Chuyện thường xảy ra là vào ngày lãnh lương một nhóm bầy ông họp nhau lại và cài vài thùng bia, từng thùng 24 chai.

Bạn vẫn xem: Thùng bia giờ đồng hồ anh là gì

Typically, on payday a group of men will get together and purchase several cartons of beer, each containing 24 bottles.The Augustiner brewery is the only Munich brewery that still delivers the beer in wooden barrels to the Oktoberfest.Ngày nay, mỗi năm khách tiệc tùng đều hồi hộp chờ xem tín đồ thị trưởng đề nghị cần từng nào nhát búa gỗ nhằm khui được thùng bia đầu tiên.Every year, visitors eagerly await to see how many strokes the mayor needs lớn use before the first beer flows.Trong lúc quay phim nghỉ ngơi Tikal, đoàn làm phim đã cho người dân địa phương sáu thùng bia nhằm họ trông hộ thứ máy hình ảnh trong vài ba ngày.While filming in Tikal, the crew paid locals with a six pack of beer lớn watch over the camera equipment for several days.Sau khi các chủ lều về mang đến nơi, thị cứng cáp phố vẫn khui thùng bia trước tiên vào thời gian 12 tiếng trong lều Schottenhamel (xem O’zapft is!), bằng lòng khai mạc lễ hội.After the parade of the restaurateurs on carriages from downtown to the festival grounds, at exactly 12:00 clock the lord mayor opens the first beer barrel in the Schottenhammel tent.Ví dụ cho những tài sản đó bao hàm thùng bia, container trung gian (IBC) được sử dụng trong số ngành công nghiệp thực phẩm cùng hóa chất, giá chỉ đỡ mang lại các bộ phận thủy tinh với ô tô, máy tải đơn vị chức năng (ULD) được sử dụng trong ngành sản phẩm không.Examples for such assets include beer kegs, intermediate bulk containers (IBCs) used in the food and chemical industries, racks for glass and automotive parts, unit load devices (ULDs) used in the airline industry.Sau khi uống vài cốc bia , shop chúng tôi đã tìm dòng một loại thùng đựng đánh đỏ , trèo lên mẫu thùng nước cao ở ở chính giữa thị trấn , cùng đã viết lên mẫu thùng dòng chữ đỏ chói " công an trưởng Brown là 1 tên khốn " .After drinking a few beers , we found a can of red paint , climbed the tall water tank in the middle of town , và wrote , on the tank , in bright red letters : Sheriff Brown is an s.o.b .Tại Lưỡng Hà, hội chứng cứ lâu đời nhất về bia biết đến bức vẽ 6.000 năm tuổi của người Sumeria mô tả những người đang uống một thứ đồ vật uống bằng những cần hút bằng sậy từ bỏ thùng công cộng.In Mesopotamia, the oldest evidence of beer is believed khổng lồ be a 6,000-year-old Sumerian tablet depicting people drinking a beverage through reed straws from a communal bowl.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *