chủ đề từ vựng tiếng Anh về thi cử có nhiều từ vựng liên quan, bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây để cải thiện vốn tự vựng của chính bản thân mình nhé.

Những kỳ thi liên tiếp khiến cho bạn ít nhiều mệt mỏi và căng thẳng phải không nào. Nhưng đó cũng là công ty đề thân thuộc mà chúng ta thường gặp mặt trong cuộc sống thường ngày hàng ngày. Từ chủ đề này bạn có thể học được rất nhiều từ bắt đầu tiếng Anh đó. Cùng khám phá từ vựng giờ đồng hồ Anh nhà đề thi cử nhé.


Bạn đang xem: Thi thử tiếng anh là gì cùng câu hỏi Đề thi thử tiếng anh là gì

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan đến chủ thể thi cử, học tập

1. Trường đoản cú vựng giờ Anh trước kỳ thi

– exam: kỳ thi

– revise = ôn thi

Ex: I have khổng lồ revise for my French kiểm tra tomorrow. (Tôi buộc phải ôn bài cho bài kiểm tra giờ đồng hồ Pháp ngày mai.)

– swot up = revise = (cách gọi thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc là tôi đã ôn kĩ kỹ năng cho kì khám nghiệm vào tuần tới.)

– cram = (cách gọi thông tục) nhồi nhét kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish kiểm tra on next Monday. (John học dồn nhằm thi tiếng Tây Ban Nha vào vật dụng Hai tới.)

– learn by heart / memorise = học tập thuộc lòng

Ex: We were told to learn the speech by heart for homework. (Bài tập về đơn vị là shop chúng tôi phải học tập thuộc lòng bài xích phát biểu này.)


Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Usb Boot Cài Win 7, 10 Trên Cả 2 Chuẩn Uefi Và Legacy

*

Bạn mong nói “đạt hiệu quả cao vào thi cử” bởi tiếng Anh thì nói như thế nào?

2. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh trong những khi thi

– cheat / copy / use a crib sheet = con quay cóp

Ex: Kids have always found ways of cheating in school exams. (Bọn trẻ luôn luôn tìm phương pháp để gian lận trong số kì thi.)

– get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going to lớn get a good mark in the entrance examination. (Tôi đang đạt hiệu quả tốt vào kì thi tuyển sinh đại học.)

– get a bad / low mark = thi ko tốt

Ex: I’m afraid of getting a bad mad. (Tôi hại mình thi ko tốt.)

– pass with flying colours = đậu thi cùng với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa đào tạo sĩ quan thật sự vất vả cơ mà anh ấy đang đậu với điểm số cao.)

– scrape a pass = chỉ toàn vẹn đậu

Ex: I just managed lớn scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ hoàn toản điểm để đậu thôi. Bài bác thi thiệt sự cực nhọc quá.)

3. Những từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề thi cử

– take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

– cheat /tʃit/: gian lận

– Qualification /,kwalifi’keiSn/: bằng cấp

– Graduate /’grædjut/: giỏi nghiệp

– retake /,ri:’teik/ : thi lại

– kiểm tra taker /test teikə(r)/ : sĩ tử, tín đồ thi

– examiner /ig´zæminə/: bạn chấm thi


*

Chủ đề thi cử trong giờ Anh có tương đối nhiều từ vựng hay

– mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

– pass /pæs /: điểm trung bình

– credit / ˈkredɪt/: điểm khá

– distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

– high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

– pass (an exam) /pæs/: đỗ

– materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

– term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

– thử nghiệm /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

– poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : hèn (xếp các loại hs)

– Graduation examination (n): kỳ thi tốt nghiệp

– vì your homework/revision/a project on something:Làm bài tập về nhà/ôn tập/làm đồ án

– work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài bác luận/luận án/khóa luận/bài được giao/bài thi

– finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn chỉnh luận văn/khóa luận/bài nghiên cứu

– hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài tập về nhà/bài luận/bài tập được giao/bài thi

– study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn bị/ôn tập/học nhồi nhét cho bài kiểm tra/bài thi

– take/do/sit a test/an exam: làm bài bác kiểm tra/bài thi

– straight A: luôn luôn dẫn đầu lớp

– plodder: cần cù bù thông minh

Bạn có thể xem thêm nhiều chủ thể từ vựng tiếng Anh bên trên trang vuonxavietnam.net để bổ sung cập nhật thêm vốn tự vựng của bản thân mình nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *