12 thì cơ bạn dạng được phân tách theo 3 mốc thời gian: hiện nay tại, vượt khứ cùng Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp đỡ bạn bao gồm công thức, phương pháp dùng và dấu hiệu nhận thấy các thì trong giờ Anh. Chúng ta hãy cùng khám phá nhé!Ngoài ra, các các bạn sẽ được học thêm kết cấu về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai gần có ý định nữa nhé!


*


*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Bí quyết thì bây giờ đơn

Công thức thì bây giờ đơn so với động từ thường

Khẳng định:S + V_S/ES + OPhủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

 Công thức thì lúc này đơn so với động tự TobeKhẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ AdjPhủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ AdjNghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Biện pháp sử dụng:

Diễn tả một thực sự hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East và sets in the West.)Diễn tả 1 thói quen, một hành vi thường xảy ra ở hiện tại tại. (E.g:I get up early every morning.)Nói lên kỹ năng của một tín đồ (E.g : He plays tennis very well.)

3. Lốt hiệu nhận ra thì bây giờ đơn:

Trong câu có xuất hiện thêm từ sau: every (every day, every week, every month, ...)Các trạng từ bỏ tần suất mở ra trong thì hiện tại đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Bạn đang xem: Các thì tiếng anh là gì, các thì trong tiếng anh: 12 thì tiếng anh cơ bản

Ví dụ:

I use the mạng internet just about every day.I always miss you.

➨  Bài học tập về các thì hết sức quan trọng trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Giải pháp sử dụng

Diễn tả hành vi đang ra mắt tại thời điểm nói (E.g: The children are playing football now.)Diễn tả hành vi đang diễn ra tuy vậy không tuyệt nhất thiết xẩy ra tại thời gian nói. (E.g: I am looking for a job)Diễn tả 1 sự than phiền với hành động lặp đi lặp lại nhiều gây khó chịu, bực mình. Vào trường hòa hợp này, câu thông thường có trạng từ gia tốc "always". (E.g : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember.)Dùng để biểu đạt một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước (E.g: I am flying to xứ sở nụ cười thái lan tomorrow.)

Lưu ý đặc trưng cần biết:

Không cần sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ bỏ chỉ tri giác, nhận thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

I am tired now.He wants to go for a cinema at the moment.Do you remember me?

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu có những từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong những câu trước đó là 1 trong câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

➨ Các bạn xem cụ thể về thì lúc này tiếp diễn:  Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) 

Tham khảo các nội dung bài viết khác: 

 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Phương pháp sử dụng thì hiện tại chấm dứt trong tiếng Anh:

Diễn tả hành động xảy ra trong vượt khứ tuy thế không nói rõ thời điểm, có kết quả liên quan cho hiện tại:

Ví dụ: : My car has been stolen./ chiếc xe của mình đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành vi bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ đã kết hôn được 50 năm rồi.

3. Vết hiệu phân biệt thì hiện tại hoàn thành:

Trong thì hiện nay tại ngừng thường gồm có từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

Xem thêm: Cách Chơi Jayce Mùa 11 : Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ, Cách Chơi Jayce Mùa 11

just, recently, lately: ngay gần đây, vừa mớiever: vẫn từngalready: rồifor + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …)since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)yet: chưa (dùng vào câu đậy định với câu hỏi)so far = until now = up lớn now = up lớn the present: cho mang lại bây giờ

➨ Các chúng ta xem cụ thể hơn về thì bây giờ hoàn thành:  Thì hiện tại tại hoàn thành (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Biện pháp dùng:

Diễn tả một hành động bắt đầu trong thừa khứ diễn ra liên tục và kéo dãn đến hiện tại. Nhấn mạnh vấn đề vào đặc thù “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy đã đứng bên dưới trời tuyết hơn 3 giờ đồng hồ rồi.

Phân biệt cùng với thì bây giờ hoàn thành:

Thì hiện tại tại xong nhấn táo tợn vào kết quả còn thì hiện tại kết thúc tiếp diễn nhấn rất mạnh vào quá trình.

3. Cách phân biệt thì hiện tại ngừng tiếp diễn:

- Từ dìm biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với cồn từ thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)(Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)(Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you call Zoey yesterday?)

 

Với đụng từ Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Biện pháp dùng thì vượt khứ đơn:

Diễn tả một hành vi đã xảy ra và chấm dứt trong thừa khứ. 

Ví dụ:

I went lớn the concert last week.A few weeks ago, a woman called lớn report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các tự thường xuất hiện thêm trong thì vượt khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.)Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.)Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Bí quyết dùng: 

Dùng để biểu đạt một hành vi đang xảy ra tại một thời điểm xác minh trong thừa khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào thời gian 12h ngày hôm qua, chúng tôi đang ăn trưa.)

 

Dùng để biểu đạt một hành vi đang xảy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành vi đang xảy ra chia thì vượt khứ tiếp diễn, hành vi xen vào chia thì thừa khứ đơn.

Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta sẽ tán gẫu với bạn khi người mẹ cậu ta vào phòng.)

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu bao hàm từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *