MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG -----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc -------

Số: 12/2005/TT-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2005

THÔNG TƯ

SỐ 12/2005/TT-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNGVỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁNHÂN trong HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

I . VỀTRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠIĐIỀU 37 CỦA NGHỊ ĐỊNH 209/2004/NĐ-CP

1. Cỗ Xây dựng

Bộ kiến thiết thống tốt nhất quản lýnhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi cả nước, tất cả trách nhiệm:

1.1. Ban hành các văn phiên bản quyphạm lao lý về cai quản chất lượng trong công tác khảo sát, thiết kế, thicông xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng;

1.2. Phía dẫn những địa phương, Bộ,ngành và những tổ chức, cá nhân thực hiện các văn bạn dạng quy phạm pháp luật về quảnlý chất lượng công trình xây dựng;

1.3. Kiểm tra, đôn đốc công tácquản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của những địa phương. Kiểm tracông tác quản lý chất lượng công trình xây dựng xây dựng của các các Bộ, Ngành, những tổchức, cá nhân theo những qui định của pháp luật. ý kiến đề xuất xử lý các vi phạm vềchất lượng dự án công trình xây dựng;

1.4. Hàng năm, report Thủ tướngChính bao phủ về tình hình quản lý chất lượng

công trình sản xuất trong phạmvi cả nước.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 209

Cục Giám định nhà nước về chấtlượng dự án công trình xây dựng giúp bộ trưởng Bộ Xây dựng triển khai trách nhiệmtrên.

2. Bộ tất cả quảnlý công trình xây dựng xây dựng siêng ngành

Các bộ có quản lý công trìnhxây dựng chăm ngành bao gồm : cỗ Công nghiệp, Bộ nông nghiệp & trồng trọt và phát triểnnông thôn, cỗ Giao thông vận tải có trách nhiệm:

2.1. Phát hành văn phiên bản hướng dẫncác tổ chức, cá thể thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật về làm chủ chấtlượng công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng xây dựng siêng ngành do bộ quảnlý trên phạm vi cả nước;

2.2. Soát sổ định kỳ, bỗng nhiên xuấtviệc tuân hành quy định về quản lý chất lượng đối với các công trình xây dựngchuyên ngành và ý kiến đề nghị xử lý lúc phát hiện những vi phạm về quality côngtrình xây dựng siêng ngành;

2.3. Báo cáo định kỳ 6 tháng, 1năm về tình hình chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành gửi cỗ Xây dựng.

3. Uỷ bannhân dân cung cấp tỉnh

Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnh cótrách nhiệm thống trị Nhà nước về chất lượng công trình kiến thiết trong phạm vi địagiới hành chính bởi mình quản lý. Sở thành lập giúp Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh thốngnhất làm chủ chất lượng dự án công trình xây dựng bên trên địa bàn. Các Sở gồm quản lýcông trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm thống trị chất lượng các côngtrình xây dựng chăm ngành.

Sở kiến tạo và những Sở tất cả quảnlý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm như sau:

3.1. Sở Xây dựng:

a) Trình quản trị ủy ban nhândân cấp tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạmpháp biện pháp về cai quản chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn;

b) chỉ dẫn ủy ban nhân dâncấp huyện, các tổ chức và cá nhân tham gia vận động xây dựng thực hiện các vănbản quy bất hợp pháp luật về cai quản chất lượng công trình xây dựng xây dựng;

c) kiểm tra định kỳ, tự dưng xuất việctuân thủ phương tiện về quản lý chất lượng công trình xây dựng so với các côngtrình xây đắp trên địa bàn. Hiệu quả kiểm tra nên được lập thành biên bản theomẫu tại Phụ lục 2 của Thông tứ này;

d) Phối phù hợp với Sở tất cả quản lýcông trình xây dựng siêng ngành lúc kiểm tra công trình xây dựng xây dựng chuyên ngànhtrên địa bàn;

đ) chỉ dẫn chủ đầu tư, chủsở hữu hoặc chủ thống trị sử dụng về nghiệp vụ giải quyết và xử lý sự cố so với các côngtrình xây dựng trên địa bàn; báo cáo Bộ Xây dựng công dụng giải quyết sự cố kỉnh củachủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng;

e) report ủy ban nhân dân cung cấp tỉnhđịnh kỳ, bỗng xuất về việc tuân hành quy định về làm chủ chất lượng công trìnhxây dựng với tình hình unique công trình thiết kế trên địa bàn;

g) góp ủy ban nhân dân cấp cho tỉnhtổng thích hợp và report Bộ kiến tạo về tình hình unique công trình xây dựngtrên địa bàn định kỳ 6 tháng, 1 năm.

3.2. Đối với các Sở bao gồm quản lýcông trình xây dựng chăm ngành bao gồm Sở Công nghiệp, Sở nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Sở Giao thông vận tải đường bộ (hoặc Sở giao thông vận tải Công chính) gồm tráchnhiệm:

a) tiến hành các công việcnêu tại các điểm a, c và e khoản 3.1 mục này so với công trình thành lập chuyênngành trên địa bàn;

b) Phối phù hợp với Sở tạo ra thựchiện các quá trình nêu tại các điểm c, đ khoản 3.1 mục này so với công trìnhxây dựng chuyên ngành bên trên địa bàn;

c) báo cáo định kỳ 6 tháng, 1năm về tình hình unique các dự án công trình xây dựng chăm ngành trên địa bàn gửiSở Xây dựng.

II. VỀTRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ vào QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Chủ chi tiêu chịu trách nhiệmquản lý toàn diện chất lượng công trình tạo ra và hiệu quả dự án đầu tư chi tiêu xây dựngcủa mình được hình thức tại các chương III, IV,V của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

1. Quảnlý quality khảo giáp xây dựng được quy định tại chương III của Nghị định 209/2004/NĐ-CP

1.1. Chủ đầu tư phê chuẩn y nhiệmvụ khảo sát điều tra xây dựng, cách thực hiện kỹ thuật khảo sát điều tra xây dựng và trọng trách khảo sátxây dựng bổ sung được lập theo hình thức tại những Điều 6,7,9 củaNghị định 209/2004/NĐ-CP. Trước khi phê duyệt, khi quan trọng chủ đầu tư cóthể mướn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lượng về khảo sát điều tra xây dựng thẩmtra nhiệm vụ điều tra khảo sát xây dựng, giải pháp kỹ thuật khảo sát xây dựng

1.2. Chủ đầu tư chi tiêu cử fan cóchuyên môn cân xứng để giám sát và đo lường công tác điều tra khảo sát xây dựng theo hiện tượng tại Điều 11 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP . Trường hợp không tồn tại ngườicó chuyên môn phù hợp thì thuê người dân có chuyên môn phù hợp thực hiện câu hỏi giámsát.

1.3. Chủ chi tiêu tổ chức nghiệmthu báo cáo kết quả khảo sát điều tra xây dựng theo luật tại Điều 12của Nghị định 209/2004/NĐ-CP cùng mời các chuyên gia, tổ chức chuyên môn thamgia khi phải thiết.

2. Vềquản lý quality thiết kế được luật pháp tại chương IV của Nghị định 209/2004/NĐ-CP

2.1. Chủ đầu tư chi tiêu có trách nhiệmlập hoặc thuê support lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình đã nêu tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP với tại điểm a khoản 1 những Điều 13,14 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP. Nhiệmvụ kiến tạo phải nêu rõ các yêu cầu và điều kiện để công ty thầu xây dựng thực hiện.Tại công việc thiết kế, nhiệm vụ thiết kế rất có thể được bổ sung phù hợp với điềukiện thực tiễn để đảm bảo hiệu quả cho dự án chi tiêu xây dựng công trình.

2.2. Nhiệm vụ kiến tạo đượcchủ chi tiêu phê phê duyệt là căn cứ để đơn vị thầu kiến tạo thực hiện. Trước lúc phêduyệt, chủ chi tiêu mời chuyên viên góp ý nhiệm vụ kiến thiết khi thấy yêu cầu thiết. Chủđầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư chi tiêu sau khi phê duyệt trách nhiệm thiết kế.

2.3. Căn cứ đk cụ thểcủa dự án chi tiêu xây dựng, cấp công trình và hình thức thực hiện phù hợp đồng khichủ đầu tư chi tiêu ký hợp đồng với cùng 1 hoặc nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện thiết kếthì chủ chi tiêu chịu trách nhiệm kiểm soát và điều hành và khớp nối toàn cục thiết kế hoặc cóthể giao mang đến tổng thầu xây cất thực hiện nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất,xử lý kịp thời các phát sinh bảo đảm an toàn hiệu quả của dự án công trình .

2.4. Chủ đầu tư tự tổ chức việcthẩm định, phê duyệt kiến thiết kỹ thuật, thiết kế bạn dạng vẽ thi công, dự toán, tổngdự toán so với những công trình xây dựng xây dựng phải tạo lập dự án theo công cụ tại Điều 16 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP. Quyết định phê săn sóc thiếtkế kỹ thuật, thiết kế bạn dạng vẽ thi công, dự trù và tổng dự toán được lập theo mẫuPhụ lục 1A , Phụ lục 1B cùng Phụ lục 1C của Thông tư này.

Trường thích hợp chủ đầu tư không đủđiều kiện năng lượng thẩm định thì được phép thuê những tổ chức, cá thể tư vấn cóđủ điều kiện năng lực để thẩm tra thiết kế, dự trù công trình so với toàn bộhoặc một trong những phần các nội dung lý lẽ tại khoản 2 cùng khoản 3 củaĐiều 16 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP làm các đại lý cho việc thẩm định, phê duyệt.Tổ chức hỗ trợ tư vấn thẩm tra xây đắp phải có đủ điều kiện năng lực thi công đối vớiloại và cung cấp với công trình xây dựng nhận thẩm tra. Người chủ trì thẩm tra xây cất phảicó điều kiện năng lực như của người chủ trì kiến tạo công trình mà nhà đầu tưyêu cầu thẩm tra thiết kế.

2.5. Chủ chi tiêu phải xác lậptính pháp lý của sản phẩm xây đắp trước khi gửi ra kiến tạo thông qua việc xácnhận bằng văn bản ký cùng dấu xác thực đã phê trông nom của công ty

đầu tư theo chủng loại Phụ lục 1Dvào bản vẽ thiết kế.

3. Vềquản lý unique thi công xuất bản được mức sử dụng tại chương V của Nghị định209/2004/NĐ-CP

3.1. Chủ đầu tư thành lập BanQuản lý dự án công trình hoặc thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án theo ra quyết định của nguờiquyết định chi tiêu theo giải pháp tại Điều 35 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP.Ban quản lý dự án bắt buộc có năng lực tương ứng với tổ chức tư vấn cai quản dự ánquy định tại khoản 1 Điều 56 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP.

Nhiệm vụ, quyền lợi của chủ đầutư, Ban quản lý dự án và tổ chức triển khai tư vấn cai quản dự án được mức sử dụng tại các Điều 36, 37 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP.

Đối với các công trình sửa chữahoặc xây dựng mới có bài bản nhỏ, đơn giản có vốn đầu tư chi tiêu dưới 1 tỷ đồng thì chủđầu tư có thể không lập Ban quản lý dự án nhưng bắt buộc được sự đồng ý chấp thuận của ngườiquyết định đầu tư. Chủ đầu tư chi tiêu phải cử người làm chủ dự án và thuê các tổ chứctư vấn thiết kế, thống kê giám sát thi công xây dựng để giúp đỡ thực hiện.

3.2. Chủ đầu tư chi tiêu tự tổ chức giámsát chất lượng thi công xây dựng công trình xây dựng theo cơ chế tại Điều21 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP khi gồm đủ điều kiện năng lượng giám sátthi công xây dựng giải pháp tại Điều 62 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP.

Trường thích hợp chủ chi tiêu không đủđiều khiếu nại năng lực thống kê giám sát thi công phát hành theo hình thức thì chủ chi tiêu giaocho tổ chức triển khai tư vấn làm chủ dự án tiến hành nhiệm vụ đo lường thi công xây dựngcông trình khi bao gồm đủ điều kiện năng lực quy định tại Điều 62 củaNghị định 16/2005/NĐ-CP.

Trường hợp Tổ chức tư vấn quảnlý dự án không tồn tại đủ đk năng lực thống kê giám sát thi công thiết kế thì công ty đầu tưphải thuê tư vấn đo lường và thống kê thi công xây dựng.

Chủ chi tiêu phải thường xuyên kiểmtra và đôn đốc công tác giám sát và đo lường thi công xây dựng vì chưng Ban quản lý dự án, Tổ chứctư vấn làm chủ dự án và nhà thầu tính toán thi công xuất bản thực hiện.

3.3. Chủ đầu tư chi tiêu có trách nhiệmlập báo cáo theo mẫu tại phụ lục 4 của Thông tứ này thời hạn 6 tháng, 1 năm vềtình hình chất lượng công trình giữ hộ Sở Xây dựng.

3.4. Chủ chi tiêu yêu ước Nhàthầu thi công xây dựng lập sổ nhật ký thiết kế xây dựng công trình.

Nhật ký kiến tạo xây dựngcông trình là tài liệu gốc về xây cất công trình (hay hạng mục công trình) nhằmtrao đổi thông tin nội bộ trong phòng thầu thi công xây dựng; trao đổi tin tức giữachủ đầu tư, đơn vị thầu kiến thiết xây dựng, bên thầu kiến tạo xây dựng công trình .Sổ nhật ký kiến tạo xây dựng dự án công trình được khắc số trang, đóng góp dấu gần cạnh lai củanhà thầu xây đắp xây dựng.

Nhà thầu xây cất xây dựngcông trình ghi nhật ký xây dựng xây dựng công trình theo chính sách tại điểm d khoản 1 Điều 19 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP có các nộidung: danh sách cán cỗ kỹ thuật của phòng thầu tham gia xây dựng công trình xây dựng (chứcdanh và nhiệm vụ của từng người); cốt truyện tình hình xây đắp hàng ngày, tìnhhình xây đắp từng nhiều loại công việc, chi tiết toàn bộ quy trình thực hiện; tế bào tảvắn tắt ph­ương pháp thi công; tình trạng thực tế của trang bị liệu, cấu kiện sử dụng;những rơi lệch so với phiên bản vẽ thi công, có ghi rõ nguyên nhân, đương nhiên biệnpháp sửa chữa; nội dung bàn giao của ca kiến thiết trước so với ca xây dựng sau;nhận xét của thành phần quản lý chất lượng tại hiện trường chất lượng l­ượng thi côngxây dựng.

3.5. Chủ chi tiêu và nhà thầugiám sát xây cất xây dựng của nhà đầu tư, thống kê giám sát tác giả xây cất ghi vào sổnhật ký kiến thiết xây dựng theo các nội dung biện pháp tại điểm dkhoản 1 Điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP gồm: danh sách và nhiệm vụ,quyền hạn của fan giám sát; tác dụng kiểm tra và thống kê giám sát thi công kiến tạo tạihiện trường; những chủ kiến về cách xử lý và yêu mong nhà thầu thiết kế xây dựng khắcphục hậu quả những sai phạm về unique công trình xây dựng; những biến hóa thiếtkế trong quá trình thi công.

3.6. Chủ đầu tư chi tiêu yêu cầu nhà thầuthi công xây dựng nghiệm thu nội bộ các các bước xây dựng, phần tử công trìnhxây dựng, giai đoạn kiến thiết xây dựng, các hạng mục dự án công trình và công trìnhtrước khi bên thầu thi công xây dựng kiến tạo phiếu yêu ước chủ đầu tư chi tiêu nghiệmthu với những thành phần trực tiếp tham gia sát hoạch như sau:

- Đội trưởng;

- tín đồ phụ trách kỹ thuậtthi công trực tiếp;

- Tổ trưởng tổ người công nhân trựctiếp thi công;

- Đại diện bên thầu thi côngcông việc, giai đoạn kiến thiết xây dựng chào đón để tiếp tục thiết kế ( nếu có)

- Đại diện Tổ quản lý chất lượnggiúp chỉ huy trưởng công trường;

- Đại diện trong phòng kỹ thuậtcủa nhà thầu xây đắp xây dựng.

3.7. Chủ đầu tư chi tiêu tổ chức nghiệmthu công việc xây dựng, thành phần công trình xây dựng, giai đoạn xây cất xây dựng,các hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng xây dựng theo chính sách tại các Điều 23, Điều 24, Điều 25 với Điều 26 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP.

Đối với các các bước xây dựngkhó hạn chế khiếm khuyết lúc triển khai những

công việc tiếp sau như công tácthi công phần ngầm, phần khuất các hạng mục công trình xây dựng chịu lực đặc biệt thìchủ đầu tư yêu ước nhà thầu thiết kế cùng gia nhập nghiệm thu.

Khi tổ chức nghiệm thu sát hoạch hoànthànhhạng mục công trình xây dựng xây dựng và công trình xây dựng đưa vào sử dụng, công ty đầutư mời thay mặt đại diện chủ thống trị sử dụng hoặc

chủ sở hữu dự án công trình tham dựnghiệm thu.

3.8. Chủ đầu tư chi tiêu tổ chức bàngiao công trình xây dựng cho công ty sở hữu, chủ áp dụng công trình sau khi đã tổ chức nghiệmthu xong công trình theo quy định.

III. VỀTHẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH PHÁ DỠ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU86 CỦA LUẬT XÂY DỰNG

1. Thẩmquyền ra quyết định phá dỡ

Việc phá dỡ các công trình đượcquy định trên khoản 1 Điều 86 của lao lý Xây dựng được thực hiệntheo ra quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tuỳ theo đồ sộ côngtrình.Trường hợp chủ thiết lập hoặc công ty sử dụng công trình xây dựng không chấp hành thì bịcưỡng chế phá dỡ và chịu đựng mọi giá cả cho công tác phá dỡ.

2. Lập,phê duyệt giải pháp phá dỡ công trình xây dựng xây dựng

Sau khi có quyết định phá dỡcủa cơ quan bao gồm thẩm quyền nêu trên khoản 1 mục này, người được giao tổ chức triển khai thựchiện việc phá dỡ công trình phải khởi tạo và phê duyệt phương án phá dỡ. Khi gồm hộliền kề hoặc không gần kề nhưng việc phá dỡ bao gồm thể ảnh hưởng đến công trìnhlân cận thì phương án phá dỡ nên có sự thỏa hiệp của chủ hộ ngay cạnh và của chủcác công trình xây dựng lân cận.

Tùy theo quy mô cùng tính chấtcủa công trình xây dựng cần phá dỡ, trong trường hợp cần thiết người được giao tổ chứcthực hiện việc phá dỡ công trình cần lấy chủ kiến của các chuyên viên về giải phápphá dỡ trước lúc phê duyệt.

IV. VỀĐIỀU KIỆN CHUYỂN HẠNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ XẾP HẠNG VÀ TỔCHỨC MỚI THÀNH LẬP QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG V CỦA NGHỊ ĐỊNH 16/2005/NĐ-CP

1. Đối với tổ chức thống trị dựán không đủ đk xếp hạng, nếu đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 5 dự ánthuộc các loại chỉ yêu ước lập report kinh tế - chuyên môn xây dựng công trình xây dựng thìđược thực hiện cai quản dự án team C.

2. Đối với tổ chức triển khai khảo sátxây dựng không đủ đk để xếp hạng, nếu đã triển khai ít duy nhất 5 trọng trách khảosát thiết kế của công trình cấp IV thì được tiến hành nhiệm vụ khảo sát điều tra xây dựngcùng một số loại của công trình cấp III.

3. Đối với tổ chức hỗ trợ tư vấn thiếtkế không đủ điều kiện để xếp hạng, trường hợp đã thi công ít tuyệt nhất 5 công trình cấp IVthì được thiết kế theo phong cách công trình cấp cho III cùng loại.

4. Đối với tổ chức tư vấngiám sát thi công xây dựng công trình xây dựng chưa đủ đk để xếp hạng, trường hợp đãgiám sát kiến tạo ít duy nhất 5 công trình cấp IV thì được thống kê giám sát thi công côngtrình cung cấp III thuộc loại.

5. Đối với tổ chức triển khai thi côngxây dựng dự án công trình chưa đủ đk xếp hạng, nếu như đã thiết kế cải sản xuất 3 côngtrình thì được xây đắp công trình cấp cho IV cùng tiếp tiếp đến nếu đã xây dựng xây dựngít duy nhất 5 dự án công trình cấp IV thì được xây cất xây dựng công trình cấp III cùngloại.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thực hành sau 15 ngàykể từ thời điểm ngày đăng Công báo.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan lại ngang Bộ, cơquan thuộc bao gồm phủ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương gồm trách nhiệm triển khai Thông tư này. Trong quá trình thực hiện tại nếucó vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về cỗ Xây dựng để xemxét, giải quyết.

Nơi nhận:

- Thủ tướng mạo CP và những Phó TTg CP - Văn phòng cơ quan chính phủ - Ban kinh tế tài chính Trung ương - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ - ubnd tỉnh, tp trực thuộc tw - Viện kiểm tiếp giáp nhân dân về tối cao - Toà án nhân dân tối cao - Sở Xây dựng, Sở có làm chủ công trình xây dựng chuyên ngành của các tỉnh, thành phố trực thuộc tw - các Tổng công ty nhà nước - những đơn vị trực thuộc cỗ - công văn - lưu giữ VP, Vụ PC, CGĐNN

K/T. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Liên

PHỤLỤC 1 ( đương nhiên Thông bốn số 12 /2005/TT-BXD ngày 15tháng 7 năm 2005 )

Chủ đầu tư (tên tổ chức, cá nhân)

Số :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

.........., ngày......... Tháng......... Năm.........

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH.......................................................................................................

( tín đồ đại diệntheo pháp luật của công ty đầu tư)

- Căn cứ tác dụng nhiệm vụvà cơ cấu tổ chức của ...................................................................;

- Căn cứ quyết định phê duyệtdự án chi tiêu xây dựng công trình xây dựng .......................................... Số....... Ngày ...................... Của..................................................................................................................;

- Căn cứ report kết quả khảosát xây dựng bởi vì ......... ( tên công ty thầu khảo sát xây dựng ) lập;

- Căn cứ thiết kế cơ sở do................................ ( tên bên thầu xây cất ) lập đã đượcphê chú tâm cùng dự án;

- Căn cứ công dụng thẩm địnhthiết kế chuyên môn của.............( tên 1-1 vị tác dụng của chủ chi tiêu đượcgiao trọng trách thẩm định ) và thiết kế kỹ thuật đã được hoàn hảo theo kếtquả thẩm định

- các căn cứ khác (nếu có).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Phê chu đáo thiếtkế kỹ thuật dự án công trình .................. Vày ...................... ( tênnhà thầu kiến thiết ) lập với những nội dung đa phần sau:

1. Công trình...................................................................................................................................

thuộc nhiều loại công trình..................................................................................cấp .......................

2. Thuộc dự án công trình đầu tư.....................................................................................................................

3. Có tổng dự toán xây dựngcông trình là: ………………………………………………

4. Địa điểm xây dựng.....................................................................................................................

5. Diện tích sử dụng đất..................................................................................................................

6. Quy mô xây dựng, công suất,các thông số kỹ thuật kỹ thuật công ty yếu..................................................

7. Các quy chuẩn, tiêu chuẩnxây dựng được áp dụng..................................................................

8. Dây chuyền sản xuất và thiết bịcông nghệ…………………………………………………………..

9. Những biện pháp bảo vệ antoàn công trình, phòng phòng cháy nổ, đảm bảo an toàn môi trường……..

10. Phần đa nội dung đề nghị xác địnhđể có tác dụng căn cứ thực hiện thiết kế phiên bản vẽ thi công.

Điều 2 : Kết luận:

a) thi công kỹ thuật được phê duyệt y là địa thế căn cứ đểtriển khai thiết kế phiên bản vẽ thi công. b) Những chú ý khi thực hiện thiết kế bản vẽ thiết kế (nếu có).Điều 3: Trách nhiệm của các bên tương quan thi hành quyết định

Nơi dấn - Lưu

Người thay mặt đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư chi tiêu (Ký, ghi rõ bọn họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC 1B( tất nhiên Thông bốn số 12 /2005/TT-BXD ngày 15tháng 7 năm 2005 )

Chủ đầu tư chi tiêu ( thương hiệu tổ chức, cá nhân) .......................................

Số :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

.........., ngày......... Tháng......... Năm.........

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÔNG TRÌNH.......................................................................................................

( đối với trườnghợp xây dựng 2 bước)

(Người đại diệntheo pháp luật của công ty đầu tư)

- Căn cứ tác dụng nhiệm vụvà cơ cấu tổ chức của ...................................................................;

- Căn cứ quyết định phê duyệtdự án chi tiêu xây dựng công trình........................................... Số................ Ngày ...................... Của........................................................................................................;

- Căn cứ kiến tạo cơ sở do........ ( tên nhà thầu thiết kế)...... Lập đã làm được phê cẩn thận cùng dựán;

- Căn cứ báo cáo kết trái khảosát xây dựng vì ......... ( tên công ty thầu điều tra xây dựng ) lập;

- Căn cứ tác dụng thẩm địnhthiết kế bản vẽ kiến tạo của.............( tên đơn vị tính năng của chủ đầutư được giao trọng trách thẩm định ) và thiết kế bạn dạng vẽ xây đắp đã được hoànchỉnh theo hiệu quả thẩm định .

- những căn cứ không giống (nếu có).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Phê lưu ý thiếtkế bạn dạng vẽ kiến thiết công trình....................... Vì chưng ....... ( tên nhà thầuthiết kế ) lập với các nội dung hầu hết sau:

1. Công trình...................................................................................................................................

thuộc nhiều loại công trình..................................................................................cấp .......................

2. Thuộc dự án đầu tư.....................................................................................................................

3. Gồm tổng dự toán xây dựngcông trình là:..................................................................................

4. Địa điểm xây dựng.....................................................................................................................

5. Diện tích s sử dụng đất..................................................................................................................

6. đồ sộ xây dựng, công suất,các thông số kỹ thuật hầu hết ..................................................

7. Những quy chuẩn, tiêu chuẩnxây dựng được áp dụng..................................................................

8. Dây chuyền sản xuất và thiết bịcông nghệ…………………………………………………………..

9. Những bỏ ra tiết kết cấu vàcác bạn dạng vẽ để kiến thiết xây dựng dự án công trình ……………………..

10. Các biện pháp đảm bảo antoàn công trình, phòng kháng cháy nổ, đảm bảo an toàn môi trường.

Điều 2 : Kết luận:

1. Thiết kế bạn dạng vẽ thi công được phê cẩn thận làcăn cứ để kiến thiết xây dựng.

2. Những xem xét khi thiết kế xây dựng (nếu có).

Điều 3: Trách nhiệm của các bên liên quanthi hành đưa ra quyết định

Nơi thừa nhận : - Lưu

Người đại diện theo pháp luật của chủ chi tiêu (Ký, ghi rõ bọn họ tên, dùng cho và đóng góp dấu)

PHỤLỤC 1C( tất nhiên Thông tứ số 12 /2005/TT-BXD ngày 15tháng 7 năm 2005 )

Chủ chi tiêu ( thương hiệu tổ chức, cá nhân) .......................................

Xem thêm: Thực Hiện Quyền Mua Cổ Phiếu Là Gì ? Tìm Hiểu Các Quyền Phát Sinh Từ Cổ Phiếu

Số :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

.........., ngày......... Tháng......... Năm.........

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

CÔNGTRÌNH.......................................................................................................

( so với trườnghợp xây đắp 3 bước)

(Người đại diệntheo pháp luật của nhà đầu tư)

- Căn cứ tính năng nhiệm vụ vàcơ cấu tổ chức triển khai của...................................................................;

Căn cứ đưa ra quyết định phê duyệtthiết kế nghệ thuật côngtrình...................................................... Số...................ngày ...................... Của ..................( tênchủ đầu tư chi tiêu ) ……............................................. ;

- Căn cứ report kết trái khảosát xây dựng bởi vì ......... ( tên đơn vị thầu điều tra xây dựng ) lập;

- Căn cứ hiệu quả thẩm địnhthiết kế bạn dạng vẽ xây đắp của.............( tên 1-1 vị tác dụng của chủ đầutư được giao trọng trách thẩm định ) và thiết kế bản vẽ xây dựng đã được hoànchỉnh theo kết quả thẩm định

- những căn cứ khác (nếu có).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Phê chuyên chú thiếtkế bản vẽ kiến tạo công trình................ Vì chưng ........................ ( tênnhà thầu lập kiến tạo ) lập với những nội dung chủ yếu sau:

1. Những quy chuẩn, tiêu chuẩnxây dựng được áp dụng..................................................................

2. Những bỏ ra tiết cấu trúc vàcác phiên bản vẽ để xây đắp xây dựng công trình………………………

Điều 2 : Kết luận:

1. Thiết kế bạn dạng vẽ xây cất được phê chăm chút làcăn cứ để thi công xây dựng.

2. Những chú ý khi xây dựng xây dựng (nếu có).Điều 3: Trách nhiệm của các bên tương quan thi hành quyết định

Nơi dấn : - Lưu

Người thay mặt đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chuyên dụng cho và đóng dấu)

PHỤ LỤC 1D( cố nhiên Thông tứ số 12 /2005/TT-BXD ngày 15tháng 7 năm 2005 ) Mẫu vệt của Chủ chi tiêu phê duyệt thi công bảnvẽ xây cất trước lúc giao mang lại nhà thầu thi công xây dựng thực hiện

Ghi chú: vào dấuphải nêu đủ văn bản quy định. Kích cỡ dấu tùy nằm trong vào kích thước chữ.

PHỤLỤC 2

( kèm theo Thông tưsố 12 /2005/TT-BXD ngày 15 mon 7 năm 2005 )

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

.................,ngày......... Tháng ....... Năm 200

Biên bạn dạng kiểm tra hồ nước sơ sát hoạch Giai đoạn xây dựnghoàn thành, xong hạng mục dự án công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng

Công trình................................................……... Thuộc dự án đầu tưnhóm............................

Hạng mục công trình............................................................................………..............................

Địa điểm xây dựng.......................................................................................……...........................

Thời gian kiểm tra

Bắt đầu h 00 , tháng ngày năm200

Kết thúc h 00 , ngày thángnăm 200

Các mặt tham gia kiểm tra:

- Đại diện Chủ đầu tư công trình: tên của cơquan, solo vị

+ Ghi rõ họ cùng tên , chức vụ từng ngườitham gia

- Đại diện công ty thầu giám sátthi công xây dựng: tên trong phòng thầu

+Ghi rõ họ cùng tên , chức vụ từng tín đồ tham gia

- Đại diện bên thầu xây đắp xây dựng: tên củanhà thầu

+ Ghi rõ họ và tên , dùng cho từng ngườitham gia

- Đại diện Sở kiến thiết kiểm tra công tác nghiệmthu : thương hiệu của cơ quan

+ Ghi rõ họ với tên , chuyên dụng cho từng ngườitham gia

Đã triển khai những việc sau :

- Kiểm tra danh mục hồ sơnghiệm thu tiến trình xây dựng ………………………hoặc xong của hạng mục công trìnhhoặc dự án công trình ..........................đã lập giữa Chủ đầu tư và các nhà thầuthi công tạo ra / tổng thầu EPC .

- đánh giá tính pháp luật và chấtlượng của hồ nước sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng xong xuôi …………………………………., hạng mụccông trình kết thúc …………………hoặc công trình xây dựng hoàn thành………....................................

Sau khi kiểm tra, cẩn thận và điều đình , cácbên gia nhập đã bao gồm kết luận :

1. Làm hồ sơ trình nhằm nghiệm thugiai đoạn xây dựng ngừng …………………………., hạng mục dự án công trình hoàn thành…………………hoặc công trình kết thúc ……….................................... Vẫn lậpđủ ( hoặc chưa đủ ) theo danh mục nêu tại phụ lục 3 của Thông tư số /2005/TT-BXD.

2. Hồ sơ nghiệm thu sát hoạch giai đoạnxây dựng chấm dứt …………………………………., khuôn khổ công trình xong xuôi …………………hoặccông trình chấm dứt ……….................................... Có vừa đủ tínhpháp lý theo quy định.

3. Những ý kiến dìm xét không giống

- nếu như hồ sơ nghiệm thu chưa đủthì yêu cầu chủ đầu tư bổ sung cập nhật để hoàn hảo nghiệm thu ( nêu rõ ràng về hồ sơpháp lý cùng tài liệu quản lý chất lượng )

4. Hồ nước sơ sát hoạch có trongdanh mục đương nhiên biên bạn dạng này đảm bảo an toàn đủ căn cứ để Chủ đầu tư chi tiêu tiến hành việcnghiệm thu giai đoạn xây dựng ………………………… hoặc nghiệm thu chấm dứt hạng mụccông trình …………………… hoặc công trình .................................

Đối với trường hợp hồ sơ nghiệmthu không không hề thiếu thì ghi như sau: sau thời điểm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thutheo những yêu cầu nêu nghỉ ngơi mục 3, Chủ chi tiêu tiến hành việc nghiệm thu sát hoạch giai đoạnxây dựng ………………………… hoặc nghiệm thu dứt hạng mục công trình …………………… hoặccông trình .................................

Ghi chú : kèm theo danh mục hồsơ, tài liệu xong xuôi giai đoạn kiến tạo , hoàn thành hạng mục dự án công trình ,hoàn thành công trình được lập theo phụ lục 3 của Thông bốn này.

Đại diện Chủ đầu tư ( ký, ghi rõ họ tên, dùng cho và đóng góp dấu)

Đại diện nhà thầu đo lường và thống kê thi công tạo ra ( ký, ghi rõ bọn họ tên, dịch vụ và đóng dấu)

Đại diện đơn vị thầu thi công xây dựng ( ký, ghi rõ chúng ta tên, dịch vụ và đóng góp dấu)

Đại diện Sở phát hành ( ký, ghi rõ bọn họ tên, chức vụ và đóng góp dấu)

PHỤ LỤC 3( dĩ nhiên Thông tư số 12 /2005/TT-BXD ngày 15tháng 7 năm 2005 )

Tên chủ đầu tư

DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

( hẳn nhiên Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu theo mẫu mã phụ lục số 2 )

A.HỒ SƠ PHÁP LÝ

1. đưa ra quyết định phê chăm nom dự ánđầu bốn xây dựng dự án công trình , từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án của cấp cóthẩm quyền .

2. Văn bản chấp thuận của cáccơ quan thống trị chuyên ngành bao gồm thẩm quyền về việc cho phép sử dụng công trìnhkỹ thuật bên ngoài hàng rào :

- cấp cho điện ;

- áp dụng nguồn nước ;

- khai quật nước ngầm ;

- Khai thác khoáng sản , khaithác mỏ;

- nước thải ( đấu nối vào hệthống nước thải chung) ;

- Đường giao thông bộ , thuỷ;

- an toàn của đê ( công trìnhchui qua đê , gần đê , trong phạm vi đảm bảo đê …).

- bình yên giao thông (nếucó).

3. Hợp đồng xây dừng (ghi số,ngày, tháng của phù hợp đồng) giữa Chủ đầu tư với đơn vị thầu t­ư vấn triển khai khảosát xây dựng, thiết kế, đơn vị thầu thiết kế xây dựng chính, đo lường thi công xâydựng, kiểm định chất l­ượng, bình chọn và ghi nhận sự phù hợp và cũng giống như hợpđồng giữa công ty thầu chính (tư vấn, thiết kế xây dựng) và những nhà thầu phụ (tư vấn,nhà thầu kiến thiết xây dựng ).

4. Những tài liệu chứng tỏ điềukiện năng lực của các nhà thầu tứ vấn, công ty thầu thiết kế xây dựng kể cả các nhàthầu nước ngoài (thiết kế xây dựng, xây dựng xây dựng, giám sát thi công xây dựng, kiểm soát và ghi nhận sự cân xứng chất lượng ...).

5. Hiệu quả thẩm định thiết kếcơ sở của cấp gồm thẩm quyền phê chăm bẵm kèm theo phần xây dựng cơ sở theo quy định;

6. Công dụng thẩm định với phêduyệt xây dựng kỹ thuật, thiết kế phiên bản vẽ kiến tạo của chủ đầu tư chi tiêu kèm theo hồ sơthiết kế theo quy định;

7. Biên bạn dạng của Sở Xây dựngkiểm tra sự tuân hành quy định quản lý chất lượng dự án công trình xây dựng của công ty đầutư trước khi nghiệm thu tiến độ xây dựng, nghiệm thu dứt công trình đểđưa vào áp dụng (lập theo chủng loại tại phụ lục 2 của Thông tư này).

B. TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1.Bản vẽ trả công những hạng mụcvà tổng thể công trình về kiến trúc, kết cấu, lắp đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuậtcông trình, hoàn thiện... (có danh mục phiên bản vẽ kèm theo).

2.Các chứng từ kỹ thuật xuấtxưởng xác nhận unique vật liệu thực hiện trong công trình để xây đắp các phần: san nền , gia thế nền , cọc , đài cọc , kết cấu ngầm cùng kết cấu thân , cơ điệnvà hoàn thành xong ...

3. Những phiếu kiểm tra xác nhậnchất lượng vật tư sử dụng trong dự án công trình để xây dựng các phần : san nền ,gia cố nền , cọc , đài cọc , kết cấu ngầm và kết cấu thân , cơ điện cùng hoàn thiện... Do một nhóm chức trình độ hoặc một đội nhóm chức khoa học gồm tư cách pháp nhân ,năng lực và thực hiện phòng thử nghiệm hợp chuẩn chỉnh thực hiện tại .

4. Hội chứng chỉ xác thực chủngloại và unique của những trang thiết bị ship hàng sản xuất và khối hệ thống kỹ thuậtlắp đặt trong dự án công trình như : cung cấp điện , cấp cho nước , cấp cho gaz ... Vày nơi sản xuấtcấp .

5. Thông báo công dụng kiểm trachất lượng vật tứ , lắp thêm nhập khẩu thực hiện trong hạng mục dự án công trình này củacác tổ chức support có tư giải pháp pháp nhân được công ty nước điều khoản .

6. Những tài liệu, biên bảnnghiệm thu chất lượng các công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị . Kèm theo mỗibiên bản là bạn dạng vẽ hoàn công công tác xây gắn được nghiệm thu sát hoạch ( có danh mụcbiên bạn dạng nghiệm thu công tác xây dựng kèm theo ).

7. Các biên bản nghiệm thuthiết bị chạy thử 1-1 động cùng liên rượu cồn không tải, nghiệm thu sát hoạch thiết bị chạy thửliên động gồm tải, báo cáo kết quả kiểm soát , thí điểm , hiệu chỉnh , vận hànhthử vật dụng ( không cài đặt và tất cả tải )

8. Biên bản thử cùng nghiệm thucác thiết bị thông tin liên lạc, những thiết bị bảo vệ.

9. Biên bạn dạng thử với nghiệm thucác thứ phòng cháy trị cháy,nổ.

10. Biên bản kiểm định môitrường, môi sinh (đối với các công trình thuộc dự án công trình phải lập báo cáo đánh giátác đụng môi trưòng).

11. Report kết quả các thínghiệm hiện nay trường (gia thay nền, mức độ chịu cài đặt của cọc móng; quality bê tông cọc, lưu lại lượng giếng , điện trở của khối hệ thống chống sét cho dự án công trình và mang lại thiếtbị , kết cấu chịu đựng lực , thử download bể chứa, thử cài đặt ống cấp nước-chất lỏng ....).

12. Report kết quả kiểm trachất lượng mặt đường hàn của các mối nối : cọc , kết cấu sắt kẽm kim loại , mặt đường ống áp lực( dẫn hơi, chất lỏng ) . Bể cất bằng kim loại ...

13. Những tài liệu đo lường ,quan trắc nhún nhường và đổi mới dạng các hạng mục dự án công trình , cục bộ công trìnhvà cáccông trình kề bên trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá trình xây dựng ( độlún , độ nghiêng , gửi vị ngang , góc xoay... )

14 Nhật ký thi công xây dựngcông trình .

15. Lý định kỳ thiết bị , máymóc lắp đặt trong công trình; chỉ dẫn hoặc quy trình quản lý khai thác côngtrình; quy trình bh và gia hạn thiết bị và công trình xây dựng

16. Văn bạn dạng ( biên phiên bản ) nghiệmthu , chấp thuận khối hệ thống kỹ thuật , technology đủ đk sử dụng của những cơquan bên nước có thẩm quyền về :

- unique sản phẩm nướcsinh hoạt ;

- Sử dụng các chất kháng thấmthi công những hạng mục dự án công trình cấp nước ;

- phòng cháy chữa cháy,nổ;

- phòng sét;

- bảo đảm môi trường;

- bình an lao động, bình yên vậnhành;

- triển khai giấy phép xây dựng(đối với trường hợp đề xuất có bản thảo xây dựng);

- Chỉ giới đất xây dựng;

- Đấu nối với công trình xây dựng kỹthuật hạ tầng (cấp điện, cấp cho nước, thoát nước, giao thông...);

- an ninh đê điều (nếu có),an toàn giao thông (nếu có);

- tin tức liên lạc (nếucó).

17. Chứng chỉ sự cân xứng từng công việc (thiết kế, thi công xây dựng) của các hạng mục dự án công trình , cục bộ công trình do những tổchức hỗ trợ tư vấn kiểm định hòa bình cấp ( kể cả các nhà thầu quốc tế tham gia tứ vấn,kiểm định, giám sát, đăng kiểm quality ) cẩn thận và cấp trước khi chủ đầu tưtổ chức nghiệm thu dứt các hạng mục dự án công trình và tổng thể công trình . 18. Bạn dạng kê các đổi khác so với kiến tạo ( kỹ thuật, bản vẽ kiến thiết ) đã đượcphê duyệt.

19. Hồ sơ xử lý sự cốcông trình ( nếu có )

20. Report của tổ chức tư vấnkiểm định so với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có vệt hiệukhông đảm bảo an toàn chất lượng trước lúc chủ đầu tư chi tiêu nghiệm thu ( nếu có ).

21. Biên phiên bản nghiệm thu giaiđoạn tạo .

22. Biên phiên bản nghiệm thu hạng mụccông trình, nghiệm thu kết thúc công trình để mang vào sử dụng.

........., ngày........ Tháng........năm........

Chủ chi tiêu ( ký, ghi rõ bọn họ tên, dùng cho và đóng góp dấu)

Ghi chú :

Căn cứ vào quy mô công trình và tiến độ nghiệmthu công trình xây dựng để xác định danh mục làm hồ sơ tài liệu bên trên cho tương xứng . Các giaiđoạn desgin thưòng được phân chia như sau :

- Đối với công trình xây dựng dân dụng và côngnghiệp , các giai đoạn xây dựng gồm những: San nền, gia thay nền- Cọc- Đài cọc- Dầmgiằng móng với kết cấu ngầm- Kết cấu thân- Cơ điện và hoàn thiện.

- Đối với công trình cấpthoát nước , các giai đoạn xây dựng bao gồm: Đào và sẵn sàng nền - Hố khoan tạolỗ giếng ( so với giếng khai quật nước )- Kết cấu Giếng - Đặt ống , thử thiết lập từngđoạn ống trước lúc lấp khu đất - lắp đặt mạng ống nước thô , cai quản lý, triển lẵm ,truyền dẫn -Thử thiết lập toàn con đường ống, xúc xả làm dọn dẹp vệ sinh ống, thụt rửa giếng

- Đối với dự án công trình cầu, cácgiai đoạn xây dựng gồm những: Móng, mố trụ – Dầm cầu- hoàn thiện.

- Đối với công trình xây dựng đường,các giai đoạn xây dựng gồm những: Nền ( các lớp nền )- Móng - áo đường.

- Đối với công trình thuỷ lợi:việc phân chia các giai đoạn xây dựng giống như như các loại công trình trên.

PHỤLỤC 4( đương nhiên Thông tứ số 12 /2005/TT-BXD ngày 15tháng 7 năm 2005 )

Tên Chủ đầu tư chi tiêu ............................ ....................................................... .......................................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Địa điểm .........., ngày......... Tháng......... Năm..........

BÁO CÁO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH( ghi tên công trình) .............................(Báo cáo chu trình 6 tháng một lần với khi ngừng công trình gửi vào sử dụng)Từ ngày..... Tháng..... Năm..... đến ngày..... Tháng..... Năm.....

Kính gởi :Giám đốc Sở gây ra tỉnh ……..

......... ( tên tổ chức cánhân) ............. Là Đại diện Chủ đầu tư chi tiêu công trình.............................. ( đứng tên công trình) .......................xin báo cáo về unique xây dựng công trình xây dựng với các nội dung sau :

I. Nội dung report lần đầutiên: ( chỉ report 1 lần)

1. Địa điểm thiết kế côngtrình...............................................................................................................................

2. Quy mô công trình (nêutóm tắt về con kiến trúc, kết cấu, khối hệ thống kỹ thuật, công nghệ, công suất...).

4. Danh sách các nhà thầu: khảosát, thiết kế, đo lường và tính toán thi công xây dựng, kiểm định kiến thiết (nếu có); nhữngphần vấn đề do những nhà thầu kia thực hiện.

5. Cơ quan thẩm định và đánh giá thiếtkế cửa hàng và tổng mức đầu tư chi tiêu (ghi số, ngày, mon của văn bạn dạng kết quả thẩm định).

6. Tổ chức, cơ quan phê duyệt y Dựán chi tiêu xây dựng công trình xây dựng (ghi số, ngày, mon của quyết định phê duyệtdự án đầu tư xây dựng công trình).

7. Danh sách những nhà thầu thicông tạo và hầu như phần việc do các nhà thầu kia thực hiện.

8. Hệ thống kiểm tra, giámsát và các biện pháp bảo đảm chất lượng công trình của nhà đầu tư, ở trong phòng thầugiám sát kiến tạo xây dựng vị chủ đầu tư chi tiêu thuê, ở trong nhà thầu kiến tạo xây dựngvà ở trong phòng thầu kiến tạo thực hiện đo lường tác giả.

9. ý kiến đề nghị (nếu có).

II. Nội dung báo cáo thườngkỳ :

1. Phần lớn sửa đổi trong quátrình xây cất so với thi công đã được phê chăm nom (nêu mọi sửa thay đổi lớn, lýdo sửa đổi, chủ ý của cấp có thẩm quyền về đa số sửa đổi đó).

2. Về thời hạn xây cất xây dựngcông trình :

a) Ngày khởi công;

b) Ngày hoàn thành.

3. Trọng lượng chính của cácloại công tác xây dựng và lắp ráp thiết bị hầu hết được tiến hành trong giai đoạnbáo cáo (nền, móng, bê tông, cốt thép, kết cấu thép, khối xây, hoàn thiện, hệthống nghệ thuật công trình...) của những hạng mục công trình và toàn thể công trình(so sánh cân nặng đã tiến hành với khối lượng theo thi công đã được phê duyệt).

4. Công tác nghiệm thu, thànhphần tham gia nghiệm thu, thời gian nghiệm thu: nghiệm thu công tác xây dựng;nghiệm thu cỗ phận, tiến trình xây dựng; sát hoạch thiết bị kiểm tra không tảivà tất cả tải; nghiệm thu xong từng hạng mục công trình và toàn thể công trìnhđưa công trình xây dựng vào sử dụng.

5. Các quan trắc cùng thí nghiệmhiện trường đã thực hiện về gia nắm nền, sức chịu download của cọc móng; năng lượng điện trở nốiđất... Đánh giá tác dụng quan trắc và các thí nghiệm hiện trường đối với yêu cầucủa thiết kế đã được phê duyệt.

6. Sự nắm và khiếm khuyết vềchất lượng, nếu tất cả : thời điểm xảy ra, vị trí, thiệt hại, nguyên nhân, tìnhhình tương khắc phục.

7. Quy mô đưa vào sử dụng củacông trình (quy mô xây dựng, công suất, công nghệ, các thông số kỹ thuật kỹ thuật chủyếu) :

- Theo xây đắp đã được phêduyệt;

- Theo thực tế đạt được.

7. Tóm lại về hóa học lượngcông câu hỏi thực hiện, các hạng mục và toàn bộ công trình trong tiến trình báo cáo

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *