Nội dung của Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ và các đặc trưng cơ bản của mô hình này; khái niệm CSDL quan hệ, khóaliên kết giữa các bảng. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

Đang xem: Thuộc tính khóa là gì, từ điển việt anh thuộc tính khóa là gì

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Mô hình dữ liệu

1.2.Mô hình dữ liệu quan hệ

1.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ

1.4.Khóavà liên kết giữa các bảng

2. Bài tập minh họa

3. Luyện tập Bài 10 Tin học 12

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK

4. Hỏi đáp
Bài 10 Tin học 12

Mô hình dữ liệu là một tập khái niệm dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu của một CSDL.

Theo các mức mô tả chi tiết về CSDL, có thể phân chia các mô hình dữ liệu thành hai loại:

Mô hình lôgic(còn gọi là mô hình dữ liệu bậc cao) cho mô tả CSDL ở mức khái niệm và mức khung nhìn, mô tả bản chất lôgic của dữ liệu được lưu trữ;Mô hình vật lí(còn gọi là mô hình dữ liệu bậc thấp) cho mô tả CSDL ở mức vật lí, trả lời cho câu hỏi “Dữ liệu được lưu trữ như thế nào?”.

Có nhiều mô hình dữ liệu bậc cao nhưng ở đây ta chỉ đề cập đến mô hình dữ liệu quan hệ vì cho đến nay đó là mô hình phổ biến nhất trong thực tế xây dựng các ứng dụng CSDL.

Mô hình dữ liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan hệ) được E. F. Codd đề xuất năm 1970. Trong khoảng ba mươi năm trở lại đây, các hệ CSDL xây dựng theo mô hình quan hệ được dùng rất phổ biến.

Trong mô hình quan hệ:

Về mặt cấu trúc:Dữ liệu được thể hiện trong các bảng.Mỗi bảng bao gồm các hàngcác cột thể hiện thông tin về một chủ thể.Các cột biểu thị các thuộc tính của chủ thể và tên cột thường là tên của thuộc tính.Mỗi hàng biểu thị cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương ứng với các cột.Về mặt thao tác trên dữ liệu:Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóahay sửa bản ghi trong một bảng.Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn dữ liệu có được nhờ thực hiện các thao tác trên dữ liệu.Về mặt các ràng buộc dữ liệu:Dữ liệu trong các bảng phải thoả mãn một số ràng buộc. Chẳng hạn, không được có hai bộ nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn.

Xem thêm: Microsoft Visual C++ Là Gì? Cách Sửa Lỗi Visual C++ Trên Máy Tính

a. Khái niệm
Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là cơ sở dữ liệu quan hệ.Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ gọi là hệ QTCSDL quan hệ.b.Các đặc trưng của một quan hệ

Một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ có các đặc trưng chính sau:

Mỗi quan hệ có tên để phân biệt với cácquan hệkhác;Cácbộlà duy nhất và không phân biệt thứ tự;Mỗithuộc tínhcó tên phân biệt và không phân biệt thứ tự;Quan hệkhông cóthuộc tính đa trịhayphức hợp.

Thuộc tính đa trị: 1 thuộc tính tương ứng trong nhiều bộ giá trị;

Phức hợp: Một thuộc tính có 2 giá trị.

Lưu ý:

Quan hệ là bảng;Thuộc tính là trường (cột);Bộ là bản ghi (hàng).
a. KhóaKhoá của một bảng là một tập thuộc tính gồm một hay một số thuộc tính của bảng có hai tính chất:Không có hai bộ (khác nhau) trong bảng có giá trị bằng nhau trên khoá.Không có tập con thực sự nào của tập thuộc tính này có tính chất.b. Khóa chính
Một bảng có thể có nhiều khóa. Trong các khóacủa một bảng người ta thường chọn (chỉ định) một khóalàm khoá chính (primary key).Trong một hệ QTCSDL quan hệ, khi nhập dữ liệu cho một bảng, giá trị của mọi bộ tại khóa chính không được để trống.Các hệ QTCSDL quan hệ kiểm soát điều đó và đảm bảo sự nhất quán dữ liệu, tránh trường hợp thông tin về một đối tượng xuất hiện hơn một lần sau những cập nhật dữ liệu. Trong mô hình quan hệ, ràng buộc như vậy về dữ liệu còn được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể (hay gọi ngắn gọn là ràng buộc khóa).

Chú ý:

Mỗi bảng có ít nhất một khóa. Việc xác định khoá phụ thuộc vào quan hệ lôgic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu.Nên chọn khoá chính là khoá có ít thuộc tính nhất.c. Liên kết giữa các bảng

Thực chất sự liên kết giữa các bảng là dựa trên thuộc tính khóa.

Dạng 1:Mô hình dữ liệu quan hệ

Câu 1

Chỉ ra các điều kiện trong mô hình dữ liệu quan hệ Ql_hoctap

*

Hình 1. Mô hình dữ liệu quan hệ
Ql_hoctap

Gợi ý trả lời:

Cấu trúc dữ liệu: là các bảng dữ liệu, bảng hoc_sinh, Mon_hoc, Bang_diem gồm có các trường dữ liệu, các bản ghi.Các ràng buộc: khoá chính, trong bảng hoc_sinh thì dữ liệu trong trường khoá chính là duy nhất.Các thao tác cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xoá), khai thác dữ liệu, thống kê dữ liệu theo một điều kiện nào đó, có thể thực hiện trên một bảng hoặc nhiều bảng.

Dạng 2:Cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu 2

Trong CSDL quan hệ Ql_hoctap ở ví dụ trên (ví dụ 1),xác định quan hệ, thuộc tínhbộ.

Gợi ý trả lời:

Quan hệ Hoc_sinh
Có các thuộc tính: ma_hoc_sinh, Ho_dem, Ten.Vì lớp có 50HS nên có 50 bộ, bộ thứ 10 là {12A9, Nguyễn Thị Thanh, An}Câu 3

Trong CSDL quan hệ Ql_thuvien dưới đây,xác định thuộc tính đa trị và phức hợp.

Xem thêm: ▷ sale off và sự khác biệt giữa sale off và sale up to và sale off

500+Câu hỏi trắc nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu

Tổng hợp 510 câu hỏi trắc nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu có đáp án đầy đủ nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ các kiến thức.

320 Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Windows có đáp án

320 câu 817 lượt thi

350 Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux

350 câu 3020 lượt thi

500 Câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương

500 câu 6506 lượt thi

150 Câu hỏi trắc nghiệm phần cứng máy tính

150 câu 465 lượt thi

550+ Câu hỏi trắc nghiệm lập trình cơ sở dữ liệu SQL

570 câu 1521 lượt thi

1000+ Câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính

1048 câu 2629 lượt thi

500+Câu hỏi trắc nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu

510 câu 1752 lượt thi

800 Câu hỏi trắc nghiệm Quản trị mạng có đáp án

800 câu 213 lượt thi

ADSENSE
ADMICRO
MGID
ADMICRO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

*

Tổng hợp các tài liệu thủ thuật hữu ích dành cho tin học văn phòng

*

Tổng hợp các thủ thuật điện thoại Android hay nhất

*

Ôn tập lập trình C#

*

Ôn tập tin học văn phòng MOS

*

Tổng hợp các thủ thuật Word hữu ích dành cho bạn

Tổng hợp các thủ thuật Excel cực kỳ hữu ích

Ôn tập lập trình PHP

Các thủ thuật để sử dụng Zoom tốt hơn khi học online

Ôn tập lập trình Java

Các thủ thuật máy tính hữu ích mà bạn nên biết

Tuyển tập 100 thủ thuật hay nhất trong Photoshop

Top 50 thủ thuật Power
Point cho bài thuyết trình hiệu quả

Thi THPT QG Môn Toán-Văn-Anh Môn Lý-Hoá-Sinh Môn Sử-Địa-GDCD
Đề kiểm tra Đề thi HK1, HK2 Kiểm tra 1 tiết Kiểm tra 15 phút
English Test Ngữ pháp tiếng Anh Từ vựng Tiếng Anh Tiếng Anh THPT QG
IT Test Tin học văn phòng Lập trình Web/App Quản trị hệ thống
Đại học Môn đại cương Chuyên ngành Kinh tế Chuyên ngành Kỹ thuật
Hướng nghiệp Bằng lái xe máy/môtô Thi Công/Viên chức Bằng lái xe Ô tô
AMBIENT
×
ADMICRO / 3/1
ADSENSE / 4/0
AMBIENT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *