Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhà trì Hội nghị.

Bạn đang xem: Nghị Định 161, thông tư hướng dẫn nghị Định 161, thông tư số 03/2019/tt

Tham dự buổi tiệc nghị có đại diện thay mặt lãnh đạo và nhân viên Vụ/ Ban tổ chức triển khai cán bộ những Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc thiết yếu phủ; chỉ đạo và nhân viên Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương; đại diện thay mặt lãnh đạo Ban/Phòng tổ chức cán bộ các Ban của Đảng, các tổ chức bao gồm trị - xóm hội; thay mặt đại diện lãnh đạo đơn vị và thay mặt lãnh đạo Phòng/Ban tổ chức triển khai cán bộ các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ Nội vụ.

*

Ông Trương Hải Long phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức Trương Hải Long trình diễn những điểm mới của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP với Thông tư 03/2019/TT-BNV.

Theo đó, trên Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, cơ quan chính phủ đã sửa đổi, bổ sung cập nhật 19 văn bản của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; đôi mươi nội dung của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP với 05 câu chữ của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP vẫn kịp thời thể chế hóa một số chiến thuật được đặt ra tại hội nghị Trung ương 6 khóa XII; đồng thời đang nghiên cứu đổi mới công tác thi tuyển chọn công chứ, viên chức, thi nâng ngạch công chức theo hướng tổ chức triển khai thi thực chất, công khai, minh bạch, chặt chẽ, bảo vệ mặt bởi chung về trình độ, năng lực của công chức giữa những bộ, ngành, địa phương; tăng tốc ứng dụng technology thông tin trong công tác tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch; tăng mạnh phân cấp cho bộ, ngành, địa phương.

Đối với công tác tuyển dụng công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng ko được đưa ra các điều kiện, tiêu chuẩn trái với phép tắc của pháp luật, không được phân biệt mô hình đào tạo, văn bằng, hội chứng chỉ, ngôi trường công lập, trường quanh đó công lập. Quy định này để đảm bảo phù phù hợp với Luật Cán bộ, công chức, quy định Viên chức và lao lý Giáo dục đại học về câu hỏi không dụng cụ phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, triệu chứng chỉ, cửa hàng đào tạo. Chính sách ưu tiên trong tuyển dụng được quy định theo hướng cộng điểm ưu tiên và vận dụng thống nhất giữa tuyển dụng công chức cùng tuyển dụng viên chức. Theo đó, điểm ưu tiên được cùng vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Bên cạnh đó, điều khoản nội dung, hình thức, tiến trình thi tuyển và xét tuyển theo hướng đơn giản và dễ dàng hóa giấy tờ thủ tục hành chính, tăng tốc tính công khai, minh bạch, nâng cấp chất lượng trong công tác tuyển dụng, gắn thẩm quyền tuyển chọn dụng cùng với thẩm quyền áp dụng công chức, viên chức với theo yêu ước của vị trí vấn đề làm cần tuyển dụng. Theo đó, bài toán tuyển dụng công chức, viên chức được tổ chức triển khai theo 2 vòng: vòng 1, thi trắc nghiệm trên trang bị vi tính; vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP cũng phân cấp cho thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính và tương tự trở xuống cho các bộ, ngành, địa phương. Những bộ, ngành, địa phương quyết định danh sách công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, đk dự thi nâng ngạch và chịu trách nhiệm toàn thể trong quá trình tổ chức các kỳ thi nâng ngạch công chức theo thẩm quyền. Quy định rõ ràng đối tượng, tiêu chuẩn, đk và phân cung cấp thẩm quyền tuyển dụng đặc biện pháp công chức cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Mức sử dụng thống nhất thời hạn tập sự đối với viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo của chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức được tuyển chọn dụng để đảm bảo an toàn thống nhất giữa các lĩnh vực sự nghiệp.

Đáng lưu giữ ý, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP vẫn kịp thời tháo dỡ gỡ một số trong những vướng mắc trong câu hỏi thực hiện cơ chế thôi việc so với viên chức; tiếp tục tăng cường việc phân công, phân cung cấp cho bộ, ngành, địa phương quyết định hiệ tượng thi, quyết định tuyển dụng công chức ko qua thi tuyển…; đơn giản và dễ dàng hóa giấy tờ thủ tục hành chính trong tuyển chọn dụng, nâng ngạch công chức, viên chức…

*

Quang cảnh Hội nghị

Đối với Thông bốn số 03/2019/TT-BNV, ông Trương Hải Long mang lại biết, Thông tứ được ban hành nhằm thực hiện các văn bản được cơ quan chính phủ giao cho cỗ Nội vụ tiến hành tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; đồng thời, thanh tra rà soát để sửa đổi, bổ sung, rứa thế, bến bãi bỏ các nội dung quy định trong các Thông tứ do bộ Nội vụ phát hành theo thẩm quyền trước đó có quy định tương quan đến bài toán tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, thực hiện cơ chế hợp đồng một vài loại các bước trong ban ngành hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập không còn phù hợp hoặc đã được chính sách tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Xem thêm: Phương Thức Giao Khoán Là Gì, Quy Định Về Hợp Đồng Khoán Việc

Theo đó, Thông bốn số 03/2019/TT-BNV vẫn sửa đổi, bổ sung cập nhật 07 câu chữ của Thông tứ số 13/2010/TT-BNV; sửa đổi, bổ sung cập nhật 07 văn bản của Thông bốn số 12/2012/TT-BNV; sửa đổi, bổ sung 04 nội dung của Thông tứ số 15/2012/TT-BNV; sửa đổi, bổ sung 03 ngôn từ của Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP.

Cùng cùng với đó, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ban hành kèm theo 02 Quy chế, 01 Nội quy và 03 mẫu hợp đồng làm việc, thế thể: Quy chế tổ chức thi tuyển chọn công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức; Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Nội quy kỳ tuyển chọn dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức. Mẫu hợp đồng làm cho việc khẳng định thời hạn; thích hợp đồng làm cho việc xác định thời hạn (dành cho đối tượng người tiêu dùng dưới 18 tuổi) với hợp đồng thao tác không khẳng định thời hạn.

Những nội dung bắt đầu quy định vào Quy chế, Nội quy kỳ tuyển chọn dụng công chức, viên chức, kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đã quy định ví dụ trách nhiệm của thành viên gia nhập Hội đồng, member tham gia những Ban giúp việc của Hội đồng thi; quy định ví dụ trình tự, thủ tục xây dựng đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, chấm phúc khảo; công cụ rõ trọng trách và bề ngoài xử lý vi phạm đối với thành viên thâm nhập Hội đồng thi, thành viên những Ban giúp việc của Hội đồng thi, của thí sinh dự thi và của các cá thể được cử có tác dụng thành viên Ban tính toán thi. Hầu hết nội dung bắt đầu này sẽ đóng góp thêm phần làm mang đến kỳ thi được tổ chức công khai, minh bạch, rõ ràng và hiểu rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong từng công đoạn tổ chức kỳ thi, hạn chế những tiêu cực làm ảnh hưởng đến công dụng chung của kỳ thi.

*

Ông Nguyễn thanh thản phát biểu tại Hội nghị

Thứ nhất, về tuyển dụng công chức, viên chức, trong có những vấn đề tương quan đến Phiếu đăng ký dự tuyển; Hội đồng tuyển dụng; trình tự, giấy tờ thủ tục tuyển dụng công chức; về công nhận tác dụng trúng tuyển vào trường thích hợp phát sinh yêu cầu tuyển dụng mới; về đón nhận không qua thi tuyển vào có tác dụng công chức; về mừng đón để chỉ định chức danh lãnh đạo, quản lý; về xét gửi cán cỗ cấp xã thành công chức cấp cho huyện trở lên…

Thứ hai, về thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, trong các số ấy những vụ việc được các bộ, ngành, địa phương thân thiện như: về thẩm quyền tổ chức triển khai thi/ xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp; về tổ chức thi/ xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp; tiêu chuẩn, đk về thời gian giữ ngạch để tham dự thi nâng ngạch công chưc; tiêu chuẩn, điều kiện xác định thời hạn tiến công giá, phân loại so với viên chức để tham dự thăng hạng.

Thứ ba, về triển khai các Quy chế, Nội quy kỳ tuyển chọn dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức, các bộ, ngành, địa phương cũng suy xét các nội dung như về thành lập các Ban giúp câu hỏi của Hội đồng thi; về công tác xây dựng đề thi tuyển dụng công chức, viên chức; về xử lý hiệu quả chấm thi hiện tượng tại Điều 25 Quy chế tổ chức thi; về cách xử trí điểm chấm phúc khảo luật tại Khoản 8 Điều 26 Quy chế tổ chức triển khai thi…

Thứ tư, về thực hiện chính sách hợp đồng lao động, trong đó chú ý về đối tượng người sử dụng không tiến hành ký đúng theo đồng lao động; về chế độ lương khi gửi sang thực hiện hợp đồng lao động; về nguồn ngân sách đầu tư chi trả tiến hành hợp đồng lao động; về bảo đảm xã hội đối với lao đụng hợp đồng…

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để những đại biểu trao đổi, giải đáp đều bất cập, các vướng mắc rõ ràng tại những bộ, ngành, địa phương khi triển khai triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP cùng Thông bốn số 03/2019/TT-BNV.

*

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao tinh thần thao tác của các đại biểu rất là nghiêm túc, sôi nổi đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận nhằm toá gỡ đông đảo khó khăn, vướng mắc trong quy trình thực hiện.

Hội nghị đã mừng đón nhiều ý kiến của đại biểu, tuy nhiên, trong thời gian một trong những buổi chưa thể đáp án hết những ý kiến của đại biểu, bộ trưởng liên nghành Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu tiếp tục gửi ý kiến, phản ánh hồ hết vấn đề chưa ổn về bộ Nội vụ thông qua hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử cỗ Nội vụ để cỗ Nội vụ nghiên cứu và phân tích trả lời, kịp thời túa gỡ khó khăn khăn, giúp các bộ, ngành, địa phương thực thi thực hiện xuất sắc các nguyên lý của quy định về tuyển chọn dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cùng thực hiện chính sách hợp đồng một trong những loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập./.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *