, can you really plan something lượt thích that so far in advance?

Ex: He’s not exactly doing badly so far.

(Anh ấy không thực sự có tác dụng điều xấu cho đến thời điểm này.)

Ex: There are also obvious questions that don’t appear khổng lồ have been asked so far.

(Cũng bao gồm những thắc mắc rõ ràng chưa từng xuất hiện cho đến thời điểm hiện nay tại.)

Ex: A post mortem has so far failed lớn establish the cause of death.

(Một kiểm tra tử thi cho đến bây giờ vẫn thua kém trong việc đào bới tìm kiếm ra vì sao cái chết.)

Ex: I’ve left something out there so far.

(Tôi đã để lại một cái nào đó ra khỏi đó cho đến nay.)

Ex: He admitted: ‘It was our poorest performance of the season so far.

(Ông ta thừa nhận: ‘Đó là biểu diễn tệ độc nhất của bọn chúng tôi cho đến thời điểm này.)

Ex: So far 15 different nationalities have netted in the first 19 games.

(Cho đến nay, 15 quốc tịch khác nhau đã ghi được trong 19 cuộc đấu đầu tiên.)

Ex: He added: ‘I would go so far as to say their views were irresponsible.

*
He added: ‘I would go so far as lớn say their views were irresponsible.

Qua bài viết trên sẽ giải đáp cho chính mình về ý nghĩa sâu sắc của các từ So far và một số ví dụ góp bạn tiện lợi sử dụng. Ko kể ra, việc học và cụ vững những cụm từ trên còn hoàn toàn có thể giúp bạn dễ dãi vượt qua một vài kì thi tiếng Anh thiêng về ngữ pháp với ngữ nghĩa.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *