Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập bởi Tyra Banks, America's Next Top Model. Chương trình được sản xuất bởi công ty truyền thông MultiMedia và được trình chiếu trên kênh truyền hình VTV3. Vietnam's Next Top Model là một cuộc tranh tài quy tụ các cô gái, chàng trai (từ mùa 4) trẻ khắp quốc gia nhằm tìm kiếm và trao danh hiệu Người mẫu Việt Nam. Vietnam’s Next Top Model (Người mẫu Việt Nam, or VNTM) is a Vietnamese reality television show in which female contestants compete for the title of “Vietnam's Next Top Model.” Contestants are given the opportunity to begin a career in the modeling industry, and the winner receives a cash prize and a feature article in a fashion magazine.

Đang xem: Vietnam next top model 2017 tập 7

*

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

02/09 01:23:06 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew

*

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

26/08 01:04:16 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew

*

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

0.0000 (0)
hotnew

*

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

12/08 01:11:31 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew

*

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

05/08 01:06:59 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

29/07 01:13:11 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

22/07 01:04:33 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

0.0000 (0)
hotnew

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

08/07 01:04:11 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Pre-start Full VNTM- Pre Full Vietnam's Next Top Model Tập 0

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

08/09 01:23:06 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 01 VNTM- T7 -1 HÌNH ĐỘNG THỬ THÁCH TẬP 7 – THÙY DƯƠNG

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

04/08 00:40 3K 5.8
5.8333 (72)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 02 VNTM- T7 -2 HÌNH ĐỘNG THỬ THÁCH TẬP 7 – HOÀNG OANH

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

04/08 00:41 2K 2.0
2.0000 (25)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 03 VNTM- T7 -3 HÌNH ĐỘNG THỬ THÁCH TẬP 7 – KIKKI LÊ

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

04/08 00:41 3K 6.7
6.6667 (36)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 04 VNTM- T7 -4 HÌNH ĐỘNG THỬ THÁCH TẬP 7 – LẠI THANH HƯƠNG

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

04/08 00:43 1K 4.4
4.4444 (27)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 05 VNTM- T7 -5 HÌNH ĐỘNG THỬ THÁCH TẬP 7 – CHÀ MI

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

04/08 00:40 6K 7.3
7.2603 (73)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 06 VNTM- T7 -6 HÌNH ĐỘNG THỬ THÁCH TẬP 7 – CAO THIÊN TRANG

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

04/08 00:41 4K 5.5
5.5172 (58)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 07 VNTM- T7 -7 HÌNH ĐỘNG THỬ THÁCH TẬP 7 – CAO NGÂN

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

Xem thêm:

04/08 00:40 6K 8.6
8.5897 (78)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 08 VNTM- T7 -8 TÂN THỦ LĨNH CHÀ MI ĐẦY KHÔN NGOAN CHẤN CHỈNH LỖI SỐNG CỦA TEAM SANG

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

06/08 04:17 708K 9.0
8.9699 (4184)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 09 VNTM- T7 -9 NHỮNG HÌNH ẢNH CUỐI CÙNG CỦA LẠI THANH HƯƠNG TẠI VNTM 2017 ALL STARS

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

06/08 01:58 37K 9.1
9.0947 (243)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 10 VNTM- T7 -10 GÂY CẤN MÀN THỬ THÁCH TOP NGUY HIỂM NGAY TẠI BUỔI ĐÁNH GIÁ VÀ LOẠI TẬP 7

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

06/08 05:27 241K 9.3
9.2959 (1122)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 11 VNTM- T7 -11 LẠI THANH HƯƠNG DỪNG CHÂN TẠI CUỘC CHIẾN VỚI “TEAM SANG” TẠI VNTM 2017 ALL STARS

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

06/08 21:22 267K 9.1
9.0831 (1396)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 12 VNTM- T7 -12 PHẦN ĐỐI ĐÁP ĐẦY GAY CẤN CỦA CÁC CẶP THÍ SINH TẠI BUỔI ĐÁNH GIÁ VÀ LOẠI TẬP 7

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

07/08 08:06 801K 9.2
9.1622 (4309)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 13 VNTM- T7 -13 Cao Ngân và Thùy Dương gặp rấc rối lớn vì cân nặng không đủ làm xoay chiếc vòng trong thử thách

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

08/08 13:42 996K 9.0
8.9861 (4231)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 14 VNTM- T7 -14 CAO THIÊN TRANG KHÔNG MUỐN LA CHỊ EM SINH ĐÔI VỚI NGƯỜI NHU NGUYỄN HỢP

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

08/08 05:40 109K 9.2
9.1767 (583)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 15 VNTM- T7 -15 ĐÂU CHỈ RIÊNG EM – VERSION ALL STARS VÔ CÙNG ẤN TƯỢNG

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

08/08 04:17 541K 9.3
9.3266 (7603)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 16 VNTM- T7 -16 HOST TRƯƠNG NGỌC ÁNH QUYỀN LỰC CÙNG TOP 8

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

08/08 00:55 29K 9.5
9.4714 (227)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 17 VNTM- T7 -17 MÀN THỊ PHẠM HOÀNH TRÁNG CỦA DÀN GIÁM KHẢO VNTM 2017 – TẬP 7

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

09/08 02:15 434K 9.4
9.4240 (1441)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 18 VNTM- T7 -18 CHÀ MI LÊN TIẾNG TRƯỚC NGHI VẤN GIẢ VỜ XỈU ĐỂ CÂU VIEW

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

09/08 36:07 263K 8.8
8.7825 (1347)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 19 VNTM- T7 -19 VÕ HOÀNG YẾN TẠO DÁNG XUẤT THẦN THỊ PHẠM THÍ SINH

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

10/08 01:08 305K 9.7
9.7395 (1574)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 20 VNTM- T7 -20 Đã Catwalk thì hãy nhìn Võ Hoàng Yến và dàn thí sinh Vietnam's Next Top Model 2017 AllStars

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

10/08 03:25 638K 9.3
9.3413 (2429)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 21 VNTM- T7 -21 BEHIND THE SCENES EP.07

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

10/08 12:48 40K 9.7
9.6530 (317)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 22 VNTM- T7 -22 Thí sinh bước ra từ mùa giải All Stars có thể trở thành Huấn luyện viên

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

11/08 12:06 514K 9.4
9.3765 (3015)
hotnew
Vietnam's Next Top Model – Tập 7 – 23 VNTM- T7 -23 Trouble – Top 7 Vietnam's Next Top Model AllStars 2017

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

Xem thêm:

11/08 03:00 64K 9.4
9.4150 (718)
hotnew

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *