Nhận xét Trong thời hạn Tới giờ Anh Là Gì, các Cụm tự Chỉ thời gian Trong giờ Anh là conpect trong bài viết hiện trên của Hùng Bá Tam Quốc.

Bạn đang xem: Thời gian tới tiếng anh là gì, trong các cụm từ chỉ thời gian trong tiếng anh

Đọc bài viết để biết tương đối đầy đủ nhé.Bạn sẽ xem: thời hạn tới giờ đồng hồ anh là gì

Học giờ đồng hồ anh cơ bản: những cụm từ bỏ chỉ thời gian trong tiếng anh

Specifying the day – Ngày

the day before yesterdayhôm kia
yesterdayhôm qua
todayhôm nay
tomorrowngày mai
the day after tomorrowngày kia

Specifying the time of day – Buổi vào ngày

last nighttối qua
tonighttối nay
tomorrow nighttối mai
in the morningvào buổi sáng
in the afternoonvào buổi chiều
in the eveningvào buổi tối
yesterday morningsáng qua
yesterday afternoonchiều qua
yesterday eveningtối qua
this morningsáng nay
this afternoonchiều nay
this eveningtối nay
tomorrow morningsáng mai
tomorrow afternoonchiều mai
tomorrow eveningtối mai

*

Specifying the week, month, or year – Tuần, tháng, năm

last weektuần trước
last monththáng trước
last yearnăm ngoái
this weektuần này
this monththáng này hoc tieng anh
this yearnăm nay
next weektuần sau
next monththáng sau
next yearnăm sau

Video rất có thể bạn quan tâm: giờ anh cơ bản

Khoá học tập tiếng anh dành cho tất cả những người mất căn bản

Other time expressions – những cụm tự chỉ thời hạn khác

five minutes agonăm phút trước
an hour agomột tiếng trước
a week agomột tuần trước
two weeks agohai tuần trước
a month agomột mon trước
a year agomột năm trước
a long time agolâu rồi
in ten minutes” time or in ten minutesmười phút nữa
in an hour”s time or in an hourmột tiếng nữa
in a week”s time or in a weekmột tuần nữa
in ten days” time or in ten daysmười ngày nữa
in three weeks” time or in three weeksba tuần nữa
in two months” time or in two monthshai mon nữa
in ten years” time or in ten yearsmười năm nữa
the previous dayngày trước đó
the previous weektuần trước đó
the previous monththáng trước đó
the previous yearnăm trước đónăm trước đó
the following dayngày sau đó
the following weektuần sau đó
the following monththáng sau đó
the following yearnăm sau đó

Duration – khoảng thời gian

Khi nói đến khoảng thời hạn trong giờ đồng hồ Anh hay được dùng từ for sống đằng trước, lấy ví dụ như như:

I lived in Canada for six monthsmình sống sinh sống Canada sáu tháng
I”ve worked here for nine yearsmình đã thao tác ở trên đây được chín năm
I”m going lớn France tomorrow for two weeksngày mai mình sẽ đi Pháp hai tuần
we were swimming for a long timebọn mình đã bơi hết sức lâu

Frequency – Tần suất

neverkhông bao giờ
rarelyhiếm khi
occasionallythỉnh thoảng
sometimesthỉnh thoảng
often or frequentlythường xuyên
usually or normallythường xuyên
alwaysluôn luôn
every day or dailyhàng ngày
every week or weeklyhàng tuần
every month or monthlyhàng tháng
every year or yearlyhàng năm

Có nhiều phương pháp để nói đến chuỗi những sự kiện trong thừa khứ. Đây là một vài phương pháp phổ biến.Bạn đã xem: thời gian tới tiếng anh là gì

– After (in the middle or at the beginning of a sentence – thân câu hoặc đầu câu)- Afterwards / After that / After a while (at the beginning of a sentence – đầu câu)- Then / Before (in the middle or at the beginning of a sentence – đầu hoặc giữa câu)- Before that / Previously / Until then (At the beginning of a sentence – đầu câu)- By the time (in the middle of a sentence followed by a past perfect tense – thân câu, đụng từ nghỉ ngơi mệnh đề sau “by the time” chia ở thì quá khứ hoàn thành)- By then / by that time (at the beginning of a sentence – đầu câu)Một vài nhiều để giới thiệu sự kiện tới đây trong chuỗi sự kiện.

Later on Before long At that moment / Suddenly Meanwhile / At the same time Simultaneously (đây là giải pháp nói long trọng hơn so với meanwhile / at the same time)

Ví dụ:

I worked & then went shopping.

Xem thêm: Unlock Bootloader - Cho Các Dòng Máy Htc

Later on I met some friends for pizza. Tôi thao tác làm việc và rồi đi download sắm. Rồi tiếp nối tôi đã thuộc mấy người các bạn đi ăn uống pizza.

Bạn sẽ xem: Trong thời gian tới tiếng anh là gì

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *