Mỗi ngành nghề đều phải sở hữu những thuật ngữ siêng về ngành nghề đó... Một số giữa những thuật ngữ đặc biệt quan trọng thường xuyên được áp dụng trong nghành nghề kế toán...Bạn đã xem: Thu chi tiếng anh là gì


*

với mỗi ngành nghề hầu như sở hữu số đông thuật ngữ chuyên về ngành nghề đó. Hôm nay, họ cùng tò mò về một số một trong những thuật ngữ đặc biệt hay được thực hiện trong nghề kế tân oán.

Từ vựng siêng ngành kế toán

A

Accountant: Kế toán

Accrued expense: ngân sách yêu cầu trả

Accumulated: Lũy kế

Advances khủng employees: trợ thì ứng

Assets: Tài sản

Accounting major: Ngành kế toán

B

Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

Bookkeeper: fan lập báo cáo

C

Capital construction: thi công cơ bản

Cost: chi phí

Cash: chi phí mặt

Cash at bank: ngân sách gửi ngân hàng

Cash in hand: tiền tinh tế trên quỹ

Cash in transit: chi tiêu đang chuyển

Cheông xã and take over: nghiệm thu

Construction in progress: ngân sách chi tiêu tạo cơ phiên bản dở dang

Cost of goods sold: giá chỉ vốn chào bán hàng

Currents assets: gia tài lưu lại đụng với ngân sách nđính hạn

Current portion of long-term liabilities: Nợ nhiều năm đến hạn trả

Credit account: thông tin tài khoản ghi nợ

D

Deferred expense: giá thành đợi kết chuyển

Deferred revenue: fan sở hữu trả chi phí trước

Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn lũy kế gia tài cố định và thắt chặt vô hình

Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn lũy kế gia sản thắt chặt và cố định và thắt chặt mướn tài chính

Draft: hối hận chiếu

E

Equity với funds: Vốn với quỹ

Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

Expense mandate: Ủy nhiệm chi

Expense for financial activities: túi tiền vận động tài chính

Extraordinary expense: túi tiền bất thường

Extraordinary income: thu nhập cá nhân bất thường

Extraordinary profit: lợi tức đầu tư bất thường

F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

Financial ratios: Chỉ số tài bao gồm trong nghề kế toán

Financial: Tài chính

Finished goods: Thành phđộ độ ẩm tồn kho

Fixed asphối cost: Nguim giá chỉ gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

Fixed assets: tài sản cụ định

G

General & administrative sầu expenses: giá bán cả quản lý doanh nghiệp

Goods in transit for sale: Hàng gởi đi bán

Gross profit: lợi tức đầu tư tổng

Gross revenue: lợi nhuận tổng

I

Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

Instruments với tools: Công thế, phương thức trong kho

Intangible fixed asmix costs: Ngulặng giá gia tài thắt chặt và cố định vô hình

Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

Intra-company payables: buộc phải trả các đơn vị nội bộ

Inventory: hàng tồn kho

Investment & development fund: Quỹ chi tiêu vạc triển

Itemize: Mlàm vấn đề tè khoản

Incoming cùng spending: report thu với chi

L

Leverage: Đòn bẩy tài chính

Leased fixed asphối costs: Ngulặng giá gia tài thắt chặt và cố định thuê tài chính

Leased fixed asset: Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

Liabilities: Nợ cần trả

Long-term borrowings: Vay những năm hạn

Long-term financial assets: các khoản đầu tư giá thành tài rất cần thiết nhiều năm hạn

Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

Long-term mortgages: các khoản thế chấp vay vốn ngân hàng, cam kết cược, cam đoan quỹ nhiều năm hạn

Long-term security investments: Đầu tứ hội triệu chứng khân ân oán nhiều năm hạn

M

Merchandise inventory: hàng hóa tồn kho

N

Net profit: roi thuần

Net revenue: lệch giá thuần

Non-business expenditure source: Nguồn tởm phí đầu tư chi tiêu sự nghiệp

Non-business expenditure: đưa ra sự nghiệp

Non-current assets: Tài sản cố định với túi tiền lâu năm hạn

O

Operating profit: lợi tức đầu tư trường đoản cú vận động thêm vào tởm doanh

Other current assets: tài sản giữ va khác

Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

Other payables: Nợ khác

Other receivables: các khoản nên thu khác

Other short-term investments: Đầu bốn thời gian ngắn khác

Owners equity: nguồn vốn nhà sở hữu

Overdraft: Thấu chi/rút vô vàn tiền

Officer: nhân viên

P

Payables béo employees: nên trả bạn công nhân viên

Prepaid expenses: túi tiền trả trước

Profit before taxes: lợi nhuận trước thuế

Profit from financial activities: roi trường đoản cú chuyển động tài chính

Provision for devaluation of stocks: Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt sản phẩm tồn kho

Purchased goods in transit: Hàng mua vẫn đi bên trên đường

R

Raw materials: Nguyên đồ gia dụng liệu, vật bốn tồn kho

Receivables: những khoản ý kiến đề xuất thu

Receivables from customers: đề nghị thu của người tiêu dùng hàng

Reconciliation: Đối chiếu

Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

Revenue deductions: những khoản bớt trừ

S

Sales expense: chi phí bán buôn hàng

Sales rebates: giảm ngay thành hàng

Sales returns: Hàng rao bán bị trả lại

Short-term borrowings: Vay ngắn thêm hạn

Short-term investments: những khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Short-term liabilities: Nợ nđính hạn

Short-term mortgages, collateral, deposits: các khoản nạm chấp, cam đoan cược, cam kết quỹ nthêm hạn

Short-term security investments: Đầu bốn bệnh khoán ngắn hạn

Stockholders equity: nguồn chi phí ghê doanh

Surplus of assets awaiting resolution: gia sản thừa chờ xử lý

T

Tangible fixed assets: gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

Taxes and other payables lớn lao the state budget: Thuế với phần nhiều khoản khuyến cáo nộp đơn vị chức năng nước

Total assets: tổng tài sản

Total liabilities và owner’s equity: tổng cộng nguồn vốn

Trade creditors: đề xuất trả cho những người bán

Treasury stock: cổ phiếu quỹ

Bài viết đang tổng phù hợp một số thuật ngữ thường được sử dụng độc tốt nhất trong nghề kế toán. Hãy thay vững nhằm mục tiêu thành công xuất sắc đẹp vào các bước nhiều không những thế nữa.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *